2016-01-28

ZG PTT postanawia przyznać prawa do organizacji imprezy Polish Cup, która odbędzie się 2 kwietnia 2016 r. w Mierzynie k/ Szczecina, Klubowi Tańca Sportowego Dancesport ze Szczecina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach Okręgów.

ZA: Patrycja Kuszpit-Bachar, Jerzy Oleszczyński, Grzegorz Rybicki, Anna Niedzielska, Dariusz Wiewiórka, Krzysztof Kulig, Izabela Słomka-Łabanowska, Janusz Biały, Adam Berkowicz, Grzegorz Kałmuczak, Dorota Engler-Dudek, Paweł de Pourbaix, Marek Trzemżalski, Andrzej Łaszczuk, Dominika Górska-Jabłońska, Waldemar Ziomek, Mirosława Kwatek-Hoffmann, Grzegorz Podsiadły PRZECIW:

WSTRZYMALI SIĘ


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT