"dzika karta"


2017-10-12

Uchwała nr 170/2017

 

ZG PTT postanawia dopuścić do udziału w Mistrzostwach Polski PTT pary, które z różnych względów nie 
mogły spełnić warunków kwalifikacji wg obowiązujących przepisów na podstawie wykupienia tzw. 
"dzikiej karty" – wniesienia darowizny wspomagającej działalność statutową PTT.
Ustala się następujące możliwości warunkowego dopuszczenia par niespełniających kwalifikacji do MP:
1. Pary aktywne w CBD od 1 stycznia 2017 roku - 200 zł od osoby za każdy brakujący start w turnieju kwalifikacyjnym.
2. Pary nowopowstałe w CBD po 1.07.2017 roku - 400 zł jednorazowej opłaty od pary.
3. Pary będące w stanie udokumentować przyczyny zdrowotnej absencji na turniejach kwalifikacyjnych - w zależności od indywidualnie rozpatrywanych 
przypadków przez ZG PTT. 
Opłaty wnosi się na konto ZG PTT niezależnie od opłaty startowej wynikającej z regulaminu Mistrzostw.

Potwierdzenie wpłat nalezy przesłać na adres mailowy biura PTT: ptt@taniec.pl


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT