2016-01-06

ZG PTT postanawia podpisać umowę na obsługę prawną PTT z Kancelarią Adwokacką Mecenasa Wojciecha Osipacza, na zasadach zawartych w załączniku do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl

ZA: Patrycja Kuszpit-Bachar, Dariusz Wiewiórka, Janusz Biały, Dariusz Dragan, Dorota Engler- Dudek, Grzegorz Kijkowski, Grzegorz Kałmuczak, Grzegorz Rybicki, Jerzy Oleszczyński, Krzysztof Kulig, Bartłomiej Szarżanowicz
P
RZECIW:

WSTRZYMALI SIĘ


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT