Podziękowanie dla członków Komisji ds. Sędziów i Skrutinerów
2015-09-11

W imieniu Zarządu Głównego PTT oraz Przewodniczącego Komisji ds. Sędziów i Skrutinerów składamy serdeczne podziękowania członkom Komisji ds. Sędziów i Skrutinerów biorących udział w organizacji szkolenia, które odbyło sie w miniony weekend w Warszawie. Szczególne podziękowania kierujemy do czuwającej nad całokształtem wydarzenia pani Patrycji Kuszpit-Bachar, a także do osób, które choć nie związane z Komisją, pomagały z wielkim zaangażowaniem i skutkiem:  pani Katarzyny Kozłowskiej, pani Aleksandry Krawczyk, a także pana Marcina Kisztelińskiego. Dziękujemy za poświęcony czas i energię.


powrót

Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT