System kwalifikacji do Mistrzostw Polski 2016


2015-12-21
System kwalifikacji par do Mistrzostw Polski PTT w sporcie tanecznym.
Zgodnie z uchwałą 192 Zarząd Główny przyjął ogólne kryteria kwalifikacji par do Mistrzostw Polski PTT od 1 stycznia 2016
Ogólne kryteria kwalifikacji par
 1. Kryterium kwalifikującym pary do Mistrzostw Polski PTT jest udział par w Grand Prix Polski oraz na podstawie miejsca w Rankingu Sportowym PTT.

 2. Nowopowstałe pary spełniają warunki startu w Mistrzostwach Polski, jeśli co najmniej jeden z partnerów uzyskał prawo startu z poprzednim partnerem.

 3. Do Mistrzostw Polski PTT w 10 tańcach kwalifikują się wszystkie pary, które uzyskały kwalifikacje do Mistrzostw Polski PTT w co najmniej jednym stylu tanecznym.

 4. Do Mistrzostw Polski PTT Młodzieży Starszej kwalifikują się wszystkie pary, które uzyskały kwalifikacje do Mistrzostw Polski PTT w swojej kategorii wiekowej.

 5. W szczególnych przypadkach o dopuszczeniu pary do startu w Mistrzostwach Polski PTT decyduje ZG PTT na wniosek członka wspierającego PTT.
  Członek wspierający PTT występuje ze stosownym wnioskiem do ZG PTT po uzyskaniu i w oparciu o pozytywną opinię właściwego Zarządu Okręgu PTT. Wniosek winien być złożony do 01 października.

   

   

  Do Mistrzostw Polski zakwalifikują się pary spełniające poniższe kryteria:

   1. Obligatoryjny udział w następujących imprezach (alternatywnie):

 •   min. 4 turnieje Grand Prix Polski
 •   2 turnieje Grand Prix Polski + Mistrzostwa Okręgu + Polish Open Championships
 •   3 turnieje Grand Prix Polski + Mistrzostwa Okręgu
 •   3 turnieje Grand Prix Polski + Polish Open Championships
2. uplasują się na miejscach 1-64 aktualnego na dzień 01 październiku Rankingu Sportowego PTT.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT