Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTT
2017-04-10
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny zgodnie z uchwałą ZG PTT nr 57/2017 z dnia 20 marca 2017r. zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTT na dzień 7 maja 2017r. 

Miejsce zjazdu: Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59, budynek C, Aula nr 1, 03-301 WARSZAWA
ZMIANA MIEJSCA: 

Szanowni Państwo,
Delegaci na Walny Zjazd PTT, 
uprzejmie informujemu, że z przyczyn technicznych Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTT 
odbędzie się w innej sali Akademii Leona Koźmińskiego - w sali B17 - budynek B - wejście od ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie.
Biuro ZG PTT 

Godzinagodz. 11.00 (I termin), godz. 11:30 (II termin)

 

Porządek obrad Walnego Sprawozdawczego Zjazdu PTT:

 

1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego

3. Wybór Prezydium

4. Wybór Komisji Mandatowej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu

8. Zatwierdzenie porządku obrad

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego

10. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej

11. Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego

12. Dyskusja nad sprawozdaniami

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej

15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego

16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępujących władz

17. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności władz

18. Wybór Prezesa Zarządu Głównego

19. Wybór członków Zarządu Głównego

20. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej

21. Wybór członków Głównego Sądu Koleżeńskiego

22. Przyjęcie uchwał i wniosków, tym: - zmian statutowych

23. Zakończenie Walnego Zjazdu S-W.

 

 

Materiały sprawozdawcze oraz projekty założeń programowych i budżetowych Towarzystwa dostępne będą od 21 kwietnia 2017 r. w Biurze PTT oraz na stronie internetowej PTT w zakładce: CBD / INFORMACJE / dodatkowe materiały / materiały sprawozdawcze na walne zjazdy.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT