Nowa Centralna Baza Danych


2015-09-08

W związku z wdrożeniem nowej Centralnej Bazy Danych PTT wymagane jest założenie nowych kont administracyjnych. Wszyscy członkowie wspierający zobowiązani są do przesłania do administratorów okręgowych danych osób, które będą zarządzały informacjami tychże członków: imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz aktualnego adresu e-mail. Administratorzy okręgowi na bazie tych informacji tworzą konta administratorów klubowych.  Pierwsze logowanie następuje poprzez pole "zapomniałeś hasło" na stronie  CBD. Baza generuje hasło i wysyła pod podany adres e-mail. Podobnie, członkowie zwyczajni mają obowiązek przekazania do administratora okręgowego aktualnych adresów e-mail w celu wprowadzenia przez administratorów okręgowych do nowej bazy. Członek zwyczajny również ma możliwość zalogowania się we wspomniany sposób i otrzymania nowego hasła pod podany adres e-mail.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT