2016-02-07

ZG PTT ustala zasady przeliczenia dotychczasowego dorobku startowego par seniorskich na punkty PREMIUM zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwał zal_do_uchwaly_nr_16_2016
Uchwa
ła wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgów

ZA: Patrycja Kuszpit-Bachar, Paweł de Pourbaix, Dariusz Dragan, Grzegorz Podsiadły, Marek Trzemżalski, Grzegorz Kałmuczak, Dariusz Wiewiórka, Waldemar Ziomek, Andrzej Łaszczuk, Anna Niedzielska, Adam Berkowicz, Janusz Biały, Krzysztof Kulig, Izabela Słomka-Łabanowska, Mirosława Kwatek-Hoffmann PRZECIW:

WSTRZYMALI SIĘ


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT