Warunki startu - Mistrzostwa Polski


2015-10-29

Komunikat dotyczy Mistrzostw Polski Senior w 10 tańcach oraz Mistrzostw Polski Under 21 w 10 tańcach w dniu 11.11.2015 w Krakowie.

Warunkiem startu w Mistrzostwach Polski jest posiadanie licencji PZTS. Pary (tancerze), którzy nie uczestniczyli w tegorocznych mistrzostwach lub nie składali wniosku o nadanie licencji PZTS zobowiązani są do wypełnienia załączonego druku wniosku.  wniosek-licencja-zawodnika-2015 Rodzice/ opiekunowie prawni tancerzy niepełnoletnich wypełniają dodatkową część wniosku (zgodę). Do aplikowania o uzyskanie licencji niezbędne jest przesłanie również zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do uprawiania tańca sportowego. Trzy dokumenty: skan wniosku, skan zaświadczenia lekarskiego oraz potwierdzenie wniesienia opłaty startowej (80zł) na konto ZG PTT należy przesłać na adres e-mail: mistrzostwaptt@gmail.com

Uwaga! 

Oryginały wniosku i zaświadczenia lekarskiego należy przedłożyć przy rejestracji na mistrzostwach. 

Nie należy dokonywać opłat za licencję na konto PZTS – należności z tego tytułu pokrywa PTT.

Pary, które posiadają licencję PZTS nie składają powtórnych wniosków.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT