2016-02-04

ZG PTT postanawia zwolnić z przynależności organizacyjnej w Polskim Towarzystwie Tanecznym Panią Barbarę Winczewską i Pana Krzysztofa Kozana na rzecz Czeskiej Federacji Tanecznej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgów

ZA: Paweł de Pourbaix, Patrycja Kuszpit-Bachar, Grzegorz Podsiadły, Anna Niedzielska, Dariusz Dragan, Dariusz Wiewiórka, Grzegorz Rybicki, Dorota Engler-Dudek, Marek Trzemżalski, Janusz Biały, Andrzej Łaszczuk, Grzegorz Kijkowski, Waldemar Ziomek, Agata Szybiak Laukini
PRZECIW:

WSTRZYMALI SIĘ: Jerzy Oleszczyński 


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT