Grand Prix Polski - kwalifikacje do Mistrzostw Polski2016-01-01

 

Zarząd Główny zatwierdził kalendarz imprez cyklu Grand Prix Polski PTT na 2016 rok. Będzie to 8 imprez wg załączonego kalendarza. 


 

Ranking Grand Prix Polski będzie prowadzony wg zasad Rankingu Sportowego PTT 

Punkty są obliczane jako suma punktów: 

- za udział w turnieju,

- za liczbę pokonanych par, 

- za uzyskany bonus punktowy za miejsca 1-7. 

 

Udział w rywalizacji GPP PTT jest warunkiem koniecznym do udziału w Mistrzostwach Polski. 

 

Turnieje GPP PTT odbywają się w kategoriach: Juniorzy Młodsi (12-13 lat), Juniorzy Starsi (14-15 lat), Młodzież (16-18 lat) oraz Dorośli (19 lat i więcej). 

Do Mistrzostw Polski PTT Młodzieży Starszej kwalifikują się wszystkie pary, które uzyskały kwalifikacje do Mistrzostw Polski PTT w swojej kategorii wiekowej.

 

Do Mistrzostw Polski zakwalifikują się pary spełniające poniższe kryteria:

1. obligatoryjny udział w następujących imprezach (alternatywnie):

  • min. 4 turnieje Grand Prix Polski
  • 2 turnieje Grand Prix Polski + Mistrzostwa Okręgu + Polish Open Championships
  • 3 turnieje Grand Prix Polski + Mistrzostwa Okręgu
  • 3 turnieje Grand Prix Polski + Polish Open Championships

2. uplasują się na miejscach 1-64 aktualnego na dzień 01 październiku Rankingu Sportowego PTT.

 

Cykl turniejów GPP PTT trwa od 1 stycznia do 30 czerwca roku kalendarzowego. 

 

Szczegółowe przepisy ——> REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

 

 

Poniżej przypominamy zasady ELIMINACJI do MISTRZOSTW POLSKI PTT 

 

Ogólne kryteria kwalifikacji par 

  1. Kryterium kwalifikującym pary do Mistrzostw Polski PTT jest udział par w Grand Prix Polski oraz na podstawie miejsca w Rankingu Sportowym PTT.
  2. Nowopowstałe pary spełniają warunki startu w Mistrzostwach Polski, jeśli co najmniej jeden z partnerów uzyskał prawo startu z poprzednim partnerem.
  3. Do Mistrzostw Polski PTT w 10 tańcach kwalifikują się wszystkie pary, które uzyskałykwalifikacje do Mistrzostw Polski PTT w co najmniej jednym stylu tanecznym.
  4. Do Mistrzostw Polski PTT Młodzieży Starszej kwalifikują się wszystkie pary, które uzyskały kwalifikacje do Mistrzostw Polski PTT w swojej kategorii wiekowej.
  5. W szczególnych przypadkach o dopuszczeniu pary do startu w Mistrzostwach Polski PTT decyduje ZG PTT na wniosek członka wspierającego PTT.
Członek wspierający PTT występuje ze stosownym wnioskiem do ZG PTT po uzyskaniu i w oparciu o pozytywną opinię właściwego Zarządu Okręgu PTT. Wniosek winien być złożony do 01 października.

 

 

Szczegółowy opis ——>  SYSTEM KWALIFIKACJI PAR DO MISTRZOSTW POLSKI PTT W SPORCIE TANECZNYM  

 

Mistrzostwa Polski PTT kategoriach Juniorzy Młodsi, Juniorzy Starsi, Młodzież, MłodzieżyStarszej, Dorośli i Seniorzy są rozgrywane w miesiącach: październik, listopad.

Mistrzostw Polski PTT w tańcach standardowych:

- sobota – Dorośli, Młodzież.

- niedziela – Zawodowcy, Młodzież Starsza, Juniorzy Młodsi, Juniorzy Starsi i Seniorzy.

 

Mistrzostw Polski PTT w tańcach latynoamerykańskich

- sobota – Dorośli, Młodzież

- niedziela – Zawodowcy, Młodzież Starsza, Juniorzy Młodsi, Juniorzy Starsi i Seniorzy.

 

Mistrzostw Polski PTT w 10 Tańcach

- sobota lub niedziela – Zawodowcy, Dorośli, Młodzież, Młodzież Starsza, Juniorzy Starsi,Juniorzy Młodsi i Seniorzy.

 

Inne terminy: Polish Open Championships rozgrywane będą w połowie czerwca, Mistrzostwa Klas A,B i C w marcu, Akademickie Mistrzostwa Polski w kwietniu, a Mistrzostwa Polski w 10 tańcach, Mistrzostwa Polski Dzieci Starszych, Mistrzostwach Polski w Show oraz Pro-Am rozgrywane będą w październiku lub listopadzie.
 

 


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT