Uchwała Zarządu Nr 9/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT realizując uchwałę Walnego Zjazdu PTT z dnia 25 października 1997 roku o wchodzeniu  polskiego tańca w struktury sportowe, zobowiązuje Prezydium ZG PTT do opracowania Statutu do dnia 31 stycznia 2001 roku i przygotowania zebrania założycielskiego Narodowej Federacji Tańca na dzień 3 marca 2001 roku w porozumieniu z PZST oraz innymi organizacjami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .           

 

Uchwała Zarządu Nr 10/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT zapoznał się z projektem Regulaminu ZG PTT i postanawia skierować go do uchwalenia na najbliższym Walnym Zjeździe PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”         

 

Uchwała Zarządu Nr 11/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT uchwala dokument pn. „Regulamin Komisji Marketingowej PTT” i powołuje Komisję ds. Marketingu w składzie:

1.       Marek Chojnacki – przewodniczący

2.       Marek Wieremiejko – członek

3.       Paweł de Pourbaix – członek.

Regulamin Komisji stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”        

 

Uchwała Zarządu Nr 12/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT uchwala dokument pn. „Regulamin Komisji Finansowo-Budżetowej PTT” i powołuje Komisję Finansowo-Budżetową w składzie:

1.        Jerzy Łyczko – przewodniczący

2.        Marek Seredyn - członek

3.        Wojciech Wójtowicz - członek

Regulamin Komisji stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”         

 

Uchwała Zarządu Nr 13/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT uchwala dokument pn. „Regulamin Komisji ds. Public Relations PTT” i powołuje Komisję ds. Public Relations w składzie:

1.        Robert Wota – przewodniczący

2.        Andrzej Błażejczyk – członek

3.        Iwona Pavlović – członek

Regulamin Komisji stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”         

 

 

Uchwała Zarządu Nr 14/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT uchwala dokument pn. „Regulamin Komisji ds. Prawnych PTT” i powołuje Komisję ds. Prawnych w składzie:

1.        Tomasz Kałużny – przewodniczący

2.        Marian Siwka - członek

3.        Mirosława Kwatek-Hoffmann - członek

Regulamin Komisji stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”         

 

Uchwała Zarządu Nr 15/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT uchwala dokument pn. „Regulamin Komisji ds. Sportu  PTT” i powołuje Komisję ds. Sportu w składzie:

1.        Arkadiusz Ziętowski – przewodniczący

2.        Antoni Grycmacher – sekretarz

3.        Jerzy Oleszczyński - członek

4.        Joanna Ziomek -członek

5.        Stanisław Olek - członek

6.        Kazimierz Kurzak - członek

7.        Mariusz Grzejszczak - członek

8.        Grzegorz Gargula - członek

Regulamin Komisji stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”         

 

Uchwała Zarządu Nr 16/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT uchwala dokument pn. „Regulamin Komisji ds. Freestyle PTT” i powołuje Komisję ds. Freestylu w składzie:

1.        Grzegorz Szymański – przewodniczący

2.        Piotr Galiński – członek

3.        Bogusława Szczepanik-Zasada – członek

4.         Roman Filus – członek

5.        Jacek Karaś – członek

Regulamin Komisji stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”         

 

Uchwała Zarządu Nr 17/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT uchwala dokument pn. „Regulamin Komisji ds. Rock and Rolla” i powołuje Komisję ds. Rock and Rolla w składzie:

1.        Dorota Lipka - Nowak - przewodnicząca

2.        Bartłomiej Kobylański  - członek

3.        Alojzy Nowak - członek

Regulamin Komisji stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”         

 

Uchwała Zarządu Nr 18/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT uchwala dokument pn. „Regulamin Komisji ds. Skrutacyjnych i Sędziów Skrutinerów” i powołuje Komisję ds. Skrutacyjnych i Sędziów Skrutinerów w składzie:

1.        Marek Wieremiejko –przewodniczący

2.        Krzysztof Śliżewski - członek

3.        Jarosław Grunt – członek

4.        Apolinary Bor - członek

5.        Mirosław Wolak - członek

Regulamin Komisji stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”         

 

Uchwała Zarządu Nr 19/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT zatwierdza kalendarz imprez mistrzowskich i międzynarodowych w roku 2001.  Kalendarz stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”         

KALENDARZ  IMPREZ  MISTRZOWSKICH  I  MIEDZYNARODOWYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA  TANECZNEGO

 

Stan na dzień:   poniedziałek, 15 stycznia 2001

 

Data

Nazwa

 

Miejsce

23.02.2001

IDSF OPEN STANDARD

 

Mikołajki

24.02.2001

IDSF OPEN LATIN

 

Mikołajki

24-25.03.2001

Mistrzostwa Polski Junior II i Youth ST, LA

 

Poznań

31.03.2001

IDSF OPEN LATIN, STANDARD

 

Szczecin

01.04.2001

Mistrzostwa Polski w 10 tańcach

 

Szczecin

21.04.2001

IDSF OPEN STANDARD

 

Zabrze

22.04.2001

IDSF INTERNATIONAL LATIN

 

Zabrze

28-29.04.2001

IDSF OPEN LATIN, STANDARD

 

Szczecinek

12.05.2001

Mistrzostwa Europy LA

 

Warszawa

03.06.2001

Mistrzostwa Polski LA

 

Słupsk

08.06.2001

Mistrzostwa Polski ST

 

Sopot

09-10.06.2001

IDSF INTERNATIONAL LATIN, STANDARD

Sopot

14.09.2001

Szkolenie sędziowskie – Wesselterhorn

Warszawa

 

15-16.09.2001

Puchar Polski LA, ST; IDSF OPEN ST, LA

 

Warszawa

22-23.09.2001

 

MP Formacji ST, LA

 

Legnica

29.09.2001

IDSF OPEN STANDARD

 

Jelenia Góra

30.09.2001

IDSF OPEN LATIN

 

Jelenia Góra

27-28.10.2001

Mistrzostwa Polski Junior II i Youth – 10 tańców

Łódź

03-04.11.2001

IDSF OPEN LATIN, IDSF International STANDARD

Elbląg

 

Akademickie Mistrzostwa Polski

 

Wrocław

 

MP R’Roll

Kraków

 

MP Freestyle

 

 

MP Seniorów

 

 

 

Uchwała Zarządu Nr 20/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT uchwala  „Kalendarz organizacyjny PTT na rok 2001”.

Kalendarz stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”         

Lp.

Zadanie

Termin do

Odpowiedzialny

 

1.

Walny Zjazd Sprawozdawczy

08.kwiecień 2001 r. g. 11.00 , Warszawa

 

Wiceprezes ds. Organizacyjnych

2.

I Zebranie ZG PTT

 

15.stycznia 2001 r.  g. 10.00 Warszawa

Sekretarz PTT

3.

II Zebranie ZG PTT

01.października 2001 r.

g. 10.00  -  Warszawa

Sekretarz PTT

4.

I Zebranie Prezydium ZG PTT

 

12.lutego 2001 r g.10.00 Warszawa

Sekretarz PTT

5.

II Zebranie Prezydium

12.marca 2001 g. 10.00 Warszawa

Sekretarz PTT

6.

III Zebranie Prezydium

14.maja 2001 g. 10.00

Warszawa

Sekretarz PTT

7.

IV Zebranie Prezydium

 (pierwsza kontrola wykonania budżetu)

04.czerwca 2001 g. 10.00 Warszawa

Sekretarz PTT

8.

V Zebranie Prezydium

01.września 2001 g. 10.00 Warszawa

Sekretarz PTT

9.

VI Zebranie Prezydium

24.września 2001 g. 10.00 Warszawa

Sekretarz PTT

10.

VII Zebranie Prezydium (druga kontrola wykonania budżetu)

29.października 2001 g. 10.00 Warszawa

Sekretarz PTT

11.

VIII Zebranie Prezydium (projekt budżetu na rok 2002)

03.grudnia 2001 g. 10.00 Warszawa

Sekretarz PTT

12.

Ostateczny termin składania wniosków na organizację turniejów mistrzowskich i międzynarodowych w 2002 roku

30.marca 2001

Formularze wniosków do pobrania w Okręgach, biurze PTT i na stronie intern.

Szef Wyszkolenia

13.

Szkolenia sędziowskie

 

15.09.2001 r

Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego

14.

Wprowadzenie ujednoliconych przepisów w dziedzinie rekreacji tanecznej i sportowego tańca towarzyskiego

01.września 2001

 

Szef Wyszkolenia

15.

Wprowadzenie jednolitego systemu nauczania tańca (dyplomy, medale, odznaki)

01.września 2001

Prezes PZST

Prezesi Okręgów PTT

16.

Ostateczny termin wnoszenia rocznych opłat członkowskich i licencyjnych

30.listopada 2001

Skarbnik PTT

17.

Wprowadzenie systemu kart magnetycznych dla członków PTT

01.stycznia 2002 r

Przewodniczący Komisji ds. public relation

 

Uchwała Zarządu Nr 21/2001

z dnia 15.stycznia 2001 r

 

ZG PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT na dzień 08.kwietnia 2001 w Warszawie o godz. 11.00 w pierwszym terminie i o godz. 11.30 w drugim terminie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.01.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 22/2001

z dnia 3 marca 2001 r

 

ZG PTT uchwala dokument pn. „Regulamin Komisji Organizacyjnej PTT” i powołuje komisję organizacyjną PTT w składzie:

1.        Tadeusz Krupiński – przewodniczący

2.        Franciszek Witos - członek

3.        Rafał Mikoś - członek

Regulamin Komisji stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3.03.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”

 

Uchwała Zarządu Nr 23/2001

z dnia 3 marca 2001 r

 

ZG PTT uchwala opłaty organizacyjne (licencje) za organizację imprez w następujących wysokościach:

           

MP juniorów starszych-LA

1.000

MP juniorów starszych-ST

1.000

MP juniorów starszych – 10 T

1.000

MP youth – LA

1.000

MP youth – ST

1.000

MP youth – 10 T

1.000

MP amatorów - ST

1.000

MP amatorów – LA

1.000

MP amatorów – 10 T

1.000

MP formacji – ST

1.000

MP formacji – LA

1.000

Open Polish

1.000

Turnieje z udziałem par zagranicznych

1.000

Puchar Polski

1.000

 

            Powyższe opłaty z tytułu organizacji imprez organizator wnosi na konto ZG PTT.

           

Turnieje punktowe

200

Turnieje w klasie freestyle, r’roll i inne

200

           

            Powyższe opłaty z tytułu organizacji imprez organizator wnosi na konto Okręgów PTT.

 

            W przypadku łączenia imprez obowiązuje jedna (wyższa) opłata.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie ”. Tracą moc dotychczasowe uchwały ZG PTT w tym względzie.

 

 

Uchwała Zarządu Nr 24/2001

z dnia 3 marca 2001 r

 

Zarząd główny zatwierdza propozycje Prezydium Zarządu PTT z zakresu bieżącej działalności:

 

1.        Zarząd Główny rozszerza skład sędziowski na Mistrzostwa Polski juniorów i youth’ów  w Poznaniu 24/25 marca 2001 o sędziego Stephenna Hannah w miejsce Sviatoslava Vlokha, który odmówił udziału w pracach komisji sędziowskiej, oraz zatwierdza Katie Konvents jako sędziego z Niemiec

2.        Zarząd Główny zatwierdza regulamin i skład sędziowski na Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach w Szczecinie 1 kwietnia 2001: Heinz Spaeker – Niemcy, Graham Oswick – Anglia, Per Palgreen – Szwecja, Claus Larsen – Dania, Alexiej Aleshkov – Rosja, Dr Gino di Paolo – Włochy, Svetlana di Paolo – Szwajcaria, Rezerwowy Peter Odstricil

3.        Zarząd Główny zatwierdza regulamin i skład sędziowski na International Dance Festival w Zabrzu 21/22 kwietnia 2001: Andrzej Jankowski – Chairman - Polska, Monique de Maesschalck – Belgia, Franz Ludwig – Austria, Bent Davidsen –Dania, Herbert Lowig – Niemcy, Sviatoslav Vlokh –Ukraina, Jurate Norwaischa – Litwa, Vatery Gulay – Rosja, Jaroslav Krtićka – Czechy.

4.        Zarząd Główny zatwierdza skład sędziowski na Mistrzostwa Polski Amatorów w Słupsku – LA i Sopocie – ST proponowany przez komisję ds. Sędziów: Ritchard Porter – Anglia, Stephen Hannah – Anglia, Lorna Lee – Anglia, Wolfgang Opitz – Niemcy, Monique de Maesschalck – Belgia, Vladimir Idzeivicus – Litwa, Sviatoslav Vlokh – Ukraina, Rezerwa: Gundlach – Niemcy, Norvaisha –Litwa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3.03.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie

 

Uchwała Zarządu Nr 25/2001

z dnia 3 marca 2001 r

 

            Zarząd Główny uchwala poprawkę do przepisów dotyczących strojów tanecznych:

            Dla kategorii Junior II, Youth i Amatorzy w klasach tanecznych „E” i „D” obowiązują stroje jak dla kategorii Junior I.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2002 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”

 

Padł wniosek formalny p. Golonki o przejście do dyskusji i uchwały na temat rachunku dla kancelarii prawnej EVICO.

            ZA-18, PRZECIW-0, WSTRZ-0

            Projekt uchwały 26/2001:

Do czasu zatwierdzenia budżetu PTT na Walnym Zgromadzeniu PTT w dniu 8.04.2001 należności z tytułu umowy z Kancelarią Prawną EVICO wypłacane będą na bieżąco po wpłynięciu faktury z kasy ZG PTT.

 

 

Uchwała Zarządu Nr 26/2001

z dnia 3 marca 2001 r

 

Do czasu zatwierdzenia budżetu PTT na Walnym Zgromadzeniu PTT w dniu 8.04.2001 należności z tytułu umowy z Kancelarią Prawną EVICO wypłacane będą na bieżąco po wpłynięciu faktury, z kasy ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3.03.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie

 

Uchwała Zarządu Nr 27/2001

z dnia 3 marca 2001 r

 

Zarząd Główny PTT zawiesza decyzję Okręgu Lubelskiego dotyczącą zdyskwalifikowania następujących tancerzy:

1.        Krystian Radziejowski

2.        Natalia Stasiak

3.        Jacek Tromiński

4.        Joanna Tomasiak

Do czasu wyjaśnienia okoliczności ukarania tancerzy w tak drastyczny sposób.

Powierza się wyjaśnienie sprawy komisji ds. Prawnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3.03.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 28/2001

z dnia 3 marca 2001 r

 

ZG PTT dostrzegając potrzebę sprawnego zarządzania stowarzyszeniem zobowiązuje się Komisję ds. Prawnych do przygotowania koncepcji funkcjonowania Menadżera PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3.03.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 29/2001

z dnia 3 marca 2001 r

 

Na podstawie art. 25 pkt 1 Statutu PTT, Zarząd Główny PTT dokonując interpretacji uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21.10.2000r ustala, iż zakaz startu w Mistrzostwach Polski dotyczy jedynie par tanecznych, które bez usprawiedliwienia nie wzięły udziału w ostatnich Mistrzostwach swojego okręgu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3.03.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

 

Uchwała Zarządu Nr 30/2001

z dnia 3 marca 2001 r

 

Zarząd Główny PTT deleguje Marka Sienkiewicza i Marka Chojnackiego  jako delegatów na General Meeting IDSF, który odbędzie się w Lozannie 3.06.2001r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3.03.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 31/2001

z dnia 3 marca 2001 r

 

Zarząd Główny PTT powołuje oficjalnego reprezentanta do spraw Boogie-Woogie w osobie p. Lidii Żuchowskiej.

            Uchwała wchodzi w życie z dniem 3.03.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 32/2001

z dnia 3 marca 2001 r

 

Zarząd Główny PTT zobowiązuje członka wspierającego Polskie Stowarzyszenie Boogie Woogie do partycypacji w kosztach opłaty składki międzynarodowej w wysokości 50%.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3.03.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 33/2001

z dnia 3 marca 2001 r

 

Zarząd Główny PTT zleca obsłudze prawnej w osobie adwokata Romana Sobczaka w porozumieniu z Komisją ds. Prawnych przygotowanie tekstów jednolitych regulaminów ZG PTT, GKR PTT i GSK PTT w terminie do 17.03.2001r i ustala wynagrodzenie 500 zł brutto za każdy regulamin.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3.03.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 34/2001

z dnia 25.marca 2001 r

 

Zarząd Główny zakazuje swoim członkom uczestnictwa w jakiejkolwiek formie działalności Polskiego Związku Tańca Sportowego, pod rygorem pozbawienia licencji PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.03.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 35/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

Zarząd Główny PTT przyjmuje rezygnację Marka Chojnackiego, Tadeusza Krupińskiego, Roberta Wota, Tomasza Kałużnego, Arkadiusza Ziętowskiego, oraz nie przyjmuje rezygnacji Andrzeja Golonki z funkcji pełnionych w Prezydium ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

 

Uchwała Zarządu Nr 36/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

Zarząd Główny PTT w oparciu o art. 10 ust 3 ustala skład Prezydium ZG PTT w następującym kształcie:

Ø       Marek Sienkiewicz – Prezes

Ø       Franciszek Witos – Vice Prezes

Ø       Mirosława Kwatek-Hoffmann – Vice Prezes

Ø       Andrzej Golonka – Skarbnik

Ø       Tomasz Kałużny – Sekretarz

Ø       Iwona Szymańska-Pavlović – członek Prezydium

Ø       Wojciech Wójtowicz – członek Prezydium

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”

 

Uchwała Zarządu Nr 37/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT odwołuje z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Sportu i pozbawia tytułu Szefa Wyszkolenia  p. Ziętowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 38/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT powołuje Komisję Organizacyjną PTT w składzie:

1.        Franciszek Witos – przewodniczący

2.        Krzysztof Kamiński - członek

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 39/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT powołuje Komisję ds. Sportu PTT w składzie:

1.        Iwona Szymańska-Pavlović – przewodnicząca

2.        Stanisław Olek – sekretarz

3.        Joanna Ziomek -członek

4.        Jerzy Oleszczyński – członek

5.        Kazimierz Kurzak - członek

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 40/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT powierza organizację Mistrzostw Polski w 10 tańcach w dniach 16-17 luty 2002r. w kategorii Amatorów, Youth i Junior II Klubowi Tanecznemu „Bellcanto” z Poznania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 41/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT powierza organizację Mistrzostw Polski w stylu standardowym w dniach 02-03.marca 2002r. w kategorii Amatorów, Youth i Junior II klubowi Antoniego Grycmachera.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 42/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT powierza organizację Mistrzostw Polski w stylu latynoamerykańskim w dniach 23-24.marca 2002r. w kategorii Amatorów, Youth i Junior II Szkole Tańca TK Tadeusz Krupińskiego z Krakowa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 43/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT zobowiązuje organizatorów Mistrzostw Polski i turniejów rangi IDSF do podpisania stosownej umowy z ZG PTT w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie przyznania w/w.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 44/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie organizacji  następujących turniejów rangi IDSF:

Ø             Puchar Europy w 10 Tańcach

Ø             IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich

Ø             IDSF International Open w tańcach standardowych

w dniach 3-7.kwietnia 2002r. Centrum Tańca Crea Dance Wasilewski–Felska z Olsztyna,

Ø             IDSF Open w tańcach standardowych

Ø             IDSF International Open w tańcach latynoamerykańskich

w dniach 13-14 kwietnia 2002r. Gliwickiemu Centrum Tanecznemu,

Ø             IDSF International Open w tańcach standardowych

Ø             IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich

w dniach 26-27 października 2002r. Elbląskiemu Ośrodkowi Kultury z Elbląga,

Ø             IDSF Open w tańcach standardowych

Ø             IDSF International Open w tańcach latynoamerykańskich

w dniach 27-28 marca 2002r. Studiu Tanecznemu Fala z Sopotu,

Ø             IDSF Open w tańcach standardowych

Ø             IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich

w dniach 15-17 marca 2002r. Szkole Tańca Astra ze Szczecina,

Ø             IDSF Open w tańcach standardowych

Ø             IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich

w dniach 21-22 września 2002r. Studiu Tanecznemu Contra z Warszawy,

Ø             IDSF Open w tańcach standardowych

Ø             IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich

w dniach 28-29 września 2002r. Szkole Tańca Kurzak-Zamorski z Jeleniej Góry,

Ø             IDSF Open w tańcach standardowych

Ø             IDSF Open w tańcach latynoamerykańskich

w dniach 14-15 października 2002r. Studiu Tanecznemu Smirnow z Warszawy,

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 45/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT powierza organizację Otwartych Mistrzostw Formacji w dniach 15-17 marca Szkole Tańca Astra ze Szczecina.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 46/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT ustala, iż w przypadku nie odbycia się w 2002r. Mistrzostw Polski Formacji wyniki z Otwartych Mistrzostw Polski w Szczecinie będą kwalifikowały do startów w imprezach zagranicznych typu mistrzowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 47/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT zatwierdza następujących egzaminatorów PTT: K. Michlik, G. Gargula, A. Golonka, M. Nowak, M. Zdun, I. Wójtowicz, W. Wójtowicz, K. Wasilewski, K. Felska, T. Krupiński i Antoni Grycmacher .

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 48/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT powierza p. Andrzejowi Golonce organizację egzaminów sędziowskich w dniach 17-18 listopada 2001r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 49/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

Prezydium ZG PTT postanawia przyznać ryczałt na koszty związane z pobytem Prezesa i Wiceprezesa w Lozannie na Kongresie IDSF w wysokości 3450 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

Uchwała Zarządu Nr 50/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT przyznaje prawo do organizacji obowiązkowego szkolenia sędziowskiego Markowi Chojnackiemu i ustala ryczałt w wysokości 6.000zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

Uchwała Zarządu Nr 51/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT ustala wysokość opłaty za obowiązkowe szkolenie sędziów I i II kategorii w dniu 14 września 2001r w Warszawie na 240zł od osoby.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

Uchwała Zarządu Nr 52/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT zatwierdza składy sędziowskie na:

Ø             Mistrzostwa Polski w Tańcach Latynoamerykańskich na rok 2002:

Andrzej Golonka – Chairman - Polska, Wolfgang Opitz – Niemcy, Lorna Lee – Anglia, Fredi Nowak – Słowenia, Ritchard Porter –Anglia, Hans Galke – Niemcy, Zdenek Chlopcik – Czechy, Marek Sienkiewicz – Polska.

Rezerwa: Lorraine – Szwecja, G. Hearn – Anglia, S. Vlokh – Ukraina, Karen Hardy – Anglia, A. Krabe – Niemcy.

Ø             Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych na rok 2002:

Franciszek Witos – Chairman - Polska, Bobbie Irvine – Anglia, Doren Freeman – Anglia, Bo Loft Jensen – Dania, Stephen Hannah – Anglia, Marttina Wessel Therhorn – Niemcy, Wolfgang Opitz – Niemcy, Robert Wota – Polska. Rezerwa: L. Odegard – Norwegia, S. Vlokh – Ukraina, J. Krticka – Czechy.

Ø             Mistrzostwa Polski w  10 Tańcach na rok 2002:

Jerzy Helle – Chairman - Polska, Margared Redmond – Anglia, Peter Odstrcil – Czechy, Oliver Wessel Therhorn – Niemcy, Barbara Ambroz – Słowenia, Ad Alberto Dell’Orto – Włochy, Marek Chojnacki – Polska, Grzegorz Gargula – Polska.

Rezerwa: I. Bous – Ukraina, M. Hall – Niemcy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

Uchwała Zarządu Nr 53/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT ustala, że na następujących turniejach punktowych parom naliczane są podwójne punkty:

Ø             Turniej o Puchar Profesora Mariana Wieczystego w dniach 19-20 stycznia 2002r,

Ø             Tropicana Cup w dniu 3-5 kwietnia 2002r,

Ø             Polish Open w Sopocie 26-28 marca 2002r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

Uchwała Zarządu Nr 54/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT deleguje na IDSF Adjudicators Congress 2001, który odbędzie się 4 listopada w Lubljanie p. Marka Sienkiewicza i p. Franciszka Witosa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

Uchwała Zarządu Nr 55/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT zwalnia członków honorowych Towarzystwa ze składki członka zwyczajnego PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

Uchwała Zarządu Nr 56/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT przyznaje prawa do organizacji  Mistrzostw Polski Disco Dance i Hip Hop Dzieci i Juniorów w dniach 23-24 luty 2002r. Studiu Tańca Gemar z Wrocławia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

Uchwała Zarządu Nr 57/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT przyznaje prawa do organizacji szkolenia sędziowskiego dla sędziów Freestyle w dniu 17 listopada 2001r. Studiu Tańca Gemar z Wrocławia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

Uchwała Zarządu Nr 58/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT postanawia wystąpić do WRRC o organizację w dniu 1 czerwca 2002r. Pucharu Świata w Rock and  Roll’u  w kategorii Youth i Juniorów dla Zielonogórskiego Klubu  Rock and Roll’a Bugs z Zielonej Góry.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 59/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT zatwierdza skład sędziowski na Międzynarodowy Turniej Tańca o Puchar Bałtyku, który odbędzie się w dniach 27-28 października 2001r w Elblągu:

Tor Floysvik – Norwegia, Robin Short – Anglia, Cecilia Lazar – Szwecja, Helena Ahti – Finlandia, Aigars Svars – Łotwa, Yuozas Alekssandrovicius – Litwa, Svetlana Pavlish – Białoruś, Merle Klandorf – Estonia, Andrzej Mierzwa – Chairman, Iwona Szymańska-Pavlović – Polska, Marek Sienkiewicz – Polska, Krzysztof Wasilewski – Polska.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 60/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT postanawia wystąpić do Oliver Wesel Therhorna o poprowadzenie  obowiązkowego szkolenia sędziowskiego dla sędziów I i II kategorii w 2002r. i przyznaje jednocześnie organizację szkolenia Okręgowi Małopolskiemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 61/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT postanawia dofinansować formację taneczną TWIST MCK z Ostrowca Świętokrzyskiego w kwocie 2.000 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała Zarządu Nr 62/2001

z dnia 30 września 2001 r

 

ZG PTT ustala, że na turniejach punktowych rozgrywanych podczas Mistrzostw Polski Juniorów II i Młodzieży w 10 tańcach we Włocławku w dniach 13-14 stycznia 2001r parom naliczane są podwójne punkty.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .

 

Uchwała ZG PTT Nr 63/2001

z dnia 02grudnia 2001 r

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego wprowadza zaktualizowany wykaz figur dla klas i kategorii podlegających ograniczeniom repertuarowym stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Przepisy przyjmują moc obowiązującą z dniem 01 stycznia 2002 roku. Uchwała podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”      

 

Uchwała ZG PTT Nr 64/2001

z dnia 02grudnia 2001 r

 „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT z dnia 30.09.2001 roku odbywającego się w Warszawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”             

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 65/2001

z dnia 02 grudnia 2001 r

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego postanawia uhonorować trenera Jacka Gemburę dyplomem gratulacyjnym .

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”             

 

Uchwała ZG PTT Nr 66/2001

z dnia 02 grudnia 2001 r

„Do czasu wprowadzenia szczegółowych zasad obiegu dokumentów w PTT - ustala się, iż wszelka korespondencja winna być kierowana w formie pisemnej do Zarządu Głównego PTT na adres Biura PTT w Krakowie. Pisma są rejestrowane w biurze z odnotowaniem daty wpływu i liczby dziennika w dzienniku podawczym. Korespondencja bieżąca w zakresie czynności technicznych obsługiwana jest przez pracownika biura – p. Małgorzatę Szyda. Korespondencja o charakterze przygotowawczo – merytorycznym kierowana jest do Franciszka Witosa Wiceprezesa ds. Organizacyjnych ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”             

 

Uchwała ZG PTT Nr 67/2001

z dnia 02 grudnia 2001 r

„Wniosek o przyznanie rangi IDSF OPEN w stylu ST i LA oraz Akademickiego Pucharu Polski turniejowi Puchar Olsztyna 2002 w dniach 8-9.06.2002r. rozpatrzono pozytywnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”             

 

Uchwała ZG PTT Nr 68/2001

z dnia 02 grudnia 2001 r

„Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego z ogromnym zadowoleniem informuje, że dnia 08.10.2001r. Prezes UKFiS unieważnił poprzednią decyzję z dnia 17.03.2001r. zezwalającą Polskiemu Związkowi Tańca Sportowego, którego Prezesem jest p. Nowogórski na działalność jako polski związek sportowy.

Decyzja ta jest uznaniem ponad 45 letniej działalności Polskiego Towarzystwa Tanecznego i podkreśleniem znaczenia naszego członkostwa w International Dance Sport Federation (IDSF). Dzięki wspólnym działaniom Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego i PTT-Sport osiągnęliśmy znaczący przełom w dostosowywaniu polskiego ruchu tanecznego do wymogów ustawy o kulturze fizycznej. Przed nami ogrom pracy, tym bardziej że koncepcja stworzenia ogólnopolskiego związku sportowego poprzez powołanie Narodowej Federacji Tańca zakończyła się fiaskiem.

Główne zadania obecnie to:

- budowa struktur sportowych

- uzyskanie dla tych struktur uprawnień polskiego związku sportowego

- informowanie instytucji państwowych, samorządowych, telewizji i IDSF o  znaczących decyzjach w tej dziedzinie.

Uzyskanie uprawnień polskiego związku sportowego stworzy lepsze możliwości uzyskania finansowania i działania. Prezydium ZG PTT zadba, aby budowa struktur sportowych nie ograniczyła dotychczasowych działań w dziedzinie kultury i oświaty.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”             

 

Uchwała ZG PTT Nr 69/2001

z dnia 02 grudnia 2001 r

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zobowiązuje Wiceprezesa F. Witosa do wysłania do IDSF informacji o podjęciu przez Prezesa UKFiS decyzji z dnia 08.10.2001r. unieważniającej uprzednio podjętą decyzję zezwalającą PZST na działalność jako polski związek sportowy wraz z podziękowaniem za poparcie w dotychczasowej działalności PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”             

 

Uchwała ZG PTT Nr 70/2001

z dnia 02 grudnia 2001 r.

 „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego ustala następujące wysokości licencji sędziowskich  na rok 2002 w:

Dla sędziów I   kategorii                        -                                 400 

Dla sędziów II  kategorii                        -                                 300 

Dla sędziów III kategorii                        -                                 200 

Dla sędziów free style i R&Roll            -                                 200 

Dla skrutinerów                                      -                                 300 

Termin wnoszenia opłat upływa 20 grudnia 2001 roku. Po tym terminie na listę sędziów uprawniającą do sędziowania turniejów PTT wpisani zostaną jedynie ci spośród sędziów, którzy maja opłacone:

a/ składkę członka zwyczajnego,

b/ szkolenia obowiązkowe,

c/ licencję sędziowską

oraz uczestniczyli w obowiązkowych szkoleniach sędziowskich.

Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto PTT w Banku PKO BP S.A. I/O Kraków, nr konta 10202892-11905-1-111. Dowodem wpłaty jest KP Z.G. PTT lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego). Dokonane opłaty należ opisać z wyszczególnieniem jaka kwota na jaki cel i za jaki okres została wpłacona.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001r i podlega opublikowaniu na stronie i w siedzibach Okręgów PTT.”              

Wyjaśnienie - sędziowie posiadający kilka uprawnień opłacają tylko jedną licencję – tą najwyższą.

 

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 71/2001

z dnia 02 grudnia 2001 r.

 „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego ustala wysokość licencji  sędziego międzynarodowego IDSF na rok 2002  jako 300 zł.

Termin wnoszenia opłat upływa 20 grudnia 2001 roku.

Opłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto PTT w Banku PKO BP S.A. I/O Kraków, nr konta 10202892-11905-1-111. Dowodem wpłaty jest KP Z.G. PTT lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego). Dokonaną opłatę należ opisać z wyszczególnieniem jaka kwota na jaki cel i za jaki okres została wpłacona.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001r i podlega opublikowaniu na stronie i w siedzibach Okręgów PTT.”              

 

Uchwała ZG PTT Nr 72/2001

 z dnia 02.grudnia 2001 r.

 „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego uchwala składkę członka wspierającego na rok 2002 w wysokości 300 zł.

Termin wnoszenia opłat upływa 20 grudnia 2001 roku. Po tym terminie na listę klubów PTT wpisane zostaną jedynie te kluby i szkoły tańca, które maja opłaconą składkę.

Dowodem wpłaty jest KP Z.G. PTT lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego).

Opłat należy dokonywać w Okręgach PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu  na stronie i w siedzibach Okręgów PTT.”            

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 73/2001

z dnia 02 grudnia 2001 r.

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT na dzień 07 kwietnia 2002 w Warszawie o godz. 11.00 w pierwszym terminie i o godz. 11.30 w drugim terminie.Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”

 

Uchwała ZG PTT Nr 74/2001

z dnia 02.grudnia 2001 r.

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego  zatwierdza kalendarz imprez mistrzowskich i międzynarodowych w roku 2002. Kalendarz stanowi załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”

 

KALENDARZ  IMPREZ  MISTRZOWSKICH  I  MIĘDZYNARODOWYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA  TANECZNEGO na 2002 r

Stan na dzień:   niedziela, 02 grudnia 2001 roku

Data

Nazwa

 

Miejsce

16-17.02.2002

Mistrzostwa Polski w 10 tańcach

 

Poznań

02-03.03.2002

Mistrzostwa Polski ST

 

Szczecin

15.03.2002

Otwarte MP Formacji ST, LA

 

Szczecin

23-24.03.2002

Mistrzostwa Polski LA

 

Kraków

06.04.2002

Puchar Europy w 10 tańcach

 

Mikołajki

04-05.04.2002

IDSF INTERNATIONAL  ST,

IDSF OPEN LA

Mikołajki

13-14.04.2002

IDSF INTERNATIONAL LA

IDSF OPEN ST

Zabrze

27-28.04.2002

 

POLISH OPEN

IDSF INTERNATIONAL LA

IDSF OPEN ST

Sopot

01.06.2002

Puchar Świata Youth i Junior

w  R’Roll

Zielona Góra

 

8-9.06.2002

 

AKADEMICKI PUCHAR POLSKI

IDSF OPEN ST, LA

Olsztyn

21-22.09.2002

Puchar Polski

 IDSF OPEN ST, LA

Warszawa

28-29.09.2002

IDSF OPEN ST.LA

Mistrzostwa Polski Seniorów

Jelenia Góra

12-13.10.2002

IDSF OPEN ST,LA

MŚ w tańcu na wózkach

Warszawa

 

26-27.10.2002

IDSF OPEN LATIN,

IDSF International STANDARD

Elbląg

22.06.2002

Szkolenie sędziowskie III kat i kandydaci

 

p. Golonka

07.09.2002

Szkolenie sędziowskie III kat i kandydaci

 

p. Golonka

 

Szkolenie sędziowskie I i II kat – repertuar

 

p. Golonka

 

Szkolenie sędziowskie. I i II – z sędzią IDSF

 

p. Golonka

 

IDSF OPEN LA, ST

 

Szczecinek

 

Akademickie Mistrzostwa Polski

 

 

 

MP Freestyle

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 75/2001

z dnia 02.grudnia 2001 r

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego  ZG PTT uchwala przeprowadzenia następujących działań w Biurze ZG PTT:

1.  Zakup komputera wraz z drukarką, skanerem i programami w cenie do wysokości 5000 zł.,

2.  Zakup ksero w cenie do wysokości 4500 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”

 

Uchwała ZG PTT Nr 76/2001

z dnia 02.grudnia 2001 r

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego przyjmuje założenia do nowego systemu tanecznego i kieruje projekt do Komisji ZG PTT ds. Sportu celem przygotowania tekstu jednolitego. Ostateczne zatwierdzenie tekstu jednolitego przez ZG PTT nastąpi w terminie do 14 grudnia 2001 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”

 

Uchwała ZG PTT Nr 77/2001

z dnia 02.grudnia 2001 r

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego przyjmuje projekt zmiany do Statutu PTT w następującej wersji:

·   Art. 5 pkt. 6 przyjmuje brzmienie:

„Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna prawna lub inny podmiot zainteresowany realizacją celów towarzystwa i opłacająca/opłacający składkę członka wspierającego”

·   Art. 6 pkt. 7 przyjmuje brzmienie:

Przyjęcie członka wspierającego dokonuje Zarząd Okręgu lub Zarząd Główny PTT na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do PTT”

Powyższe zmiany zostaną przedłożone na Walnym Zjeździe PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”

 

Uchwała ZG PTT Nr 78/2001

z dnia 02.grudnia 2001 r

ZG PTT uchwala „Kalendarz organizacyjny PTT na rok 2002” Kalendarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.12.2001 r i podlega opublikowaniu  w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl .

Kalendarz organizacyjny PTT na rok 2002

 

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

 

1.

Walny Zjazd Sprawozdawczy

07 kwietnia 2002 r.,

 g. 11.00 Warszawa

Wiceprezes  F.Witos

2.

I Zebranie ZG PTT

 

24 lutego 2002 r.,

g. 11.00 Warszawa

Sekretarz PTT

3.

II Zebranie ZG PTT

06 października 2002 r.,

 g. 11.00 Warszawa

Sekretarz PTT

4.

I Zebranie Prezydium ZG PTT

 

10.lutego 2002 r.,

g.11.00 Warszawa

Sekretarz PTT

5.

II Zebranie Prezydium

10 marca 2002r,.

 g. 11.00 Warszawa

Sekretarz PTT

6.

III Zebranie Prezydium

05 maja 2002 r.,

g. 11.00 Warszawa

Sekretarz PTT

7.

IV Zebranie Prezydium

 (pierwsza kontrola wykonania budżetu)

02 czerwca 2002r.,

 g. 11.00 Warszawa

Sekretarz PTT

8.

V Zebranie Prezydium

08 września 2002r.,

g. 11.00 Warszawa

Sekretarz PTT

9.

VI Zebranie Prezydium

06 października 2002r.,

 g. 11.00 Warszawa

Sekretarz PTT

10.

VII Zebranie Prezydium (druga kontrola wykonania budżetu)

03 listopada 2002r.,

 g. 11.00 Warszawa

Sekretarz PTT

11.

VIII Zebranie Prezydium (projekt budżetu na rok 2002)

01 grudnia 2002 r.,

 g. 11.00 Warszawa

Sekretarz PTT

12.

Ostateczny termin składania wniosków na organizację turniejów mistrzowskich i międzynarodowych w 2003 roku

30 kwietnia 2002r.,

Formularze wniosków do pobrania w Okręgach, biurze PTT i na stronie intern.

Wiceprezes M.Hoffmann

14.

Wprowadzenie ujednoliconych przepisów w dziedzinie rekreacji tanecznej i sportowego tańca towarzyskiego

01 marca 2002 r.,

 

Szef Wyszkolenia

15.

Wprowadzenie jednolitego systemu nauczania tańca (dyplomy, medale, odznaki)

01 września 2002r.

Członek Prezydium 

W. Wójtowicz

Prezes PZST

16.

Ostateczny termin wnoszenia rocznych opłat członkowskich i licencyjnych

30 listopada 2002 r.

Skarbnik PTT

17.

Wprowadzenie systemu kart magnetycznych dla członków PTT

01 stycznia 2003 r

Wiceprezes F. Witos

18.

 

Dokonanie przekształceń w strukturze PTT – powołanie związku sportowego

01 października 2002r.

Komisja ds.Prawnych