Wyszukiwarka uchwał - archiwum do 02.2016


    

Znaleziono 162 pasujących wyników

Data uchwalenia: 2009-01-10 | Numer uchwały: 1/2009

„Zarząd Główny PTT powołuje Prezydium w składzie:
Prezes ZG PTT – Franciszek Witos
Wiceprezes ZG PTT – Mirosława Kwatek-Hoffmann
Wiceprezes ZG PTT – Zbigniew ST. Zasada
Sekretarz ZG PTT – Waldemar Ziomek
Skarbnik ZG PTT – Andrzej Golonka
Członek ZG PTT – Kazimierz Kurzak
Członek ZG PTT – Wojciech Wójtowicz
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.

Data uchwalenia: 2008-09-08 | Numer uchwały: 51/2008

(Uchwała Prezydium ZG PTT  Nr 46/2002 z dnia 7.06.2002 r.)
Zebrania Prezydium ZG PTT będą się odbywały kolejno w miejscach zamieszkania członków Prezydium ZG PTT. Przeprowadzenie zebrania zapewniane jest przez członka Prezydium ZG PTT, którego miejsce zamieszkania pokrywa się z miejscem zebrania. Na zebraniach Prezydium ZG PTT wymagana jest obecność pracownika Biura ZG PTT.

WYCIĄG Z PROTOKOŁU WALNEGO ZJAZDU PTT  5.01.2005

Prezes Zarządu Głównego Andrzej Mierzwa przedstawił wyniki ukonstytuowania się Prezydium:
Prezes    - Andrzej Mierzwa
Wiceprezes   - Mirosława Kwatek-Hoffmann
Wiceprezes   - Franciszek Witos
Sekretarz   - Waldemar Ziomek
Skarbnik   - Andrzej Golonka
Członek   - Grzegorz Szymański
Członek   - Adam Berkowicz

Data uchwalenia: 2007-10-26 | Numer uchwały: 48/2007

"ZG PTT postanawia wystąpić do GKR z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w Okręgu Lubelskim.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.10.2007 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Data uchwalenia: 2006-12-12 | Numer uchwały: 37/2006

„Na podstawie art. 10 ust.3 Statutu PTT, Zarząd Główny PTT dokonuje wyboru Zbigniewa Zasady na funkcję wiceprezesa ZG PTT.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Data uchwalenia: 2006-04-23 | Numer uchwały: 23/2006

„ZG PTT zatwierdza ukonstytuowanie się Prezydium ZG PTT w następującym składzie: prezes –Franciszek Witos, wiceprezes – Mirosława Kwatek-Hoffmann, wiceprezes – Grzegorz Szymański, sekretarz – Waldemar Ziomek, skarbnik – Andrzej Golonka, członek – Kazimierz Kurzak, członek – Wojciech Wójtowicz
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.04.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.

Data uchwalenia: 2006-04-23 | Numer uchwały: 21/2006

„ZG PTT przyjmuje rezygnację Adama Berkowicza z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Sędziów i z funkcji członka Prezydium ZG PTT.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.04.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.

Data uchwalenia: 2005-12-17 | Numer uchwały: 77/2005

„W związku z ustąpieniem Andrzeja Mierzwy z funkcji Prezesa PTT, ZG PTT powierza z dniem 1.01.2006 r. pełnienie obowiązków Prezesa ZG PTT wiceprezesowi Franciszkowi Witosowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Data uchwalenia: 2002-09-08 | Numer uchwały: 51/2002

(Uchwała Prezydium ZG PTT  Nr 45/2002 z dnia 7.06.2002 r.)
Prezydium ZG PTT, powołane przez ZG PTT w dniu 02.06.2002 w niżej wymienionym składzie z uwzględnieniem funkcji (Uchwała ZG PTT nr 46/2002) : Andrzej  Mierzwa – Prezes,  Mirosława Kwatek-Hoffmann – Wiceprezes,  Aleksander Skibiński– Wiceprezes, Andrzej Golonka – Skarbnik,  Franciszek Witos – Sekretarz, Iwona Szymańska-Pavlović – członek Prezydium,  Robert Wota – członek Prezydium, dokonuje ponownego ukonstytuowania się w następujący sposób:
1.      Andrzej  Mierzwa – Prezes
2.       Mirosława Kwatek-Hoffmann – Wiceprezes
3.       Franciszek Witos – Wiceprezes
4.       Andrzej Golonka – Skarbnik
5.       Aleksander Skibiński – Sekretarz
6.       Iwona Szymańska-Pavlović – członek Prezydium
7.       Robert Wota – członek Prezydium.
Ponowne ukonstytuowanie się jest spowodowane niezgodnością rozdziału funkcji w Prezydium powołanym przez ZG PTT z art. 10 p.3 Statutu PTT

Data uchwalenia: 2002-06-02 | Numer uchwały: 46/2002

Zarząd Główny PTT ustala skład Prezydium ZG PTT w następującym kształcie:
1.Andrzej  Mierzwa    – Prezes
2.Mirosława Kwatek-Hoffmann   – Wiceprezes
3.Aleksander Skibiński   – Wiceprezes
4.Andrzej Golonka    – Skarbnik
5.Franciszek Witos    – Sekretarz
6.Iwona Szymańska-Pavlović   –  członek Prezydium
7.Robert Wota     – członek Prezydium

Data uchwalenia: 2002-03-10 | Numer uchwały: 21/2002

„W związku z rozszerzeniem zakresu działania Biura PTT o czynności dotyczące tworzenia struktur sportowych – Prezydium ZG PTT powierza Tadeuszowi Krupińskiemu pełnienie społecznie funkcji Dyrektora Biura PTT. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Biura PTT sprawuje Franciszek Witos - Wiceprezes  ZG PTT.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Data uchwalenia: 2001-09-30 | Numer uchwały: 36/2001

Zarząd Główny PTT w oparciu o art. 10 ust 3 ustala skład Prezydium ZG PTT w następującym kształcie:
1.Marek Sienkiewicz    – Prezes
2.Franciszek Witos    – Wiceprezes
3.Mirosława Kwatek-Hoffmann   – Wiceprezes
4.Andrzej Golonka   – Skarbnik
5.Tomasz Kałużny    – Sekretarz
6.Iwona Szymańska-Pavlović   – członek Prezydium
7.Wojciech Wójtowicz – członek Prezydium
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów i na stronie PTT.”

Data uchwalenia: 2001-09-30 | Numer uchwały: 35/2001

Zarząd Główny PTT przyjmuje rezygnację Marka Chojnackiego, Tadeusza Krupińskiego, Roberta Wota, Tomasza Kałużnego, Arkadiusza Ziętowskiego, oraz nie przyjmuje rezygnacji Andrzeja Golonki z funkcji pełnionych w Prezydium ZG PTT.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów i na stronie PTT.Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT