Kwalifikacje par do MP2016-07-07

Uchwała ZG PTT 110/2016

ZG PTT umożliwia ubieganie się o start w Mistrzostwach Polski parom, które z przyczyn obiektywnych nie mogły spełnić warunków Kwalifikacji do Mistrzostw Polski 
w 2016 roku.

W tym celu członek wspierający (Klub) występujący w imieniu pary, przesyła do Komisji ds. MP (lider_lublin@op.pl) w terminie do 15 sierpnia 2016 roku wniosek, z podaniem przyczyn uniemożliwiających spełnienie warunków Kwalifikacji, oraz scan dokumentów, mogących mieć wpływ na zakwalifikowanie do startu 
w Mistrzostwach. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. oraz na stronach internetowych okręgów PTT


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT