Wyszukiwarka uchwał - archiwum do 02.2016


    

Znaleziono 162 pasujących wyników

Data uchwalenia: 2015-12-14 | Numer uchwały: 198/2015

ZG PTT w związku z planowanymi w 2016 r. obchodami 60 rocznicy zarejestrowania pierwszego KLUBU TANECZNEGO w Polsce zatwierdza przedłożoną przez Komisję Wyróżnień, Odznaczeń i Obchodów 60-lecia Tańca w Polsce propozycję obchodów


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-14 | Numer uchwały: 197/2015

ZG PTT w związku z planowanymi w 2016 r. obchodami 60 rocznicy zarejestrowania pierwszego KLUBU TANECZNEGO w Polsce przyjmuje nazwę obchodów „ Obchody 60- lecia PTT”


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-11 | Numer uchwały: 195/2015

ZG PTT postanawia dofinansować XLII Puchar prof. M. Wieczystego, w dn. 19-20.12.2015


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-11 | Numer uchwały: 194/2015

ZG PTT zatwierdza skład Komisji ds. Freestyle


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-11 | Numer uchwały: 193/2015

ZG PTT postanawia przyjąć Regulamin pracy Komisji ds. Freestyle


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-11 | Numer uchwały: 192/2015

ZG PTT zatwierdza Zasady Kwalifikacji do Mistrzostw Polski PTT obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. 


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-09 | Numer uchwały: 196/2015

ZG PTT zatwierdza z listy rezerwowej p. Leszka Lewandowskiego jako sędziego punktującego na Finale Grand Prix w Warszawie w dn. 12-13 grudnia 2015 r. 


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-06 | Numer uchwały: 190/2015

ZG PTT postanawia wypłacić Panu Kamilowi Zyznar wynagrodzenie w wysokości 2000 PLN, za usługę filmowania i przygotowania filmu w jakości DVD z Kongresu Sędziowskiego, który odbył się 5,6.09.2015 r w Warszawie. 


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-05 | Numer uchwały: 191/2015

ZG PTT zatwierdza regulaminy Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-04 | Numer uchwały: 189/2015

ZG PTT wyraża zgodę na zorganizowanie turnieju w Toruniu w dniu 19 grudnia 2015 r. w terminie OTTT o Puchar prof. Mariana Wieczystego. 


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-04 | Numer uchwały: 188/2015

ZG PTT zatwierdza Regulamin GPP PTT obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-04 | Numer uchwały: 187/2015

ZG PTT postanawia zapłacić za moduły korespondencji seryjnej i forum wewnętrznego w CBD PTT 2000 zł netto na podstawie przedstawionej faktury.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-03 | Numer uchwały: 185/2015

ZZG PTT postanawia zapłacić 2500 zł (brutto) na podstawie przedstawionej faktury za przygotowanie, wdrożenie i nadzorowanie modułu w CBD PTT przeliczającego i obliczającego wyniki turniejów i cyklu GPP w roku 2015 i kolejnych.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-02 | Numer uchwały: 186/2015

ZG PTT postanawia zakupić puchary dla kategorii Seniorów w kwocie do 3000 zł na finał GPP Seniorów, które odbędzie się 13.12.2015 r.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-29 | Numer uchwały: 184/2015

ZG PTT postanawia dofinansować Finałowy Turniej Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w kwocie 7.000zł.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-27 | Numer uchwały: 183/2015

ZG PTT postanawia zmienić treść zapisu pkt.8.4-Przepisów STT PTT 


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-27 | Numer uchwały: 182/2015

ZG PTT zatwierdza Regulamin Finałowego Turnieju Grand Prix Polski PTT.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-27 | Numer uchwały: 181/2015

ZG PTT postanawia przyjąć Regulamin pracy Komisji ds. Sędziów i Skrutinerów


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-21 | Numer uchwały: 180/2015

ZG PTT zatwierdza organizację połączonych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego i Świętokrzyskiego, które odbędą się w Polesiu k/Płońska w dniu 6 grudnia 2015.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-19 | Numer uchwały: 179/2015

ZG PTT powołuje w skład Komisji Wyróżnień, Odznaczeń i Obchodów 60-lecia PTT Pana Andrzeja Gąsiorowskiego. 


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-19 | Numer uchwały: 178/2015

ZG PTT ustala, że poziom uprawnień sędziowskich umożliwiający pierwszą rejestrację jako sędzia międzynarodowy WDC to I kategoria sędziowska STT PTT.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 177/2015

ZG PTT zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd, który odbędzie się w Krakowie, 18 grudnia 2015 w HOTELU SWING, ul. Dobrego Pasterza 124.
I termin -17.30, II termin -18.00. Jednocześnie ZG PTT zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  zal_do_uchwaly_nr_177


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 176/2015

ZG PTT zatwierdza aktualizację cennika na rok 2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 175/2015

ZG PTT wyraża zgodę na przeprowadzenie Ursynowskiego Master Dance Cup 2015 przed Finałem GPP PTT dnia 12.12.2015 w Warszawie.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 174/2015

ZG PTT postanawia dofinansować Finałowy Turniej Grand Prix Polski PTT w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, które odbędą się w Warszawie w dniach 12-13.12.2015 r. w kwocie 10.000 zł. 


więcej >


Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT