2016-01-15

Zarząd Główny PTT zatwierdza turnieje Grand Prix seniorów PTT, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  zal_do_uchwaly_zg_nr_2_2016 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i na stronach Okręgów.

ZA: Patrycja Kuszpit-Bachar, Agata Szybiak Laukini, Bartłomiej Szarżanowicz, Paweł de Pourbaix, Jerzy Oleszczyński, Izabela Słomka-Łabanowska, Krzysztof Kulig, Dariusz Wiewiórka, Dorota Engler-Dudek, Marek Trzemżalski, Dariusz Dragan, Grzegorz Rybicki, Grzegorz Podsiadły, Janusz Biały, Mirosława Kwatek-Hoffmann, Adam Berkowicz, Anna Niedzielska, Dominika Górska- Jabłońska, Andrzej Łaszczuk, Waldemar Ziomek

PRZECIW: WSTRZYMALI SIĘ


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT