2015-12-30

ZG PTT postanawia upoważnić Prezesa ZG, Pana Waldemara Ziomka i Skarbnika ZG, Pana Dariusza Wiewiórkę do konta bankowego Okręgu Pomorskiego o nr: 61 1020 1811 0000 0302 0105 4881, pod nazwą "Polskie Towarzystwo Taneczne zarząd okręgu pomorskiego ul. Kazimierza królewicza 40 81-586 Gdynia". Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl

  •   ZA: Patrycja Kuszpit-Bachar, Paweł de Pourbaix, Dominika Górska-Jabłońska, Bartłomiej Szarżanowicz, Grzegorz Rybicki, Dariusz Wiewiórka, Grzegorz Kijkowski, Dariusz Dragan, Mirosława Kwatek-Hoffmann, Dorota Engler-Dudek, Anna Niedzielska, Janusz Biały, Krzysztof Kulig, Marek Trzemżalski, Grzegorz Podsiadły, Waldemar Ziomek

  •   PRZECIW:

  •   WSTRZYMALI SIĘ: 


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT