2016-01-28

Zarząd Główny PTT postanawia wydłużyć termin rejestracji par na turnieje 30-31 stycznia 2016 r. do piątku 29 stycznia br.do godz. 12.00. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na www.taniec.pl oraz na astronach internetowych Okręgów.

ZA: Anna Niedzielska, Grzegorz Kałmuczak, Dorota Engler-Dudek, Paweł de Pourbaix, Dariusz Wiewiórka, Grzegorz Rybicki, Marek Trzemżalski, Janusz Biały, Patrycja Kuszpit-Bachar, Dominika Górska-Jabłońska, Waldemar Ziomek, Andrzej Łaszczuk, Mirosława Kwatek-Hoffmann, Grzegorz Podsiadły

PRZECIW: WSTRZYMALI SIĘ


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT