Wyszukiwarka uchwał - archiwum do 02.2016


    

Znaleziono 162 pasujących wyników

Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 173/2015

ZG PTT na prośbę Okręgu Lubelskiego PTT oraz Okręgu Łódzkiego PTT zatwierdza organizację połączonych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego i Łódzkiego, które odbędą się w Łańcuchowie k. Milejowa w dniu 29 listopada 2015.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 172/2015

ZG PTT postanawia przyjąć Regulamin pracy Komisji Dyscyplinarnej ds. Sportowej Rywalizacji Tanecznej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 171/2015

ZG PTT zatwierdza następujący skład Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwa Polski PTT w SHOW, które odbędą się w Lublinie 22.11.2015 r 


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 170/2015

ZG PTT zatwierdza Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego, które odbędą się 5 grudnia 2015 w Hali Sportowej WOSiR w Zielonej Górze/Drzonkowie, jako imprezy w formule OPEN


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 169/2015

ZG PTT postanawia przywrócić w przepisach STT PTT oraz systemie PREMIUM zapis*:
W danym Okręgu PTT w jeden weekend może odbywać tylko jeden turniej PREMIUM w danej kategorii i klasie.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 168/2015

ZG PTT postanawia umożliwić parom kat.12-13 i 14 -15 lat, w okresie do 31 grudnia 2015 wejście w system PREMIUM, od klasy G -dla par kat.12-13 lat i od klasy F dla par kat.14-15 lat.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 167/2015

ZG PTT umożliwia parom okręgowych klas Silver i Gold wejście w system PREMIUM w kat.8-9 lat i 10-11 lat maksymalnie od klasy „G”, w kat.12-13 lat i 14-15 lat maksymalnie od klasy „ F”.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 166/2015

ZG PTT zobowiązuje Zarządy Okręgów PTT do czuwania nad prawidłowym przebiegiem okręgowych działań rekreacyjnych, równolegle do których powinna być także prowadzona działalność promocyjna na rzecz ogólnopolskich przepisów STT PTT. 


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 165/2015

ZG PTT postanawia utworzyć klasy rekreacyjne Brąz , Srebro, Złoto . Szczegółowy regulamin ich uzyskiwania i zasad rywalizacji pozostawia w gestii właściwego Zarządu Okręgu PTT.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 164/2015

ZG PTT postanawia z dn.1 stycznia 2016 zastąpić w repertuarze tańców obowiązkowych klasy H i G walca wiedeńskiego- quickstepem.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 163/2015

ZG PTT postanawia przyjąć pilotażowo, Ranking Polskiego Towarzystwa Tanecznego za wyniki par w w kategoriach open, w okresie przejściowym
od IX-XII 2015 r.
załączniki nr 1- uzasadnienie-opis projektu
załącznik nr 2 - tabela rankingu


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 162/2015

ZG PTT postanawia przyjąć Regulamin pracy Komisji ds. Wyróżnień i odznaczeń, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 161/2015

ZG PTT postanawia przyjąć Regulamin pracy Komisji ds. Porozumień z innymi organizacjami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 160/2015

ZG PTT postanawia przyjąć Regulamin pracy Komisji ds. Rozwoju Ruchu Tanecznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 159/2015

ZG PTT postanawia przyjąć Regulamin pracy Komisji ds. Kontaktów Międzynarodowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 158/2015

ZG PTT postanawia przyjąć Regulamin pracy Komisji ds. Formacji Tanecznych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 157/2015

ZG PTT postanawia przyjąć Regulamin pracy Komisji ds. Freestyle, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 156/2015

ZG PTT postanawia przyjąć Regulamin pracy Komisji ds. GPP PTT, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 155/2015

Uchwała nr ZG PTT postanawia zmienić nazwę wzoru „regulaminu komisji” problemowych na „regulamin pracy komisji”


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-10 | Numer uchwały: 154/2015

ZG PTT postanawia poszerzyć skład komisji sędziowskiej na MP w 10 t Młodzieży Starszej, MP w 10 t seniorów, Akademickie MP, MP dzieci starszych w stylach, które odbędą się w dn. 11.11.2015 r. w Krakowie o osoby Pana Krzysztofa Kuliga i Stanisława Smoronia.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-10 | Numer uchwały: 153/2015

ZG PTT upoważnia Panią Annę Smoroń, pełniącą funkcję sędziego głównego na MP w 10 t Młodzieży Starszej, MP w 10 t seniorów, Akademickie MP, MP dzieci starszych w stylach, które odbędą się w dn. 11.11.2015 r. w Krakowie, do pełnienia funkcji Sędziego Komisarza.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-08 | Numer uchwały: 152/2015

ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej i skrutacyjnej na turniej organizowany w dn. 11.11.2015 r. w Krakowie przez SKT AGH, w randze: MP w 10 t Młodzieży Starszej, MP w 10 t seniorów, Akademickie MP, MP dzieci starszych w stylach.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-06 | Numer uchwały: 151/2015

ZG PTT zatwierdza Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego jako imprezę w formule otwartej w dniu 28 listopada 2015 w Miejskiej Hali Sportowej OSiR w Stargardzie Szczecińskim.


więcej >
Data uchwalenia: 2015-10-30 | Numer uchwały: 150/2015

ZG PTT postanawia podjąć w okresie do 31 grudnia br. działania promocyjne na rzecz nowo powstałej kategorii pow.15 lat klasa F, poprzez dodanie możliwości rozegrania tej kategorii organizatorom imprez jako podwójnej konkurencji(ST/LA) liczonej poza liczbą wymaganych 32 konkurencji na 1 dzień .


więcej >
Data uchwalenia: 2015-10-30 | Numer uchwały: 149/2015

ZG PTT postanawia do 30 listopada br. umożliwić członkom wspierającym (klubom/ trenerom) wpisanie nowych par pow.15 roku życia bezpośrednio do klasy E. 


więcej >


Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT