WDC AL World Open Championship 4-6 grudzień Disneyland,Paryż


2015-11-14

WDC AL World Open Championship 4-6 grudzień Disneyland,Paryż

W nawiązaniu do komunikatu Komisji ds.Kontaktów Międzynarodowych z dn.2.11.2015 przypominamy o obowiązku przesłania do dnia 20 listopada, formularza zgłoszeniowego na adres e-mail k.kulig@taniec.pl.
Jednocześnie informujemy ,iż uczestnicy tych Mistrzostw Świata stosowne opłaty startowe pokrywają we własnym zakresie.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT