II temrin szkolenia sędziowskiego oraz skrutinerskiego PTT
2019-10-21

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą ZG PTT nr 91/2019 z dnia 19 października 2019 r. II termin szkolenia sędziowskiego oraz skrutinerskiego PTT odbędzie się w formie elektronicznej.
W załączeniu wzór oświadczenia, który należy wypełnić i odesłać do Biura ZG PTT w terminie do dnia 5 listopada 2019 r. Nieprzesłanie oświadczenia będzie skutkowało brakiem wpisu na listę na 2020 r.

Uchwała ZG PTT nr 91/2019 z dnia 2019-10-19
ZG PTT postanawia, iż w roku 2019 drugi termin szkolenia sędziowskiego i skrutinerskiego odbędzie się:
1. Poprzez pobranie i zapoznanie się z materiałami ze szkolenia sędziowskiego i skrutinerskiego 2019 w CBD PTT,
2. Podpisanie i wysłanie do biura ZG PTT oświadczenia o zapoznaniu się z materiałami ze szkolenia sędziowskiego i skrutinerskiego,
3. Skrutinerzy po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym mają skontaktować się z Pawłem Łyczko.

 oswiadczenie_o_szkoleniu


powrót

Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT