Aktualizacja Przepisów STT PTT2015-09-08
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tancerzy i trenerów, w dniu 4.09.2015 podczas zebrania Zarządu Głównego PTT przyjęto zmiany w Przepisach STT PTT i Systemie PREMIUM oraz wprowadzono dodatkowe ułatwienia w zakresie uzyskiwania klas podczas przejścia par z dotychczasowego systemu punktowego na System PREMIUM.
Najważniejsze zmiany to m.in.
  • Start minimum trzech par warunkuje ważność turnieju w Systemie PREMIUM.
  • Zwiększona liczba możliwych do uzyskania miejsc PREMIUM.
  • Umożliwienie wejścia w system PREMIUM parom, które dotychczas nie brały udziału w rywalizacji tanecznej w ramach systemu punktowego od razu od klasy F (wszystkie pary zgodnie z instrukcją mogą obniżyć lub podwyższyć swoją klasę) w terminie do 30 września br.
  • Możliwość udziału w rywalizacji klasy H duetów: dziewczynka z dziewczynką.
  • Poszerzenie rodzajów współzawodnictwa o Freestyle (szczegóły w opracowaniu).
  • Zmiana w obowiązujących tempach utworów dla tango i pasodoble.
  • Zmiany doprecyzowujące dotychczasowe zapisy.


powrótBrak wpisów


Brak wpisówBiuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT