Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT


2018-08-02

Uchwała ZG PTT nr 80/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r.

ZG PTT, zgodnie z uchwałą WZ PTT nr 4/2018 z dnia 24 czerwca 2018 r., zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT, w dniu 2 września 2018 r., w Kielcach, w Grand Hotelu Kielce przy ul. Sienkiewicza 78. I termin -15:00, II termin -15:30

Jednocześnie ZG PTT zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu:

1. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT

2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT

3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT

4. Wybór Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu

7. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT

8. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT

9. Zatwierdzenie zmian w Statucie PTT

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT