2016-02-04

ZG PTT zatwierdza zmianę miejsca rozegrania turnieju z cyklu GPP PTT, który odbędzie się dnia 27.02.2016 r. z zatwierdzonych wcześniej Łomianek na Warszawę. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgów.

ZA: Patrycja Kuszpit-Bachar, Paweł de Pourbaix, Jerzy Oleszczyński, Grzegorz Podsiadły, Bartłomiej Szarżanowicz, Anna Niedzielska, Dariusz Dragan, Dariusz Wiewiórka, Grzegorz Rybicki, Dorota Engler- Dudek, Marek Trzemżalski, Janusz Biały, Andrzej Łaszczuk, Grzegorz Kijkowski, Waldemar Ziomek, Agata Szybiak Laukini

PRZECIW: WSTRZYMALI SIĘ


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT