2015-12-14
ZG PTT w związku z planowanymi w 2016 r. obchodami 60 rocznicy zarejestrowania pierwszego KLUBU TANECZNEGO w Polsce zatwierdza zaproponowany przez Komisję Wyróżnień, Odznaczeń i Obchodów 60-lecia Tańca w Polsce SKŁAD KOMITETU HONOROWEGO ds. Obchodów 60-lecia, stanowiący zał. nr 1 do niniejszej uchwały  zal_nr_1_do_uchwaly_nr_200

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl

  •   ZA: Bartłomiej Szarżanowicz, Paweł de Pourbaix, Jerzy Oleszczyński, Grzegorz Podsiadły, Grzegorz Rybicki, Dorota Engler-Dudek, Dariusz Wiewiórka, Anna Niedzielska, Mirosława Kwatek-Hoffmann, Waldemar Ziomek, Krzysztof Kulig, Izabela Słomka-Łabanowska, Andrzej Łaszczuk, Adam Berkowicz, Agata Szybiak

  •   PRZECIW:

  •   WSTRZYMALI SIĘ: Patrycja Kuszpit-Bachar 


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT