Nowe regulaminy dla seniorów2015-11-28

Szanowni Seniorzy 

            Po spotkaniach i przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami seniorów, gronem trenerów i działaczy, okazało się, że w zmieniającej się rzeczywistości, która nas otacza nadeszła konieczność modyfikacji przepisów. Uwzględniając wiele sugestii tancerzy
i ich propozycji, opracowaliśmy projekt nowych przepisów dot. ruchu seniorów, który pozostaje w zbieżności z przepisami amatorskimi PTT.

            Mamy świadomość odmienności ruchu seniorskiego, jego szczególnej specyfiki powodowanej wieloma różnymi czynnikami, czy też nierzadko określonymi ograniczeniami. Szanujemy Was za poświęcany czas i wkładany wysiłek, za ambicję, determinację
i prezentowany z każdym rokiem wyższy poziom umiejętności tanecznych, który przekłada się na coraz lepsze wyniki na  turniejach, także tych międzynarodowych odbywających się  poza granicami naszego kraju. Stąd też pragniemy, by były to nasze wspólne przepisy, które będą przejrzyste i jasne, które będą się przyczyniały do rozwoju ruchu seniorskiego, jak również umożliwią rywalizację na różnych poziomach i dadzą możliwość awansu do wyższych klas na kilka sposobów. Dlatego też już na etapie wstępnym, konsultowaliśmy te przepisy z  gronem seniorów i przedstawicielami ruchu seniorskiego. Optymizmem napawa fakt, że nowe przepisy od początku zyskały dużą aprobatę i wiele pozytywnych komentarzy.

            Udostępniamy je teraz całemu gronu tanecznemu seniorów, abyście Szanowni Seniorzy mieli możliwość zapoznać się z nimi przed ich zatwierdzeniem, a tym samym mogli wyrazić swoją opinię  i  zgłosić swoje ewentualne sugestie i propozycje w tym zakresie.                   Ponieważ Polskie Towarzystwo Taneczne jest obecnie członkiem WDC, więc w nowych przepisach proponujemy kategorie wiekowe obowiązujące w nowej organizacji.

            Podobnie jak w przepisach STT PTT, wprowadzamy zdobywanie na turniejach miejsc PREMIUM, które będą umożliwiały zdobywanie wyższych klas. Ponieważ będzie kilka możliwości  zdobycia wymaganej liczby miejsc PREMIUM (turnieje PREMIUM, turnieje GPPS, udział w określonej liczbie turniejów), stąd też w naszej propozycji podnieśliśmy nieco wymagany limit  miejsc PREMIUM w stosunku do par młodzieżowych, które należy zdobyć, aby awansować do wyższej klasy. Przewidzieliśmy także możliwość otrzymania wyższej klasy na turniejach klasyfikacyjnych.

            Zamierzeniem naszym jest, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 2016 roku.      Dlatego prosimy o zgłaszanie swoich opinii, bądź propozycji w terminie do dnia 13 grudnia 2015 (na adres:  m.trzemzalski@interia.pl), aby można było uwzględnić przesłane propozycje, przed zatwierdzeniem przepisów.

            Projekt przepisów dostępny na forum seniorów PTT po zalogowaniu się.


 

 

                                                                                            Z tanecznym pozdrowieniem

                                                                                           Przewodniczący Komisji PTT

                                                                                                   ds. Ruchu Seniorów

 

                                                                                                     Marek Trzemżalski 


powrótBrak wpisów


Brak wpisówBiuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT