Wyszukiwarka uchwał - archiwum do 02.2016


    

Znaleziono 162 pasujących wyników

Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 21/2015

Zarząd Główny PTT postanawia zatwierdzić „Zadania i kompetencje Rzecznika prasowego PTT” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

Za-13              WZ, AB, JO, MT, AN, GP, GKA, DED, MKH, ISŁ,  AŁ, PDP, KK
p-0      
w-1      JB
MR, DW opuścili sale.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 20/2015

Zarząd Główny PTT zatwierdza zmiany w Kalendarzu GPP PTT na rok 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie:

za-14               WZ, AB, JB, JO, MT, AN, GP, GKA, DED, MKH, ISŁ,  AŁ, PDP, KK
p-0
w-0
MR, DW opuścili sale.

Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 19/2015

Zarząd Główny PTT zatwierdza zmiany w Regulaminie GPP PTT („PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 3 REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO”) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały (wprowadzenie dodatkowej kategorii GPP PTT – 12-13 lat - Junior I)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-13               WZ, AB, JB, MT, AN, GP, GKA, DED, MKH, ISŁ,  AŁ, PDP, KK
p-0
w-0
MR, DW, JO opuścili sale.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 18/2015

Zarząd Główny PTT postanawia sfinansować opłaty licencyjne zawodników uczestniczących w Mistrzostwach Polski 2015 w Tańcach Standardowych, Tańcach Latynoamerykańskich i w 10 Tańcach (65 zł za zawodnika) oraz opłaty za nadania klas sportowych (25 zł za parę) na rzecz PZTSport.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-14               WZ, AB, JB, JO, MT, AN, GP, GKA, DED, MKH, ISŁ,  AŁ, PDP, KK
p-0
w-0
MR, DW opuścili sale.

Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 17/2015

W związku z rezygnacją wszystkich członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego  Okręgu Łódzkiego PTT, na podstawie art. 16, w związku z treścią art. 8 ust. 1 pkt 5 Statutu PTT, Zarząd Główny PTT postanawia zwołać Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Okręgu Łódzkiego PTT, które odbędzie się dnia 30 marca 2015 r .w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego 44 – Sala Konferencyjna „Advena”, I piętro o godzinie 10.30 - I termin, o godzinie 11.00 - II termin wraz z proponowanym porządkiem obrad, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-15       WZ, AB, JB, JO, MT, AN, GP, GKA, MKH, ISŁ, KK, MR, DW, AŁ, PDP
p-0
w-0
DED opuściła salę.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 16/2015

Na podstawie art. 8 ust 1 pkt 3 Statutu PTT, Zarząd Główny PTT postanawia zwołać Walny Sprawozdawczy Zjazd PTT w dniu 26 kwietnia 2015 r. (niedziela).

Miejsce: Warszawa, ul. Jagiellońska 59, budynek B, Aula B17 (I piętro)

Akademia Leona Koźmińskiego

Godzina: 11.00 – pierwszy termin, 11.30 – drugi termin

wraz z przyjętym porządkiem obrad, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Materiały sprawozdawcze oraz projekty założeń programowych i budżetowych Towarzystwa dostępne będą w siedzibie PTT od 10 kwietnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-14               WZ, JB, JO, MT, AN, GP, GKA, DED, MKH, ISŁ, MR, DW, AŁ, PDP
p-0
w-2                  AB, KK


więcej >
Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 15/2015

Zarząd Główny PTT zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT w Warszawie w dniach 5 i 7 września 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-14               WZ, AB, JB, JO, MT, AN, GP, GKA, DED, MKH, ISŁ, DW, AŁ, PDP
p-0
w-2                  KK, MR

Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 14/2015

Zarząd Główny PTT przyjmuje, że wybór Prezesa Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PTT w dniu 15.02.2015 r. odbył się zgodnie z procedurą i jest ważny pod względem formalnym w oparciu o przedłożony Zarządowi Głównemu PTT protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-15               WZ, AB, JB, JO, MT, AN, GP, GKA, DED, MKH, ISŁ, MR, DW, AŁ, PDP
p-0
w-1                  KK

Data uchwalenia: 2015-02-11 | Numer uchwały: 13/2015

Zarząd Główny PTT postanawia przyjąć nowych członków zwyczajnych PTT wg załączonej listy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie: za-17  p- 0 w-0
Brak głosowania: PF, DG, ISŁ, AZ,
Okręg Łódzki, Okręg Warmińsko-Mazurski


więcej >
Data uchwalenia: 2015-02-09 | Numer uchwały: 12/2015

Zarząd Główny PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne tancerzowi Dmytro Zhukov z Ukrainy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie: za-16  p- 0 w-0
Brak głosowania: PF, MT, DED, DG, AZ, Okręg Łódzki, Okręg Warmińsko-Mazurski

Data uchwalenia: 2015-02-09 | Numer uchwały: 11/2015

Zarząd Główny PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski w Tańcach Standardowych, które obędą się w dniach 7-8 marca 2015r. we Wrocławiu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie: za- 15  p-0   w-0
Brak głosowania: PF, MT, DED, DG, MKH, AZ, Okręg Łódzki, Okręg Warmińsko-Mazurski

Data uchwalenia: 2015-02-06 | Numer uchwały: 10/2015

Zarząd Główny PTT zatwierdza Listę Sędziów i Skrutinerów PTT na 2015 r. – załącznik nr 1 do Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl

Głosowanie: za- 11 p-0  w-1 (PdP)
Brak głosowania: PF, MT, JO, AN, DG, GKj, GKł, MKH, AZ, Okręg Łódzki, Okręg Warmińsko-Mazurski


więcej >
Data uchwalenia: 2015-02-05 | Numer uchwały: 9/2015

Zarząd Główny PTT przedłuża termin składania wniosków przez członków wspierających (Kluby) o przyznaniu kwalifikacji par do udziału w Mistrzostwach Polski 2015 zgodnie z Uchwałą ZG PTT nr 3/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. punkt 3. do dnia 15 lutego 2015 r.
Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres : lider_lublin@op.pl

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl

Głosowanie: za- 20  p-0   w-0
Brak głosowania: AZ, Okręg Łódzki, Okręg Warmińsko-Mazurski

Data uchwalenia: 2015-01-28 | Numer uchwały: 8/2015

Zarząd Główny PTT przyznaje organizację Mistrzostw Polski Formacji na 2015 rok – Stowarzyszeniu Sportowemu FANTAN Kraśnik – w dniu 11 lub 12 września 2015 roku w Kraśniku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie taniec.pl.

Głosowanie: za- 20 p-0  w-0
Brak głosowania: AZ, Okręg Warmińsko-Mazurski, Okręg Łódzki

Data uchwalenia: 2015-01-28 | Numer uchwały: 7/2015

Zarząd Główny PTT przyznaje organizację Mistrzostw Polski kategorii dzieci starszych w stylach na 2015 rok – Studenckiemu Klubowi Tanecznemu AGH – w dniu 11 listopada 2015 roku w Krakowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie taniec.pl.

Głosowanie: za- 20 p-0  w-0
Brak głosowania: AZ, Okręg Warmińsko-Mazurski, Okręg Łódzki

Data uchwalenia: 2015-01-28 | Numer uchwały: 6/2015

Zarząd Główny PTT przyznaje organizację Akademickich Mistrzostw Polski na 2015 rok – Studenckiemu Klubowi Tanecznemu AGH – w dniu 11 listopada 2015 roku w Krakowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie taniec.pl.

Głosowanie: za- 20 p-0  w-0
Brak głosowania: AZ, Okręg Warmińsko-Mazurski, Okręg Łódzki

Data uchwalenia: 2015-01-28 | Numer uchwały: 5/2015

Zarząd Główny PTT przyznaje organizację Mistrzostw Polski w tańcach latynoamerykańskich na 2015 rok – Szkole Tańca LIDER Lublin – w dniach 21-22 marca 2015 roku w Lublinie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie taniec.pl.

Głosowanie: za- 20 p-0  w-0
Brak głosowania: AZ, Okręg Warmińsko-Mazurski, Okręg Łódzki

Data uchwalenia: 2015-01-28 | Numer uchwały: 4/2015

Zarząd Główny PTT przyznaje organizację Mistrzostw Polski w tańcach standardowych na 2015 rok – „Skawiński Dance Studio” Pana Michała Skawińskiego wraz z Tanecznym Klubem Sportowym „Stardance” Wrocław w dniach 7 i 8 marca 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie taniec.pl.

Głosowanie: za- 20 p-0  w-0
Brak głosowania: AZ, Okręg Warmińsko-Mazurski, Okręg Łódzki

Data uchwalenia: 2015-01-23 | Numer uchwały: 3/2015

Zarząd Główny PTT ustanawia nowe zasady kwalifikacji par Dorosłych, Młodzieży Starszej, Młodzieży oraz Juniorów II do udziału w Mistrzostwach Polski w 2015 roku.

1. Zgodnie z kryterium pierwszym - kwalifikuje się pierwsza 50 par rankingu GPP w 2014 roku

2. Zgodnie z kryterium drugim - kwalifikuje się 16 Mistrzów Okręgu. Jeśli Mistrz Okręgu lub kolejne pary uzyskały kwalifikacje z kryterium pierwszego, do Mistrzostw Polski kwalifikuje się kolejna para z Mistrzostw Okręgu, której takiej kwalifikacji nie uzyskała.

3. Zgodnie z kryterium trzecim - na wniosek trenera Klubu (prezesa Klubu): kwalifikacje do Mistrzostw Polski uzyskują pary za udział w co najmniej 2 turniejach GPP oraz za udział w co najmniej jednym z następujących turniejów: Mistrzostwa Okręgu, Mistrzostwa klasy A lub B (nie dotyczy Juniorów II), Finału GPP oraz OTTT O Puchar prof. Mariana Wieczystego ( w 2015 roku), lub uznający, że para z innych uzasadnionych przyczyn powinna uzyskać kwalifikacje.

4. Do udziału w Mistrzostwach Polski w 10 tańcach uzyskują pary, które kwalifikacje uzyskały w co najmniej jednym stylu tanecznym.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-01-22 | Numer uchwały: 2/2015

ZG PTT wyraża zgodę na rozegranie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Międzyrzeczu w klasie B w terminie 15 marca 2015.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w  siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl

Głosowanie: za-19 p-0 w-0
Brak głosowania: PF, AZ, Okręg Łódzki, Okręg Warmińsko-Mazurski

Data uchwalenia: 2015-01-02 | Numer uchwały: 1/2015

ZG PTT na podstawie punktu 7.8 Rozdział I Przepisów Sędziowskich Polskiego Towarzystwa Tanecznego na wniosek Komisji ds. Sędziów PTT postanawia dopuścić do egzaminów na poszczególne kategorie następujące osoby


więcej >
Data uchwalenia: 2011-01-14 | Numer uchwały: 9/2011

„ZG PTT przyjmuje rezygnację p. Wojciecha Wójtowicza z Prezydium ZG PTT.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.01.2011 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.

Data uchwalenia: 2011-01-14 | Numer uchwały: 10/2011

„ZG PTT odwołuje p. Zbigniewa Zasadę z funkcji Wiceprezesa PTT. ZG PTT powołuje p. Agnieszkę Gąsiorowską na funkcję Wiceprezesa PTT.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.01.2011 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.

Data uchwalenia: 2010-12-23 | Numer uchwały: 88/2010

„ZG PTT przyjmuje rezygnację p. Wojciecha Wójtowicza z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. sędziów, skrutinerów i szkoleń, złożoną przez w dniu 22 grudnia 2010 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.

Data uchwalenia: 2009-03-21 | Numer uchwały: 11/2009

\"ZG PTT postanawia przyjąć „Podział kompetencji i odpowiedzialności członków ZG PTT” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 21.03.2009 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT