Karencja na rok 2016 dla par seniorskich klasy E dot. repertuaru.2016-02-23

Komisja ds Seniorów PTT informuje, że w regulaminie rywalizacji seniorów, w ostatnim akapicie, podanajest informacja o proponowanej karencji na repertuar dotyczącej par klasy E na rok 2016. Zapis ten jest obowiązujący.


powrótBrak wpisów


Brak wpisówBiuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT