Uchwały Zarządu Głównego PTT za okres od 29.03 – 14.11.2003 r.

 

Uchwała ZG PTT Nr 1 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

 „ZG PTT przyjmuje protokół Zebrania ZG PTT przeprowadzonego w dniu 08.09.2002 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.

Głosowanie: za - 13 / przeciw - 0 / wstrzymał się – 1

 

Uchwała ZG PTT Nr 2 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

„ZG PTT zatwierdza zrealizowane Uchwały Prezydium ZG PTT o numerach: 96-102/2002, 106/2002, 108-112/2002, 114-119/2002, 2-3/2003, 5/2003, 7-12/2003, 26-28/2003, 31-32/2003.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 15-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 96/2002 z dnia 20 września 2002

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne PTT Julii Rogozina.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 97/2002 z dnia 9 października 2002

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne PTT Francesco Paris i Eduardo Izotov.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 98/2002 z dnia 9 października 2002

„Prezydium ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie organizacji turnieju rangi IDSF Senior Open Standard w dniu 25 kwietnia 2003 roku Centrum Tańca CREA DANCE z Olsztyna.

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem.”

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 99/2002 z dnia 9 października 2002

„Prezydium ZG PTT zatwierdza Regulamin XXVII Akademickich MP w dniu 23.11.2002 we Wrocławiu oraz Komisję Sędziowską w składzie: Zbigniew Zasada – chairman, Halina Kędziora, Michał Zdun, Wolfgang Schindling, Vladimir Parahlevich, Franciszek Witos, Dobromil Nowaćek, Irena Stachura.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 100/2002 z dnia 3 listopada 2002

 „Prezydium ZG PTT postanawia zakupić program skrutinerski wraz z bazą danych, który będzie samofinansujący się kart chipowych lub magnetycznych o wartości 25 zł/szt., od oferentów p.p. Ślizewski – Słomiński, zgodnie z załączonym harmonogramem i warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 .”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 101/2002 z dnia 3 listopada 2002

„Prezydium ZG PTT upoważnia Andrzeja Błażejczyka i Roberta Wotę do przeprowadzenia ostatecznych uzgodnień, niezbędnych do zawarcia umowy na warunkach określonych w Uchwale Prezydium ZG PTT nr 100 do dnia 08.11.2002 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 102/2002 z dnia 3 listopada 2002

 „Prezydium ZG PTT postanawia, iż w przypadku braku możliwości zrealizowania Uchwały Prezydium ZG PTT nr 101, osoby upoważnione dokonają ostatecznych uzgodnień z przedstawicielami ISS Chorzów na warunkach przedstawionych w Uchwale Prezydium ZG PTT nr 100.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 106/2002 z dnia 3 listopada 2002

 „Prezydium ZG PTT postanawia uhonorować Mistrzów Świata Youth w stylu latynoamerykańskim Derek Hough –Aneta Piotrowska  kwotą 5.000 zł .”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 108/2002 z dnia 3 listopada 2002

 „Prezydium ZG PTT typuje na przedstawiciela ZG PTT na Akademickie Mistrzostwa Polski w dniu 23.11.2002 r. we Wrocławiu – p. Marka Seredyna.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 109/2002 z dnia 3 listopada 2002

„Prezydium ZG PTT typuje na przedstawiciela ZG PTT na TTT - Finał Grand Prix Polski w dniu 14.12.2002 r. w Łodzi – Prezesa Andrzeja Mierzwę.”

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 110/2002 z dnia 3 listopada 2002

„Prezydium ZG PTT zobowiązuje Szkołę Tańca SMIRNOW z Warszawy do przekazania na konto ZG PTT równowartości niewypłaconych nagród parom finałowym turnieju IDSF Open Standard i Latin – „INTEGRACJA CUP-2002” w Warszawie w dniach 12/13.10.2002 r., zgodnie z umową podpisaną z ZG PTT.

Do czasu  całkowitego rozliczenia się z ZG PTT Prezydium wstrzymuje rekomendacje na turnieje IDSF dla w/w Szkoły Tańca.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 111/2002 z dnia 3 listopada 2002

„Prezydium ZG PTT przyjmuje wyjaśnienia sędziów I kat. Karoliny Felskiej i Kazimierza Michlika dotyczące ich absencji w obowiązkowym szkoleniu w dniu 14.09.2002 r. w Krakowie. Warunkiem umieszczenia na „Liście Sędziów PTT na rok 2003” jest wniesienie przez w/w osoby obowiązkowej opłaty za szkolenie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 112/2002 z dnia 3 listopada 2002

„Prezydium ZG PTT nie przyjmuje wyjaśnienia sędziego II kat. Jerzego Cembali dotyczącego jego absencji w obowiązkowym szkoleniu w dniu 14.09.2002 r. w Krakowie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 114/2002 z dnia 3 listopada 2002

„Prezydium ZG PTT postanawia przyznać kwotę 3000 zł na dofinansowanie turnieju ” O PUCHAR PROF. WIECZYSTEGO” organizowanego w dniach 18-19.01.2003r. przez Klub Tańca „PODGÓRZE” z Krakowa. ”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 115/2002 z dnia 3 listopada 2002

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować Puchar Świata w Rock & Roll’u Akrobatycznym Juniorów i Młodzików, który odbędzie się w Krakowie w dniu 23.11.2002, w wysokości 2000 zł.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 116/2002 z dnia 13 listopada 2002

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne PTT Andriusowi Kandelis i Vaidotasowi Lacitis.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 117/2002 z dnia 15 grudnia 2002

„Prezydium ZG PTT postanawia wyrazić zgodę na reprezentowanie przez tancerza Krzysztofa Pściuka barw Niemiec.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 118/2002 dnia 7 stycznia 2003

„W związku z realizacją projektu tworzenia centralnej bazy PTT, w której członkowie PTT będą posiadali magnetyczne karty identyfikacyjne, Prezydium ZG PTT ustala dodatkowe warunki uzyskania przez zawodników licencji na rok 2003 w postaci:

-          wpłacenia kwoty 20,00 zł na konto ZG PTT w Krakowie (za wydanie karty magnetycznej),

-          dostarczenie dowodu wpłaty i opisanego zdjęcia do właściwego Okręgu PTT w terminie do dnia 20.12.2002.”

-           

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 119/2002 z dnia 7 stycznia 2003

 „W związku z realizacją projektu tworzenia centralnej bazy PTT, w której członkowie PTT będą posiadali magnetyczne karty identyfikacyjne, Prezydium ZG PTT ustala dodatkowe warunki uzyskania przez sędziów i skrutinerów licencji na rok 2003 w postaci:

-          wpłacenia kwoty 20,00 zł na konto ZG PTT w Krakowie (za wydanie karty magnetycznej),

-          dostarczenie dowodu wpłaty i opisanego zdjęcia do Biura ZG PTT w terminie do dnia 31.12.2002.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   2 /2003 z dnia 17 stycznia 2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia zwolnić Andriusa Kandelisa z członkostwa nadzwyczajnego w Polskim Towarzystwie Tanecznym.”

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   3 /2003 z dnia 17 stycznia 2003

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować kwotą 3 tys. zł. (z przeznaczeniem na nagrody) Mistrzostwa Polski w Disco organizowane przez Studio Tańca GEMAR  w dniach 14-16 marca br. w Brzegu Dolnym.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   5 /2003 z dnia 17 stycznia 2003

„Prezydium ZG PTT postanawia nie przyznać organizacji International Polish Championships Centrum Tańca CREA DANCE z Olsztyna.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   7 /2003 z dnia 17 stycznia 2003

„ Prezydium ZG PTT zatwierdza Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Katowice 2003” (z udziałem par zagranicznych) organizowany przez SKT „FLAMENCO” w dniu 15 marca 2003 r."

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   8 /2003 z dnia 30 stycznia 2003

„Prezydium ZG PTT wyraża zgodę na reprezentowanie barw Czech przez Ewę Szabatin”

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   9 /2003 z dnia 19 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT postanawia rozszerzyć skład komisji sędziowskiej na Mistrzostwa Polski Standard w dniach 8 – 9 marca 2003 roku o następujących sędziów: Sven Rolvold- Norwegia, Olga Caciari – Włochy, Salme Raukovara – Finlandia”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   10 /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT zatwierdza Komisję Sędziowską MP w tańcach standardowych w 2003 roku w składzie: Tommy Shaughnessy, Hans Laxholm, Gienadij Guńko, Alberto Pregnolato, Olga Ciacciari, Sven Rlvold, Salme Raukovara; rezerwa: Maria Nowak, Michał Zdun, Krzysztof Wasilewski, Andrzej Jakubowski.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   11 /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT postanawia rozszerzyć skład Komisji Sędziowskiej MP w tańcach latynoamerykańskich w 2003 roku o osoby: Henry Schulz – Niemcy i Peter Odstrćil – Czechy.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   12 /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT zatwierdza Komisję Sędziowską MP w tańcach latynoamerykańskich w 2003 roku w składzie: Lorraine, Henry Schulz, Lorna Lee, Peter Odstrćil, Barbara Ambroż, Shirley Ballas, Lene Mikkelsen; rezerwa:  Monika Sakowska, Karolina Felska.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 26 /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT wyraża zgodę na reprezentowanie barw Polski przez  Georgija KOROLIOWA z Ukrainy”.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   27 /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT wyraża zgodę na reprezentowanie barw Polski przez  Weronikę CHICHINKINĘ z Rosji”.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   28 /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT wyraża zgodę na reprezentowanie barw Polski przez  Saszę JOUTSCHKOVA z Rosji”.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr  31 /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować w wysokości 380 zł kurs języka angielskiego dla pracownicy Biura ZG PTT – Jadwigi Brzękowskiej.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 32 / 2003 z dnia 11 marca 2003

„Prezydium ZG PTT postanawia uzupełnić skład Komisji Sędziowskiej na MP Latin w Słupsku w dniach 22 – 23 marca 2003 o następujące osoby: Jurij Komora – Słowacja, Cecylia Lazar – Szwecja.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 3 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

„ZG PTT wyraża jednorazową zgodę na sędziowanie turnieju IDSF OPEN STANDARD i LATIN - „EURO DANCE FESTIVAL” w Szczecinie w dniach 05-06.04.2003 r. przez Włodzimierza Smirnowa, jako sędziego polskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 15-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 4 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

„ZG PTT zatwierdza Komisję Sędziowską Turnieju Tańca IDSF OPEN „KARKONOSZE OPEN 2003”, który odbędzie się w dniach 27 i 28 września 2003 w Jeleniej Górze w składzie: Andrzej Mierzwa- sędzia główny, Fredi Nowak – Słowenia, Elena Jagerska – Słowacja, Klaus P. Brunbauer – Austria, Nina Salgak – Łotwa, Galina Smirnow – Ukraina, Włodzimierz Kozak – Ukraina, Jaroslaw Krticka- Czechy, Aleksandr Kozyro – Białoruś, Rolandas Surkinis - Litwa, Antoni Grycmacher – Szczecin, Andrzej Jankowski – Kraków, Stanisław Jawor – Poznań, Kazimierz Kurzak- Jelenia Góra.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 15-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

Uchwała ZG PTT Nr 5 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

„ZG PTT zatwierdza aktualnie realizowane Uchwały Prezydium ZG PTT dotyczące działalności bieżącej o numerach: 113/2002, 4/2003, 6/2003, 13/2003, 15-16/2003, 21-25/2003, 29-30/2003, 33/2003.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 12-za / 0-przeciw / 3-wstrzymał się

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr 113/2002 z dnia 3 listopada 2002

„Prezydium ZG PTT postanawia przyznać Szkole Tańca KURZAK i ZAMORSKI.” prawo organizacji Otwartych Mistrzostw Seniorów w ramach turnieju „KARKONOSZE OPEN 2003”, organizowanego w dniach 27/28.09.2003 w Jeleniej Górze .”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   4 /2003 z dnia 17 stycznia 2003

„Prezydium ZG PTT zatwierdza organizację XI Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Młodego Tancerza przez Studio Taneczne „Szok” Igora Gutowskiego pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii okręgu i dostarczenia regulaminu.”

 
Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   6 /2003 z dnia 17 stycznia 2003

„Prezydium ZG PTT zatwierdza Komisję Sędziowską Turnieju Tańca IDSF OPEN „KARKONOSZE OPEN 2003”, który odbędzie się w dniach 27 i 28 września 2003 w Jeleniej Górze w składzie: Andrzej Mierzwa- sędzia główny, Fredi Nowak – Słowenia, Elena Jagerska – Słowacja, Klaus P. Brunbauer – Austria, Nina Salgak – Łotwa, Galina Smirnow – Ukraina, Włodzimierz Kozak – Ukraina, Jaroslaw Krticka- Czechy, Aleksandr Kozyro – Białoruś, Rolandas Surkinis -    Litwa, Antoni Grycmacher – Szczecin, Andrzej Jankowski – Kraków, Stanisław Jawor – Poznań, Kazimierz Kurzak- Jelenia Góra.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   15 /2003 z dnia 23 lutego 2003

„W związku z rezygnacją z organizacji MP Formacji Tanecznych 2003 przez klub „GRACJA” z Krosna, Prezydium ZG PTT przyznaje organizację MP Formacji ST i LA w dniu 06.09.2003 r. - Domowi Kultury „BORKI” z Radomia.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   16 /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT przyznaje organizację Akademickich Mistrzostw Polski w dniu 22.11.2003 r. - Korporacji „JAST” z Wrocławia.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr  21  /2003 z dnia 23 lutego 2003

„ Prezydium ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie prawa organizacji turniejów rangi IDSF Open

LATIN w ramach „WISŁA CUP 2003” w dniach 03.10.2003 r. Centrum Tańca „CREA DANCE” z Olsztyna.

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego  turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr  22  /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT zatwierdza Komisję Sędziowską turnieju IDSF OPEN STANDARD na Międzynarodowym Festiwalu Tańca „TROPICANA CUP 2003” w Mikołajkach w dniach 24-26.04.2003 r. w składzie: Marek CHOJNACKI – Polska (chairman), Sarwat KALUBY – USA, Merle KLANDORF – Estonia, Gerd WEISSENBERG – Niemcy, Donnie BURNS – Szkocja, Barbara AMBROŻ  - Słowenia, Jurate NORVAISHA – Litwa, Igor GUTOWSKI – Ukraina, Luis DELGADO – Hiszpania, Hubert de MAESCHALK – Belgia, Andrei SHAMSHUROV – Rosja, Antoni CZYŻYK – Polska.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   23 /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT zatwierdza Komisję Sędziowską turnieju IDSF OPEN SENIOR na Międzynarodowym Festiwalu Tańca „TROPICANA CUP 2003” w Mikołajkach w dniach 24-26.04.2003 r. w składzie: Marek CHOJNACKI – Polska (chairman), Merle KLANDORF – Estonia, Jurate NORVAISHA – Litwa, Sarwat KALUBY – USA, Katia CONVENTS – Niemcy, Sviatoslav WLOCH – Ukraina, Tone NYHAGEN – Norwegia, Luis DELGADO – Hiszpania, Aigars SVARS – Łotwa, Kazimierz MICHLIK – Polska.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr  24  /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT zatwierdza Komisję Sędziowską turnieju IDSF OPEN LATIN na Międzynarodowym Festiwalu Tańca „TROPICANA CUP 2003” w Mikołajkach w dniach 24-26.04.2003 r. w składzie: Marek CHOJNACKI – Polska (chairman), Donnie BURNS – Szkocja, Hubert de MAESCHALK – Belgia, Tone NYHAGEN – Norwegia, Sviatoslav WLOCH – Ukraina, Barbara AMBROŻ  - Słowenia, Harry KOERNER - Niemcy, Mikhail PAVLINOV – Białoruś, Mark LUNN – Anglia, Sergey DOUVANOV – Rosja, Andrzej MIERZWA – Polska, Antoni GRYCMACHER – Polska.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr   25 /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT zatwierdza Komisję Sędziowską turnieju IDSF OPEN STANDARD i LATIN na „EURO DANCE FESTIVAL” w Szczecinie w dniach 05-06.04.2003 r. w składzie: Antoni CZYŻYK – Polska (chairman), Juris ARJAS – Łotwa, Olga CACCIARI – Włochy, Asis KHADJEH-NOURI – Niemcy, Sergiej MARTYNIENKO – Rosja, Jean Sebastian GODET – Francja, Włodzimierz SMIRNOW – Ukraina, Marek CHOJNACKI – Polska, Iwona PAVLOVIĆ – Polska, Marek SIENKIEWICZ – Polska, Andrzej JANKOWSKI - Polska.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr  13/2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT zatwierdza projekt budżetu PTT na rok 2003.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr  29 /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować turniej „POLISH OPEN 2003” w dniach 14-15.06.2003 r. w Olsztynie  w wysokości 5.000 zł .”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   Nr  30  /2003 z dnia 23 lutego 2003

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować Mistrzostw Świata i Europy w Disco Dance i Hip-Hop, organizowane przez VOLT przy DK Ochota w Warszawie w dniach 01-04.05.2003 r., w wysokości 3.000 zł .”

 

Uchwała Prezydium ZG PT nr 33 / 2003 z dnia 11 marca 2003

„Prezydium ZG PTT postanawia upoważnić Komisję ds. Sędziów i szkoleń do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z p. Włodzimierzem Smirnowem i p. Galiną Smirnow w celu nostryfikacji  uprawnień sędziowskich na sędziów PTT. Zakres rozmowy obejmuje: znajomość statutu PTT, przepisów organizacyjnych, sędziowskich oraz ograniczeń w strojach i repertuarze obowiązujących w PTT.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 6 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

( Uchwały Prezydium ZG PTT nr 17/2003 i 18/2003)

„ZG PTT ustala terminy i Organizatorów następujących turniejów mistrzowskich na rok 2004:

·         14-15.02.2004 – Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach – KT DŻET Rzeszów

·         06-07.03.2004 – Mistrzostwa Polski LA – ST KURZAK i ZAMORSKI Jelenia Góra

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP  pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 15-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 7 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

( Uchwała Prezydium ZG PTT nr 19/2003)

 „ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie niżej wymienionym organizatorom następujących turniejów IDSF:

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 15-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 8 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

( Uchwała Prezydium ZG PTT nr 20/2003)

„ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie prawa organizacji turniejów rangi IDSF Open:

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2004 r.. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 15-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 9 /2002 z dnia 29 marca 2003 r

„ZG PTT przyjmuje poniższy kalendarz imprez mistrzowskich i IDSF w roku 2004

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 15-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

 

KALENDARZ IMPREZ MISTRZOWSKICH I IDSF

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO na 2004 r

Stan na dzień: 29 marca 2003 r.

Poprawki

 

DATA

NAZWA

RANGA TURNIEJU

ORGANIZATOR

MIEJSCE

14-15.02.2004

Mistrzostwa Polski w 10 tańcach

 

KT DŻET

Rzeszów

20-21.03.2004

Mistrzostwa Polski w STANDARD

 

BRAVO

Wrocław

06-07.03.2004

Mistrzostwa Polski w LATIN

 

ST KURZAK i ZAMORSKI

Jelenia Góra

15-18.04.2004

TROPICANA CUP 2004

IDSF Open LA

IDSF International Open ST

CREA DANCE

Mikołajki

24-25.04.2004

UPPER SILESIA CUP ZABRZE 2004

IDSF Open ST

IDSF International Open LA

Gliwickie Centrum Taneczne

Zabrze

12-13.06.2004

POLISH OPEN 2004

IDSF International Open ST

IDSF International Open LA

ESTELA

Olsztyn

18-19.09.2004

POLISH CUP 2004

IDSF Open ST

IDSF Open LA

CONTRA

Warszawa

 

Mistrzostwa Polski Formacji

 

 

 

08-10.10.2004

WISŁA CUP 2004

IDSF Open ST

IDSF Open LA

CREA DANCE

Wisła

 

Akademickie Mistrzostwa Polski

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski Freestyle

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski Rock & Roll

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski Boogie Woogie

 

 

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 10 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

( Uchwały  Prezydium ZG PTT nr 103/2002,104/2002 i 105/2002)

„ Zgodnie z § 16 Regulaminu ZG PTT Zarząd Główny PTT powołuje Komisję ds. Obcokrajowców w składzie:

1.       Andrzej Dominiak                       - przewodniczący,

2.       Mirosława Kwatek-Hoffmann                 - członek,

oraz zatwierdza Regulamin Pracy Komisji d/s Obcokrajowców (Zał. A) i Regulamin Nadawania Członkostwa Nadzwyczajnego  (Zał. B).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 13-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

 

Zał. A

REGULAMIN

Pracy Komisji ds. Obcokrajowców

 

CEL działania:

1.       Komisja ds. Obcokrajowców jest organem pomocniczym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

2.       Komisja powołana jest do prowadzenia spraw formalnych i merytorycznych, związanych z udziałem obcokrajowców w rozwoju polskiego tańca.

 

ZADANIA Komisji:

1.       Opracowanie Regulaminu pracy Komisji.

2.       Przygotowywanie i przedstawianie Zarządowi projektu regulaminu nadawania członkostwa nadzwyczajnego obywatelom obcych krajów.

3.       Przygotowywanie i przedkładanie Prezydium ZG PTT wniosków w sprawie przyjęcia osób na członka nadzwyczajnego.

4.       Praca Komisji zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji.

 

POSIEDZENIA Komisji:

1.       Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb.

2.       Członkom Komisji przysługuje prawo zwrotu kosztów przejazdu na posiedzenia a także faktycznych wydatków związanych z realizacją zadań, powierzonych regulaminem Komisji. Rozliczenie kosztów następuje zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Zał. B

REGULAMIN

nadawania członkostwa nadzwyczajnego

 

                Zgodnie z art.5 ust.4 Statutu PTT w sprawach o nadanie członkostwa nadzwyczajnego obywatelom obcych krajów ustala się następujące zasady:

§ 1

Warunkiem uzyskania członkostwa nadzwyczajnego jest złożenie przez zainteresowanego:

1)       oświadczenia o posiadanej zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych - właściwej prawu ojczystemu, wynikającej z art.9 "Prawo międzynarodowe prywatne " (Dz.U. nr 46 z 1965r z późniejszymi zmianami),

2)       wniosku do Prezydium ZG o nadanie członkostwa nadzwyczajnego,

3)       oświadczenia o znajomości praw i obowiązków członka PTT oraz przyjęcia ich do realizacji.

§ 2

Dokumenty , o których mowa w pkt. 1 muszą być sporządzone w języku polskim.

§ 3

1.       Komisja dokonuje weryfikacji dokumentów wyszczególnionych w pkt. 1 w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Prezydium ZG.

2.       Komisja po stwierdzeniu spełnienia przez zainteresowanego wszystkich warunków przedkłada do Prezydium ZG wniosek o nadanie członkostwa nadzwyczajnego.

3.       Prezydium ZG rozpatruje wniosek na najbliższych posiedzeniu i podejmuje stosowną uchwałę.

§ 4

Aktem nadającym członkostwo nadzwyczajne jest akt nadania praw członka nadzwyczajnego.

§ 5

Zainteresowanemu otrzymaniem członkostwa nadzwyczajnego przysługuje prawo odwołania się od uchwały Prezydium ZG do Zarządu ZG, w terminie 30 dni od ogłoszenia uchwały Prezydium.

§ 6

W przypadkach nie unormowanych  niniejszym regulaminem każdorazowo decyduje Prezydium ZG PTT.

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 11 /2003 z dnia 29 marca 2003 r.

„ZG PTT uchwala Kalendarz Organizacyjny PTT na 2004 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 12-za / 0-przeciw / 2-wstrzymał się

 

Kalendarz Organizacyjny PTT na 2004 rok

 

Lp.

Zadanie

Termin do

Odpowiedzialny

 

1.

Walny Zjazd Sprawozdawczy

4 kwietnia 2004 r.,  g. 11.00  Warszawa

Wiceprezesi

2.

I Zebranie ZG PTT

 

20 marca 2004 r.,      g. 11.00 Warszawa

Sekretarz

3.

II Zebranie ZG PTT

13 listopada 2004 r., g. 11.00   Warszawa

Sekretarz

4.

I Zebranie

Prezydium ZG PTT

28 lutego 2004 r.,

g. 11.00

Sekretarz

5.

II Zebranie

Prezydium ZG PTT

05 czerwca 2004 r.,

g. 11.00

Sekretarz

6.

III Zebranie

Prezydium ZG PTT

4 września 2004 r.,

g. 11.00

Sekretarz

7.

IV Zebranie

Prezydium ZG PTT

16 października 2004 r.,

g. 11.00

Sekretarz

8.

Ostateczny termin składania wniosków na organizację turniejów mistrzowskich i IDSF w 2005 roku

31 stycznia 2004

Formularze wniosków do pobrania w Okręgach, biurze PTT i na stronie internetowej

Wiceprezesi

9.

Szkolenia sędziowskie

 

11-12 września 2004 r

Przew. Komisji ds. Sportu  oraz Przew. Komisji ds. Sędziów i Szkoleń

10.

Ostateczny termin wnoszenia rocznych opłat członkowskich i licencyjnych

30 listopada 2004 r.

Skarbnik

 

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 12 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

( Uchwała  Prezydium ZG PTT nr 1/2003)

„ZG PTT zainteresowane jest scaleniem ruchu Free Style w ramach struktur Polskiego Towarzystwa Tanecznego i przeprowadzeniem w tym zakresie stosownych rozmów z władzami Polskiej Federacji Tańca.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 13-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 13 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

( Uchwała  Prezydium ZG PTT nr 14/2003)

„Na wniosek Komisji d/s Free Style  ZG PTT ustanawia I oraz II kategorię sędziów Free Style PTT. Sędziowie z dotychczasową III kategorią Free Style automatycznie otrzymują kategorię II.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 13-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 14 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

„ZG PTT postanawia zwołać Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy na dzień 9 stycznia 2005 r. w Warszawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 14-za / 0-przeciw / 1-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 15 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

„ZG PTT przyznaje prawo organizacji MP w Stylu Standardowym w roku 2004 klubowi BRAVO z Wrocławia.

Przyznanie prawa organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 14-za / 0-przeciw / 1-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 16 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

ZG PTT postanawia zmienić termin AMP we Wrocławiu na 11.11.2003 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 14-za / 0-przeciw / 1-wstrzymał się

Dalej, rozpatrzono zgłoszenie organizacji XI Międzynarodowych Mistrzostw Młodego Tancerza IDSF Open ST/LA.

 

Uchwała ZG PTT Nr 17 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

 „ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie klubowi „SZOK” Gliwice prawa organizacji turniejów IDSF Open ST i LA, w ramach Mistrzostw Młodego Tancerza w dniach 6-7.09.2003 r.

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego  turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2004 r.. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 12-za / 0-przeciw / 3-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 18 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

ZG PTT postanawia zmienić termin turnieju „WISŁA CUP 2004” na 8-10.10.2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 12-za / 0-przeciw / 2-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 19 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

 „ ZG PTT typuje p. Wojciecha WÓJTOWICZA na przedstawiciela PTT na MP FORMACJI w dniu 6.09.2003 r. w Radomiu .

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 14-za / 0-przeciw / 1-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 20 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

 „ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskich MP FORMACJI w dniu 6.09.2003 w Radomiu: Andrzej Mierzwa – Sędzia Główny, Grzegorz Gargula, Kazimierz Kurzak, Jerzy Oleszczyński, Iwona Pavlović, Stanisława Ada Wantuch, Krzysztof Wasilewski, Michał Zdun.

Sędziowie Rezerwowi: Kazimierz Michlik, Irena Stachura, Zbigniew Zasada.

Sędzia Techniczny – Wojciech Wójtowicz.

Sędziowie Skrutinerzy: Jacek Leszczyński I Marek Wieremiejko.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 11-za / 2-przeciw / 2-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 21 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

 „ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie Studio Tanecznemu „CONTRA” z Warszawy prawa organizacji turniejów IDSF Open ST i LA, w ramach POLISH CUP w dniach 18 - 19.09.2004 r

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego  turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2004 r.. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 14-za / 0-przeciw / 1-wstrzymał się

Uchwała ZG PTT Nr 22 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

 „ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej POLISH CUP 2003 w dniach 21-22.09.2003 r. w Warszawie:

Marek Chojnacki – chairman, Hubert de Maesschalck, Petr Odstrčil, Aigars Svars, Peter Mangelsdorff, Aleksandr Kozyra, Virginijus Visockas, Petru Gozun, Colin James, Sviatoslav T. Wloch, Igor Jagersky, Andrzej Mierzwa, Antoni Czyżyk, Iwona Pavlović, Włodzimierz Smirnow, Mikołaj Pożarski, Krzysztof Wasilewski, Karolina Felska, Paweł de Pourbaix, Waldemar Ziomek, Franiszek Witos.

Sędziowie skrutinerzy: Piotr Lach, Jacek Leszczyński.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 14-za / 0-przeciw / 1-wstrzymał się

Uchwała ZG PTT Nr 23 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

 „ ZG PTT typuje p. Roberta WOTĘ na przedstawiciela PTT na POLISH CUP 2003 w dniach 21-22.09.2003 r. w Warszawie.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 14-za / 0-przeciw / 1-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 24 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

ZG PTT postanawia rozszerzyć Kalendarz Imprez na rok 2003 o następujące turnieje Rock & Roll:

Przyznanie praw organizacji MP i PŚ nastąpi po podpisaniu umowy o organizację pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 15-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 25 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

 „ZG PTT postanawia zorganizować w dniu 22.06.2003 r. obowiązkowe Szkolenie Skrutinerskie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 15-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 26 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

„Protokoły z posiedzeń Prezydium ZG PTT zostają przekazane członkom ZG 14 dni roboczych po ich zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 12-za / 0-przeciw / 0-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 27 /2003 z dnia 29 marca 2003 r

„Zarząd Główny PTT powołuje do życia Komisję ds. regulaminów Mistrzostw Polski. W skład Komisji wchodzą:

Waldemar Ziomek – przewodniczący

Marek Chojnacki – członek

Krzysztof Czapliński – członek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2004 r.. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: 11-za / 0-przeciw / 1-wstrzymał się

 

W głosowaniu telefonicznym :

 

Uchwała ZG PTT Nr 28 /2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r

(Uchwała Prezydium ZG PTT Nr 36/2003)

„Zarząd Główny PTT kieruje do Sądu Koleżeńskiego PTT sprawę przeciwko p. Markowi Sienkiewiczowi za samowolne wyjazdy na turnieje zagraniczne oraz samowolne decyzje na turnieju rangi IDSF – Euro Dance Festival w dniach 5-6 kwietnia 2003 r.

Zarząd Główny PTT zawiesza p. Marka Sienkiewicza w prawach sędziowskich do czasu wyjaśnienia ww. spraw przez Sąd Koleżeński PTT.”

Głosowanie: 17-za / 0-przeciw / 6-wstrzymał się

 

Uchwała ZG PTT Nr 28a/2003 z dnia 3 czerwca 2003 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT Nr 50/2003)

ZG PTT postanawia, że do czasu wprowadzenia jednolitych przepisów sędziowskich:

-          sędziowie z kategorią I sędziują klasy D – S;

-          sędziowie z kategorią II sędziują klasy D – A przy czym w klasie A większość składu Komisji Sędziowskiej stanowią sędziowie z kategorią I;

-          sędziowie z kategorią III sędziują klasy D – B przy czym w klasie B większość składu Komisji Sędziowskiej stanowią sędziowie z kategorią I lub II.>>”

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu Głównego PTT

 w dniu 8 listopada 2003 r.

 

Uchwała ZG PTT Nr  29/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

 „ZG PTT ustala termin zebrania Zarządu Głównego PTT na dzień 14 marca 2004 r.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za - 13 / przeciw - 0 / wstrzymał się – 3

 

Uchwała ZG PTT Nr  30/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

 „ZG PTT ustala termin zebrania Prezydium na dzień 16 stycznia 2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za - 15 / przeciw - 1 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr 31/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

 „ZG PTT przyjmuje poprawki do  Kalendarza Organizacyjnego  2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za - 15 / przeciw - 1 / wstrzymał się – 0

 

Kalendarz Organizacyjny na 2004 r.

 

Lp.

Zadanie

Termin do

Odpowiedzialny

 

1.

Walny Zjazd Sprawozdawczy

4 kwietnia 2004 r.,  g. 11.00  Warszawa

Wiceprezesi

2.

I Zebranie ZG PTT

 

14 marca 2004 r.,      g. 11.00 Warszawa

Sekretarz

3.

II Zebranie ZG PTT

13 listopada 2004 r., g. 11.00   Warszawa

Sekretarz

 

I Zebranie

Prezydium ZG PTT

16 stycznia 2004 r.   g. 16.00 Kraków

Sekretarz

4.

II Zebranie

Prezydium ZG PTT

28 lutego 2004 r.,

g. 11.00

Sekretarz

 

III Zebranie

Prezydium ZG PTT

17 kwietnia 2004 r.,

g. 11.00

Sekretarz

5.

IV Zebranie

Prezydium ZG PTT

05 czerwca 2004 r.,

g. 11.00

Sekretarz

6.

V Zebranie

Prezydium ZG PTT

11 września 2004 r.,

g. 11.00

Sekretarz

7.

VI Zebranie

Prezydium ZG PTT

16 października 2004 r.,

g. 11.00

Sekretarz

8.

VII Zebranie

Prezydium ZG PTT

18 grudnia 2004 r.,

g. 11.00

Sekretarz

9.

Ostateczny termin składania wniosków na organizację turniejów mistrzowskich i IDSF w 2005 roku

31 stycznia 2004

Formularze wniosków do pobrania w Okręgach, biurze PTT i na stronie internetowej

Wiceprezesi

10.

Szkolenia sędziowskie

 

11-12 września 2004 r

Przew. Komisji ds. Sportu  oraz Przew. Komisji ds. Sędziów i Szkoleń

11.

Ostateczny termin wnoszenia rocznych opłat członkowskich i licencyjnych

30 listopada 2004 r.

Skarbnik

 

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 32/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT przyjmuje protokół z Zebrania ZG PTT przeprowadzonego w dniu 29.03.2003 r. wraz z poprawkami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za - 16 / przeciw - 0 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr  33/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT zatwierdza zrealizowane Uchwały Prezydium ZG PTT o numerach: 34/2003, 35/2003, 37-40/2003, 43/2003, 51-57/2003, 59/2003, 60/2003, 62-64/2003, 68/2003, 69/2003, 70/2003, 72/2003, 73/2003, 75-82/2003, 85-87/2003, 90/2003, 98-100/2003.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za - 14 / przeciw - 1 / wstrzymał się – 1

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 34 /2003z dnia 12.04.2003

„Prezydium ZG PTT postanawia wrazić zgodę na reprezentowanie przez Marcina Starzyńskiego barw Niemiec.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 38/2003  z dnia 12.04.2003

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne Polinie Petrischevej z Rosji.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 40/2003  z dnia 25.04.2003

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne Benedetto Ferruggia z Włoch.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 54/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia udzielić zgody P. Surmie z Sosnowca na reprezentowanie barw Francji.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 55/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć w poczet członków nadzwyczajnych PTT Rafika Khairowa z Rosji.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 67/2003 z dnia 06.09.2003  

„Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć w poczet członków nadzwyczajnych PTT Anudari Ganbold z Mongolii.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 81/2003 z dnia 13.09.2003

„Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć w poczet członków nadzwyczajnych PTT Innesę Tannową z Ukrainy.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 82/2003 z dnia 13.09.2003

„Prezydium ZG PTT postanawia udzielić zgody na reprezentowanie barw Federacji Fińskiej przez Katarzynę Osińską.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 90/2003 z dnia 16.09.2003

„Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć Janę Pokrowskaja w poczet członków nadzwyczajnych PTT z dniem 16 września 2003 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 99/2003 z dnia 19.10.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia wyrazić zgodę na reperezentowanie przez Krzysztofa Hulboja barw Słowenii”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 100/2003 z dnia 19.10.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia wyrazić zgodę na reprezentowanie przez Sławomira Damka barw Republiki Czeskiej.”

____________________________________________________________________

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   nr 52/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia powierzyć organizację obowiązkowego szkolenia sędziowskiego Szkole Tańca „Contra” M. M. Chojnaccy w dniach 13 – 14.09.2003 r. w Warszawie i przeznacza na ten cel kwotę wysokości 21.500 zł. zgodnie do załączonej kalkulacji.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 53/2003 z dnia 1.06.2003

„Prezydium ZG PTT postanawia zaprosić na spotkanie Komisji Statutowej w Miliczu p. Tadeusza Piątkowskiego i pokryć ryczałtowe koszty jego przejazdu i pobytu.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 59/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT ustala wysokość odpłatności za dwudniowe, obowiązkowe szkolenie w Warszawie, które odbędzie się w dniach 13 – 14 września 2003 r. w kwocie 300 zł od osoby.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 60/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT informuje, że szkolenie sędziowskie w Warszawie w dniu 14 września 2003 r. jest otwarte dla trenerów zgłoszonych przez członków wspierających PTT. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w wysokości 150 zł. na konto ZG PTT do dnia 5 września 2003 r. Zakres szkolenia obejmuje repertuar taneczny określony w Przepisach Turniejowych dla klas D – C oraz priorytety sędziowania w tych klasach.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT   nr 62/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować Polish Cup 2003 kwotą 2000 zł (słownie dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na zakup pucharów.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 63/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować wyjazd przewodniczącego Komisji ds. Free Style ZG PTT p. Grzegorza Szymańskiego na IDO Annual General Meeting 2003 odbywający się w dniach 21 – 22 czerwca br. kwotą 2.200 zł. (dwa tysiące dwieście złotych)”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 64/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia zakupić medale dla finalistów XX Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych odbywających się w Radomiu.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 70/2003 z dnia 7.09.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować Mistrzostwa Świata Młodzieży w tańcach standardowych poprzez ufundowanie pucharów i medali.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 72/2003 z dnia 7.09.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia podtrzymać zgłoszenie pary Paweł Sakowicz –  Natalia Sakowicz na Mistrzostwa Świata Juniorów w Wilnie, które odbędą się w dniu 18 października 2003 r.„

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 85/2003 z dnia 13.09.2003

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować udział pary P. Krajewski – S. Maczek w Mistrzostwach Świata kwotą 1500 zł.”

____________________________________________________________________

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 37/2003  z dnia 12.04.2003

„Prezydium ZG PTT nominuje p. Bogusławę Szczepanik Zasadę jako kandydata PTT do sędziowania na Mistrzostwach Świata w Warszawie w dniach 1-4 maja 2003 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 39/2003  z dnia 22.04.2003

„W nawiązaniu do uchwały Prezydium ZG| PT|T nr 33/2003 w efekcie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej /protokół Komisji/ Prezydium ZG  PTT postanawia uznać uprawnienia sędziowskie Galiny i Włodzimierza Smirnow jako sędziów I kategorii. Prezydium ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o wpisanie na listę sędziów IDSF z Polski państwa Galinę i Włodziemierza Smirnow.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 43/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT wyznacza oficjalnego przedstawiciela na Mistrzostwa Świata w Bydgoszczy p. Andrzeja Mierzwę.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 73/2003 z dnia 7.09.2003

 „Prezydium ZG PTT dopuszcza Siergieja Martynienko do udziału w obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT, które odbędzie się w dniach 13 – 14 września 2003 r. w Warszawie, na przyjętych zasadach.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 79/2003 z dnia 13.09.2003

„Prezydium ZG PTT nominuje do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym dla kandydatów i sędziów IDSF w dniu 17 listopada 2003 r. w Bratysławie następujące osoby: A. Golonka, M. Trzemżalski, A. Wantuch. Rezerwa: K. Majewski”

___________________________________________________________________

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 35/2003 z dnia 12.04.2003

„Prezydium ZG PTT postanawia zatwierdzić skład Komisji Sędziowskiej na turnieju w Zabrzu w zaproponowanym składzie”.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 56/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT zatwierdza Komisję Sędziowską na turnieje IDSF oraz pozostałych sędziów na X Polish Open Championships – Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn, który odbędzie się 14 – 15 czerwca 2003 r. w hali Urania w Olsztynie w następującym składzie:

-          IDSF International Standard i Open Latin: Robert Wota (chairman) – Polska, John Wood – Anglia, Chuck Danza – USA, Harry Koerner – Niemcy, Giudo Maero – Włochy, Cesoslav Norvaisha – Litwa, Igor Jagersky – Słowacja, Igor Gutowski – Ukraina, Aigars Svars – Łotwa, Mikhail Pavlinov – Białoruś, Anguelina Degtiarenko – Rosja, Andrzej Mierzwa – Polska, Antoni Czyżyk – Polska, Arkadiusz Pavlović – Polska.

-          Turnieje Open: Siergiej Martynienko – Rosja, Natalia Polosina – Rosja, Marek Chojnacki – Polska, Andrzej Golonka – Polska, Antoni Grycmacher – Polska, Jerzy Oleszczyński – Polska, Wojciech Olszak– Polska, Mikołaj Pożarski – Polska, Krzysztof Wasilewski – Polska, Franciszek Witos – Polska, Waldemar Ziomek – Polska.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 76/2003 z dnia 7.09.2003

 „Prezydium ZG PTT zatwierdza następujący skład Komisji Sędziowskiej turniejów IDSF Open ST/LA oraz IDSF Senior Open ST odbywających się w dniach 4 – 5 października 2003 roku w Poznaniu w ramach „Poznań Cup Poland 2003”: Jens Werner – Dania; Hans Galke – Niemcy; Wirginius Wysockas – Litwa; Jean S. Godet – Francja; Rostislav Filgas – Czechy; Vladimir Parakhnevich – Białoruś; Fabio Ferrari – Włochy; Vladimir Kozak – Rosja; Milan Stiavnicky – Słowacja; Bernard Zirkler – Niemcy; Katia Vanone ;Franciszek Witos – Polska (Sędzia Główny); Robert Wota – Polska.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 77/2003 z dnia 7.09.2003

 „Prezydium ZG PTT zatwierdza następujący skład Komisji Sędziowskiej turniejów IDSF Open ST oraz IDSF International Open LA odbywających się w dniach 20 – 21 września 2003 r. w ramach „Polish Cup 2003” w Warszawie: Hubert de Maesschalck – Belgia, Olga Cacciari – Włochy, Aigars Svars - Łotwa, Peter Mangelsdorff - Niemcy, Aleksandr Kozyra - Białoruś, Jurate Norvaisha – Litwa, Svetlana Gozun – Mołdawia, Colin James – Dania,Sviatoslav Wloch – Ukraina, Igor Jagersky – Słowacja, John Tan – Singapur, Svitlana Di Paolo-Verbytska – Szwajcaria, Andrzej Mierzwa - Polska, Antoni Czyżyk – Polska.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 78/2003 z dnia 7.09.2003

 „Prezydium ZG PTT zatwierdza następujący skład Komisji Sędziowskiej turniejów IDSF International Open ST oraz IDSF Open LA odbywających się w dniach 25 – 26 października 2003 r. w ramach „Baltic Cup 2003”: Tor Floysvik – Norwegia, Giedrius Januskevicius – Litwa, Aigars Svars – Łotwa, Eve End  - Estonia, Sirpa Suutari – Finlandia, Cecilia Lazar – Szwecja, Mikhail Pavlinov – Białoruś, Sviatoslav Wloch – Ukraina, Davide Cacciari – Włochy, Igor Jagersky – Słowacja, Katia Convents – Niemcy, Hubert de Maesschalck – Belgia, Antoni Czyżyk – sędzia główny – Polska, Antoni Grycmacher – Polska, Iwona Szymańska – Pavlović – Polska, Marek Chojnacki – Polska, Karolina Felska – Polska, Jarosław Grunt sędzia skrutiner – Polska, Krzysztof Ślizewski sędzia skrutiner – Polska, Mariusz Chudzik sędzia skrutiner – Polska.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 80/2003 z dnia 13.09.2003

„Prezydium ZG PTT zatwierdza następujący skład Komisji Sędziowskiej turniejów IDSF Open ST/LA oraz IDSF Senior Open ST odbywających się w dniach 4 – 5 października 2003 roku w Poznaniu w ramach „Poznań Cup Poland 2003”: Jens Werner – Dania; Hans Galke – Niemcy; Paulus Sangevicius – Litwa; Jean S. Godet – Francja; Rostislav Filgas – Czechy; Vladimir Parakhnevich – Białoruś; Fabio Ferrari – Włochy; Oleksandra Myszko – Rosja; Milan Stivnicky – Słowacja; Bernard Zirkler – Niemcy; Katia Vanone - Włochy ;Franciszek Witos – Polska (Sędzia Główny); Robert Wota – Polska.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 86/2003 z dnia 14.09.2003

„Prezydium ZG PTT pozytywnie rozpatruje wniosek ST KURZAK i ZAMORSKI w sprawie rozszerzenia składu komisji sędziowskiej turnieju „Karkonosze Open” o sędziego Arkadiusza Ziętowskiego.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 87/2003 z dnia 14.09.2003

 „Prezydium ZG PTT rozszerzenia składu komisji sędziowskiej turniejów IDSF International Open ST oraz IDSF Open LA odbywających się w dniach 25 – 26 października 2003 r. w ramach „Baltic Cup 2003” o sędziego polskiego – Arkadiusza Ziętowskiego.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 98/2003 z dnia 19.10.2003

 „Prezydium ZG PTT poszerza skład Komisji Sędziowskiej turniejów IDSF International Open ST oraz IDSF Open LA odbywających się w dniach 25 – 26 października 2003 r. w ramach „Baltic Cup 2003” o następujących sędziów: Krzysztof Wasilewski – Polska, Egils Smagris – Łotwa, Tatiana Pavlinov – Białoruś, Ariane Schiessler – Niemcy”

____________________________________________________________________

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 51/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT zmienia termin następnego posiedzenia z 24.08.2003 r. na 31.08.2003 r. Posiedzenie odbędzie się we Wrocławiu.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 57/2003 z dnia 1.06.2003

 „W związku z licznymi nieprawidłowościami przy organizacji i przebiegu Festiwalu Euro Dance 2003 Prezydium ZG PTT cofa prawo organizacji turniejów rangi IDSF w ramach Euro Dance 2004 przez Szkołę Tańca Astra.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 75/2003 z dnia 7.09.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia zwołać nadzwyczajne posiedzenie Prezydium dotyczące sprawy A. Ziętowskiego w dniu 13 września 2003 r. w Warszawie o godz. 10.00”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 68/2003 z dnia 7.09.2003

 „Prezydium ZG PTT zatwierdza protokół zebrania Prezydium ZG PTT przeprowadzonego w dniu 1 czerwca 2003 r. wraz z wprowadzonymi poprawkami.”

 

Uchwała ZG PTT Nr  34/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT zatwierdza aktualnie realizowane Uchwały Prezydium ZG PTT dotyczące działalności bieżącej o numerach: 58/2003, 61/2003, 65/2003, 74/2003, 83/2003, 84/2003, 88/2003, 89/2003, 92/2003, 93/2003,  95-97/2003, 101-104/2003,

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za - 15 / przeciw - 0 / wstrzymał się – 1

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 58/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia zorganizować egzaminy sędziowskie dla kandydatów na sędziów III kategorii oraz dla kandydatów na podniesienie kategorii sędziowskiej w dniach 9 – 11 listopada 2003 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 61/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT zobowiązuje p. T. Krupińskiego do zebrania ofert obecnych na rynku operatorów usług telefonicznych i opracowania kalkulacji na potrzeby Biura ZG a następnie przesłania zebranych i opracowanych materiałów do członków Prezydium w terminie do 9 czerwca 2003 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 65/2003 z dnia 1.06.2003

 „Prezydium ZG PTT ustala termin Mistrzostw Polski ST organizowanych przez klub „Bravo” z Wrocławia na 20 – 21 marca 2004 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 84/2003 z dnia 13.09.2003

„Prezydium ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie PTT prawa organizacji Mistrzostw Europy Środkowej w Tańcach Latynoamerykańskich, które miałyby być przeprowadzone  w ramach Międzynarodowego Festiwalu Zabrze 2004 organizowanego przez Gliwickie Centrum Taneczne.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 89/2003 z dnia 14.09.2003

„Prezydium ZG PTT zatwierdza Komisję Sędziowską Akademickich Mistrzostw Polski w dniu 11.11.2003 r. we Wrocławiu w składzie: Zbigniew Zasada – sędzia główny niepunktujący; Antoni Czyżyk, Andrzej Mierzwa, Włodzimierz Smirnow, Marek Trzemżalski, Krzysztof Wasilewski, Wojciech Wójtowicz, Michał Zdun; rezerwa: Bernard Lewandowski. Komisja skrutacyjna: Jolanta Dolińska, Jerzy Szwaja.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 92/2003 z dnia 19.10.2003

 „Prezydium ZG PTT nominuje: Stanisława Smoronia oraz Wojciecha Wójtowicza jako obserwatorów na kongres sędziowski IDSF, który odbędzie się w listopadzie 2003 r. w Bratysławie.”

____________________________________________________________________

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 88/2003 z dnia 14.09.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia, że każdy uczestnik obowiązkowego szkolenia sędziowskiego w dniach 13/14.09.2003 r. w Warszawie otrzyma bezpłatnie płytę CD zawierającą praktyczną prezentację obowiązkowych figur w klasach „D” i „C” w stylu ST i LA.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 93/2003 z dnia 19.10.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia skierować do p. Pisza ostateczne wezwanie do oddania dokumentacji księgowej zawierające ostrzeżenie następującej treści: w razie nie otrzymania dokumentacji księgowej PTT skieruje do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko p. Piszowi pod zarzutem zaboru dokumentacji finansowo-księgowej PTT oraz bezprawnego jej przetrzymywania.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 95/2003 z dnia 19.10.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować wyjazd pary Karina Nawrot – Andrzej Sadecki w dniu 15 listopada 2003 r. na Mistrzostwa Świata Amatorów w Tańcach Standardowych w kwocie 3000 złotych.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 96/2003 z dnia 19.10.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować wyjazd Formacji Standardowych „Jantar I” i „Jantar II” na Mistrzostwa Europy, 11 października br., oraz na Mistrzostwa Świata Formacji Standardowych 2003 w kwocie 1500 złotych.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 97/2003 z dnia 19.10.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować wyjazd Formacji Tańców Latynoamerykańskich „Takt – Zomar” Chełmskiego Domu Kultury na Mistrzostwa Europy 2003, oraz na Mistrzostwa Świata Formacji Latynoamerykańskich 2003 w kwocie 1500 złotych.”

____________________________________________________________________

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 74/2003 z dnia 7.09.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia usprawiedliwić nieobecność na szkoleniu sędziowskim w dniu 13 – 14 września 2003 r. następującym osobom: Karolinie Felskiej, Piotrowi Zamorskiemu, Monice Sakowskiej.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 83/2003 z dnia 13.09.2003

„Prezydium ZG PTT postanawia usprawiedliwić nieobecność na szkoleniu sędziowskim w dniu 13 – 14 września 2003 r. następujące osoby: Adam Zięciak, Krzysztof Majewski.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 101/2003 z dnia 19.10.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia usprawiedliwić nieobecność Jerzego Łyczko na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT w dniach 13-14 września br.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 102/2003 z dnia 19.10.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia usprawiedliwić nieobecność Marka Sienkiewicza na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT w dniach 13-14 września br.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 103/2003 z dnia 19.10.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia usprawiedliwić częściową nieobecność Grzegorza Depta, Anny Depta, Marcina Politowskiego, Waldemara Sakowskiego, Dariusza Kurzeji, Roberta Woty i Antoniego Czyżyka na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT w dniach 13-14 września br”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr 104/2003 z dnia 19.10.2003

 „Prezydium ZG PTT postanawia usprawiedliwić nieobecność Pawła Łyczko oraz Mariusza Chudzika na obowiązkowym szkoleniu skrutinerskim PTT w dniu 22 czerwca br.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 35/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT zatwierdza Uchwałę Prezydium ZG PTT nr 71/2003.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 7 / przeciw – 5 / wstrzymał się – 4

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  36/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

(Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 41/2003)

„ZG PTT odwołuje Jacka Karasia z funkcji członka Komisji ds. Freestyle ZG PTT i członka Sekretariatu Narodowego IDO, zawiesza Jackowi Karasiowi licencję sędziowską oraz kieruje do GSK PTT sprawę przeciwko Jackowi Karasiowi o działanie na szkodę PTT i przekroczenie kompetencji członka Sekretariatu Narodowego IDO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 6 / przeciw – 1 / wstrzymał się – 9

 

Uchwała ZG PTT Nr  37/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

(Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 44/2003)

„ZG PTT postanawia zakupić pakiet Open Office PL limited do Biura ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 15 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 1

 

Uchwała ZG PTT Nr  34/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

(Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 45/2003)

 „ZG PTT powołuje Komisję ds. odbioru programu skrutinerskiego w składzie: M. Wieremiejko – przewodniczący, A. Skibiński – zastępca, członkowie: M. Wolak, J. Leszczyński.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 15 / przeciw – 1 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr  38/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

(Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 46/2003)

 „ZG PTT powołuje Komisję ds. odbioru centralnej bazy danych PTT w składzie: A. Błażejczyk – przewodniczący, F. Witos – zastępca, członkowie: M. Wolak, R. Wota.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 15 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 1

 

Uchwała ZG PTT Nr  39/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

(Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 47/2003)

 „ZG PTT ustala przepisy wykonawcze odbioru kart magnetycznych od p. Słomińskiego i Ślizewskiego – załącznik nr I.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 15 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 1

 

 Zał. I

„Odbioru kart identyfikacyjnych dokonują pracownicy biura ZG PTT i po sprawdzeniu funkcjonowania karty w systemie podpisują protokół zdawczo – odbiorczy i karty rozsyłają do okręgów. Przed wysłaniem do okręgów należy dokonać sprawdzenia zgodności z wykazem wpłat.”

 

Uchwała ZG PTT Nr  40/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

(Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 48/2003)

 „ZG PTT postanawia zakupić czytniki do kart magnetycznych dla skrutinerów posiadających licencję na rok 2003, szesnastu okręgów oraz biura ZG PTT.

Czytniki kart magnetycznych będą stanowiły element składowy programu skrutinerskiego.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 14 / przeciw – 1 / wstrzymał się – 1

 

Uchwała ZG PTT Nr  41/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

(Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 49/2003)

 „ZG PTT postanawia dostarczyć nieodpłatnie skrutinerom, którzy opłacili licencję na dany rok kalendarzowy program skrutinerski wraz z czytnikiem kart magnetycznych na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 16 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr  42 /2003 z dnia 8 listopada 2003 r

(Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 66/2003)

„ZG PTT postanawia powołać Komisję ds. analizy funkcjonowania obowiązujących przepisów organizacji ruchu tanecznego w Polsce w składzie: I. Szymańska-Pavlović – przewodnicząca, członkowie: R. Wota, J. Oleszczyński, S. Olek, J. Ziomek, K. Kurzak.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 15 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 1

 

Uchwała ZG PTT Nr  43/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

(Uchwała Prezydium ZG PTT  nr 69/2003)

 „ZG PTT postanawia podpisać deklarację o przystąpieniu do programu Antydopingowego IDSF oraz wprowadza do obowiązujących przepisów PTT Kodeks Antydopingowy IDSF.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 14 / przeciw – 2 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr 44/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT zatwierdza Przepisy Organizacji Mistrzostw Polski wg Załącznika II do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Uwaga: Załącznik II jest umieszczony na www.taniec.pl/Aktualności/Przepisy Organizacji Mistrzostw Polski

Głosowanie: za – 15 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr  45 /2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT zatwierdza nowe Przepisy Turniejowe Sportowego Tańca Towarzyskiego wg Załącznika III do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 14 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 1

Uwaga: Załącznik III jest umieszczony na ww.taniec.pl/Aktualności/NowePrzepisyTurniejoweSportowego Tańca Towarzyskiego

 

Uchwała ZG PTT Nr   46/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT postanawia wydać Biuletyn Informacyjny zawierający Przepisy Turniejowe Sportowego Tańca Towarzyskiego w ilości 700 sztuk i przeznacza na ten cel do 1500 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 14 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 1

 

Uchwała ZG PTT Nr  47/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT postanawia wypowiedzieć umowę o prowadzenie księgowości PTT z Kancelarią Biegłych Rewidentów „Auxilium”. Zarząd Główny zobowiązuje swoich kompetentnych przedstawicieli do zawarcia w wypowiedzeniu umowy w najkorzystniejszy dla PTT sposób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 15 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr  48 /2003 z dnia 8 listopada 2003 r

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr 94/2003)

„ZG PTT postanawia zawrzeć umowę o prowadzenie księgowości PTT z Biurem Rachunkowym Izabeli Wójtowicz. Księgowość będzie prowadzona w Biurze ZG PTT i obejmować będzie dokumentację ZG i Okręgów PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 15 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr   49/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT nie zezwala na organizację przez Centrum Tańca Anna i Grzegorz Depta IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "O Puchar Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego (Grand Prix Polski Amatorów w tańcach latynoamerykańskich) przewidzianego na dzień 15 listopada 2003 r."

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 15 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 0

 

 Uchwała ZG PTT Nr   50/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT wzywa Prezesa Okręgu Dolnośląskiego oraz Prezesa Okręgu Wielkopolskiego do wyjaśnienia niezgodnej ze Statutem PTT przynależności członków wspierających spoza terytorium w/w okręgów.  "

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 14 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 1

 

Uchwała ZG PTT Nr  52/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

ZG PTT postanawia podpisać porozumienie pomiędzy PTT a FTS, którego treść zawarta jest w załączniku IV do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 11 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 1

Zał. IV

Porozumienie

 

Zawarte  w dniu ............ pomiędzy Polskim Towarzystwem Tanecznym  z siedzibą w Krakowie przy ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków (wpis do rejestru Wydział I Cywilny Sądu Wojewódzkiego w Krakowie pod numerem 38, NIP 676-15-96-104) reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu Głównego – Andrzeja Mierzwę

Skarbnika – Andrzeja Golonkę

zwanym dalej PTT

a

Federacją Tańca Sportowego z siedzibą w Krakowie przy ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków (wpis do rejestru KRS nr 0000130890) reprezentowanym przez

Prezesa – Antoniego Czyżyka

Wiceprezesa  – Roberta Wotę

zwaną dalej FTS

§ 1

Przedmiotem porozumienia jest współpraca pomiędzy PTT a FTS.

§2

PTT jest organizacją taneczną działającą w Polsce od 1956 roku, początkowo jako Polski Klub Taneczny, potem Federacja Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych a 1989 r. jako Polskie Towarzystwo Taneczne. PTT jest członkiem organizacji międzynarodowych tj. IDSF, IDO, WRRC.

§ 3

FTS jest ogólnopolskim związkiem sportowym zarejestrowanym w 2002 r. przez działaczy PTT w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu tworzenia dodatkowych struktur opartych na organizacjach sportowych w dziedzinie tańca sportowego. Powyższe stanowi realizację działań opartych na uchwale Walnego Zjazdu PTT z dnia 25 października 1997 r.

Obie organizacje uznają autonomię działań zgodnych ze statutami.

§ 4

PTT i FTS postanawiają współpracować przede wszystkim w zakresie:

-          umacniania sportowego tańca towarzyskiego jako dyscypliny sportowej i uzyskania przez FTS praw Polskiego Związku Tańca Sportowego

-          tworzenia struktur sportowych poprzez zakładanie Klubów Tańca Sportowego ze szczególnym uwzględnieniem Klubów Uczniowskich oraz Okręgowych Związków Tańca Sportowego.

-          Prowadzenia biura FTS w siedzibie ZG PTT w Krakowie

-          Wspólnego organizowania zawodów, spartakiad tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych a w szczególności Mistrzostw Polski

-          Wykorzystania istniejącej kadry instruktorskiej, trenerskiej i sędziowskiej

-          Kształcenia instruktorów, trenerów i sędziów tańca sportowego

-          Uregulowania statusu zawodnika, trenera, sędziego oraz klubu

-          Powoływania i prowadzenia wspólnej kadry narodowej

-          Typowania sędziów na turnieje mistrzowskie krajowe i zagraniczne

-          Upowszechniania i popularyzacji tańca sportowego

-          Wspólnego reprezentowania ruchu tanecznego na arenie międzynarodowej

-          Prowadzenia działalności wydawniczej, oświatowej i szkoleniowej w zakresie różnych form tańca.

 

§ 5

Przepisy wykonawcze i szczegółowe zostaną określone i zawarte odrębnymi aktami prawnymi, opracowanymi przez komisje problemowe.

§ 6

Jakiekolwiek zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają z obu stron formy pisemnej.

 

Prezes ZG PTT                                                                                           Prezes FTS

Andrzej Mierzwa                                                                                      Antoni Czyżyk                                                                                 

 

Skarbnik PTT                                                                                            Wiceprezes

Andrzej Golonka                                                                                      Robert Wota

 

Uchwała ZG PTT Nr  53/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT postanawia złożyć akces do FTS o przyjęcie PTT w charakterze członka wspierającego”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 9 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 3

 

Uchwała ZG PTT Nr  54/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT uchwala:

-          składkę członka wspierającego na rok 2004 w wysokości 300 zł

-          składkę członka zwyczajnego oraz składkę członka nadzwyczajnego w wysokości 40 zł.

Termin wnoszenia opłat upływa 30 listopada 2003 roku. Po tym terminie na listę klubów PTT wpisane zostaną jedynie kluby i szkoły tańca, które mają opłaconą składkę. Dowodem wpłaty jest KP lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego). Opłat należy dokonywać w Okręgach PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 12 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr  55/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT przyznaje organizację Mistrzostw Polski Seniorów w tańcach latynoamerykańskich w dniach 6 i 7 marca 2004 r. w ramach Mistrzostw Polski w tańcach latynoamerykańskich Szkole Tańca KURZAK i ZAMORSKI z Jeleniej Góry.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 12 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr 56/2003 z dnia 8 listopada 2003 r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego uchwala licencje sędziowskie na rok 2004 w następującej wysokości:

Dla sędziów I kategorii                                     -                              400 zł

Dla sędziów II kategorii                                    -                              300 zł

Dla sędziów III kategorii                                  -                              200 zł                   

Dla sędziów Freestyle i Rock &Roll               -                              200 zł

Dla skrutinerów                                                  -                              300zł

Termin wnoszenia opłat upływa 30 listopada 2003 roku. Po tym terminie na listę sędziów uprawniającą do sędziowania turniejów PTT wpisani zostaną jedynie ci spośród sędziów, którzy mają opłacone:

1. Składkę członka zwyczajnego,

2. Szkolenia obowiązkowe,

3. Licencję sędziowską,

4. Zaliczoną obecność na obowiązkowych szkoleniach sędziowskich.

Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto PTT w Banku PKO BP SA, I/O Kraków, nr konta 06 10202892-110020233 Dowodem wpłaty jest KP ZG PTT lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego). Dokonane opłaty należy opisać z wyszczególnieniem, jaka kwota, na jaki cel i za jaki okres została wpłacona.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2003 r i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i w siedzibach Okręgów PTT.

Głosowanie: za – 12 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr  57/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT wprowadza klasę "Pierwszy Krok" dla tancerzy innych form tanecznych."
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2004 r.
i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i w siedzibach Okręgów PTT.

Głosowanie: za – 12 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr  58/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT postanawia przyznać kwotę 3500 zł na dofinansowanie zakupu pucharów na turniej ”O PUCHAR PROF. WIECZYSTEGO” organizowanego w dniach 17-19.01.2004r. przez Klub Tańca „PODGÓRZE” z Krakowa. ”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 12 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr  59/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT postanawia dofinansować w kwocie 1500 zł wyjazd formacji FANTAN z Kraśnika na ME i MŚ Formacji Tanecznych, które odbędą się w dniach: 1 listopada br. w Usti oraz 22 listopada br. w Essen. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 12 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała ZG PTT Nr  60/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

 „ZG PTT postanawia wrazić zgodę na zwolnienie Benedetto Ferruggia z członkostwa nadzwyczajnego w PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 11/ przeciw – 0 / wstrzymał się – 1

 

Uchwała ZG PTT Nr  61/2003 z dnia 8 listopada 2003 r

„ZG PTT postanawia usprawiedliwić nieobecność Wojciecha Przemienieckiego z Olsztyna na szkoleniu sędziowskim w dniu 13 września 2003 r w Warszawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 11/ przeciw – 0 / wstrzymał się – 1

 

Uchwała ZG PTT Nr  62/2003 z dnia 8 listopada 2003 r.

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego ustala stałą opłatę startową na Mistrzostwach Polski  na rok 2004 w następującej wysokości:

a) w terminie zgłoszeń       -  30 zł od osoby

b) po terminie zgłoszeń     -  60 zł od osoby.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2003 r i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i w siedzibach Okręgów PTT.

Głosowanie: za – 12 / przeciw – 0 / wstrzymał się – 0

 

Uchwała telefoniczna z 14 listopada 2003 r.

Uchwała ZG PTT Nr  63/2003 z dnia 14 listopada 2003 r

„ZG PTT uchyla uchwałę nr 49/03 z 8 listopada 2003 i wydaje zgodę na organizację IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "O Puchar Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego (Grand Prix Polski Amatorów w tańcach latynoamerykańskich) przewidzianego na dzień 15 listopada 2003 r."

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.11.2003 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za – 12/ przeciw – 3 / wstrzymał się – 3