Uchwała ZG PTT Nr 1/2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT przyjmuje protokół z Zebrania ZG PTT przeprowadzonego w dniu 8.11.2003 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr 2/2004 z dnia 14 marca 2004 r.

 „ZG PTT zatwierdza zrealizowane Uchwały Prezydium ZG PTT o numerach: 1-2/2004, 6-8/2004, 16-18/2004, 20-23/2004, 29/2004, 32-33/2004, 35-37/2004, 40-42/2004, 48-49/2004, 52/2004, 65/2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr 3/2004 z dnia 14 marca 2004 r.

 „ZG PTT zatwierdza aktualnie realizowane Uchwały Prezydium ZG PTT dotyczące działalności bieżącej o numerach: 3/2004, 5/2004, 15/2004, 19/2004, 25-28/2004, 30-31/2004, 34/2004, 38-39/2004, 44/2004, 46/2004, 50/2004, 53/2004, 66-67/2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr 5/2004 z dnia 14 marca 2004 r.

 „ZG PTT ustala terminy i Organizatorów następujących turniejów mistrzowskich na rok 2004:

·         09.10.2004 – Mistrzostwa Polski Formacji – UKTS GRACJA  Iława

·         11.11.2004 – Akademickie Mistrzostwa Polski  – Korporacja JAST Wrocław

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP  pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr 6/2004 z dnia 14 marca 2004 r.

 „ZG PTT ustala terminy i Organizatorów następujących turniejów mistrzowskich na rok 2005:

·         12-13.02.2005 – Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach – PERFECT DANCE  Wrocław

·         11.11.2005 – Akademickie Mistrzostwa Polski  – Korporacja JAST Wrocław

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP  pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr 7/2004 z dnia 14 marca 2004 r.

 „ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie organizacji Mistrzostw Świata Formacji w Tańcach Standardowych w 2005. Lokalnym organizatorem będzie Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” z Elbląga.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  8/2004 z dnia 14 marca 2004 r.

ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie niżej wymienionym organizatorom następujących turniejów IDSF:

·         07-08.05.2005 r. -  ZABRZE CUP                    (GCT Gliwice) – IDSF International Open LA

·         11-12.06.2005 r. -  POLISH OPEN         (“ESTELA” Olsztyn) - IDSF International Open ST i LA

·                                     BALTIC CUP 2005     („JANTAR” Elbląg) - IDSF International Open ST

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego  turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2004 r.. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 9/2004 z dnia 14 marca 2004 r.

 „ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie prawa organizacji turniejów rangi IDSF Open:

·         ST i LA w dniu 25.04. 2004 r. w Gliwicach organizowanych przez ST SZOK- Gliwice

·         ST i LA w dniach 27 – 28 .11. 2004 r. w Warszawie. Lokalnym organizatorem będzie Studio Tańca „SMIRNOW”.”

·         LA w dniu 11 .12.2004 r. w Sosnowcu. Lokalnym organizatorem będzie Klub im. J. KIEPURY.

 

·         ST w ramach „ZABRZE CUP 2005” w dniach 7-8.05. 2005 r. Gliwickiemu Centrum Tanecznemu

·         LA i ST w ramach  PUCHARU POLSKI 2005  – w dniach 17-18.09. 2005 r. w Warszawie ST CONTRA

·         ST i LA w ramach „WISŁA CUP 2005” w dniach 7-9.10.2005 r. Centrum Tańca „CREA DANCE” z Olsztyna

·         LA w ramach  BALTIC CUP 2005  w Elblągu. Lokalnym organizatorem będzie JANTAR z Elbląga

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego  turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2004 r.. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr 10/2004 z dnia 14 marca 2004 r.

 „ZG PTT przyznaje organizację turnieju IDSF International Open ST Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w ramach „Baltic Cup 2004” w Elblągu, w dniach 23 – 24 października 2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr 11/2004 z dnia 14 marca 2004 r.

 „ ZG PTT przyjmuje poniższy kalendarz imprez mistrzowskich i IDSF w roku 2005

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.03.2004 r.. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

KALENDARZ  IMPREZ  MISTRZOWSKICH  I  IDSF

POLSKIEGO TOWARZYSTWA  TANECZNEGO na 2005 r

Stan na dzień:    14 marca 2004 r.

 

DATA

NAZWA

RANGA TURNIEJU

ORGANIZATOR

MIEJSCE

12-13.02.2005

Mistrzostwa Polski w 10 tańcach

 

PERFECT

DANCE

Wrocław

 

Mistrzostwa Polski w STANDARD

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski w LATIN

 

 

 

14-17.04.2005

TROPICANA CUP 2005

IDSF Open ST

IDSF Open LA

CREA DANCE

Mikołajki

7-8.05.2005

ZABRZE CUP 2005

IDSF Open ST

IDSF International Open LA

Gliwickie Centrum Taneczne

Zabrze

11-12.06.2005

POLISH OPEN 2005

IDSF International Open ST

IDSF International Open LA

ESTELA

Olsztyn

17-18.09. 2005

PUCHAR POLSKI

IDSF Open ST

IDSF Open LA

CONTRA

Warszawa

7-9.10.2005

WISŁA CUP 2005

IDSF Open ST

IDSF Open LA

CREA DANCE

Wisła

 

BALTIC CUP 2005

IDSF Open LA

IDSF International Open ST

JANTAR

Elbląg

11.11.2005

Akademickie Mistrzostwa Polski

 

JAST

Wrocław

 

Mistrzostwa Świata

Formacji 2005

STANDARD

CKiWM

ŚWIATOWID

Elbląg

 

Mistrzostwa Polski Formacji

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski Freestyle

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski Rock & Roll

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski Boogie Woogie

 

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  12 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

 „ZG PTT ustala termin rocznych opłat członkowskich i licencji na rok następny do 31 października roku poprzedzającego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  13 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT postanawia w dniach 11 – 14 listopada 2004 r. przeprowadzić egzaminy dla kandydatów na sędziów PTT i sędziów starających się o podwyższenie kategorii sędziowskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  14 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT postanawia, że książeczki startowe dla członków nadzwyczajnych wydawane będą odpłatnie przez Biuro ZG PTT na podstawie uchwał nadających członkostwo nadzwyczajne osobom występującym o książeczki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  15 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT ustala ryczałt na organizację dwudniowego szkolenia dla sędziów tańca towarzyskiego - w wysokości 15 000 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-12/przeciw-2/wstrzymał się-1

 

Wniosek

„ZG PTT postanawia przesunąć termin zatwierdzenia Kalendarza Organizacyjnego na rok 2005 na posiedzenie ZG PTT w dniu 13 listopada 2004 r.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  16 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT zatwierdza Budżet PTT na rok 2005 przedstawiony przez Skarbnika –A. Golonkę.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

Uchwała ZG PTT Nr  17 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT postanawia, że z każdego Okręgu PTT (za wyjątkiem Okręgu Podlaskiego) wszystkie dokumenty dotyczące operacji finansowych zaistniałych w danym miesiącu, muszą być przekazane do Biura ZG PTT w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  18 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT upoważnia Skarbnika PTT – Andrzeja Golonkę do jednoosobowej decyzji o zgłoszeniu do właściwego Urzędu Skarbowego działalności gospodarczej i do prowadzenia (wynikającej z tego zgłoszenia ) ewidencji podatkowej VAT.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-15/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  19 /2004 z dnia 14 marca 2004 r. została uchylona Uchwałą Walnego Zjazdu nr 6/2004 z dnia 4 kwietnia 2004 r.

 

Uchwała ZG PTT Nr  20 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT postanawia poszerzyć kategorie wiekowe, w których rozgrywane są Mistrzostwa Polski o kategorię  JUNIOR I (12-13 lat) .”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-13/przeciw-1/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  21 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT postanawia zwiększyć do 25 osób liczbę sędziów uprawnionych do sędziowania Mistrzostw Polski.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-12/przeciw-0/wstrzymał się-1

 

Uchwała ZG PTT Nr  22 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT ustala „Klucz Wyborczy” określający ilość delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w roku 2005 w układzie: 1 delegat na 70 członków  zwyczajnych PTT danego Okręgu PTT wg stanu na 31 grudnia 2003 r..”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-12/przeciw-0/wstrzymał się-1

 

Wniosek

„ZG PTT wnioskuje do Walnego Zjazdu o zmianę sposobu  powoływania  ZG PTT oraz proponuje ograniczyć liczbę członków ZG PTT do 11 osób.”

Głosowanie: za-13/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  23 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT przyjmuje rezygnację Mirosława Wolaka z uczestnictwa w Komisji ds. odbioru programu skrutinerskiego.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-12/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  24 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT deleguje na Kongres Generalny IDSF w Lozannie w dniach 18-21 czerwca 2004 r. Prezesa A. Mierzwę i Wiceprezesa M. Kwatek-Hoffmann.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-12/przeciw-0/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  25 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

 „ZG PTT przyznaje Federacji Tańca Sportowego prawo organizacji obowiązkowego szkolenia sędziowskiego w dniach 11-12.09.2004 r. w Elblągu, zgodnie z przedstawionym programem szkolenia i preliminarzem.

Przyznanie prawa organizacji nastąpi po podpisaniu umowy o organizację obowiązkowego szkolenia sędziowskiego  pomiędzy PTT a Organizatorem.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-8/przeciw-4/wstrzymał się-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  26 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT kieruje do GSK wniosek o ukaranie ST „Kurzak i Zamorski” z Jeleniej Góry - Organizatora MP w Stylu Latynoamerykańskim 2004, za samowolne odwołanie udziału sędziego z Danii – p. Marie Pilgaard wytypowanego przez ZG PTT do komisji sędziowskiej w/w MP.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-11/przeciw-0/wstrzymał się-1

 

Uchwała ZG PTT Nr  27/2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT po przeanalizowaniu odwołań dotyczących „Listy Sędziów i Skrutinerów na rok 2004 postanawia:

a)        uwzględnić odwołanie: Ewy Ćwiek

b)       nie uwzględnić odwołań: Janusza Białego i Pawła Kozłowskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie zgodne z protokołem

 

Uchwała ZG PTT Nr  28 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.

„ZG PTT postanawia dofinansować kwotą 5000 zł turniej POLISH OPEN  rozgrywany w dniach 12-13.06.2004 r.

w Olsztynie.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-10/przeciw-0/wstrzymał się-2

 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 29/2004 z dnia 4 kwietnia 2004 r.

„ZG PTT deleguje do udziału w Kongresie IDSF w Ljubljanie, który odbędzie się w dniach 8-9 maja 2004 r. następujące osoby:

W. Wójtowicz, S. Smoroń oraz w rezerwie: K. Majewski. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 4.04.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”

Głosowanie zgodnie z protokołem.

 

Uchwała ZG PTT nr 30/2004  z dnia 4 kwietnia 2004 r.

ZG PTT postanawia zwrócić się do IDSF o przyznanie prawa organizacji turniejów rangi IDSF Open ST i LA w dniach 16-17 października 2004 r., lokalnym organizatorem będzie Szkoła Tańca „Astra” ze Szczecina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 4.04.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”

Głosowanie: Za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2

 

 

Uchwała ZG PTT nr 31/2004 z dnia 4 kwietnia 2004 r.

ZG PTT postanawia wytypować na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Poznaniu na dzień 2 maja 2004 r. następujących sędziów: M. Zdun, S. Jawor, L. Lewandowski oraz sędziów rezerwowych: G. Kałmuczak, G. Depta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 4.04.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”

Głosowanie zgodnie z protokołem.

 

Uchwały ZG PTT z dnia 13 listopada 2004 r.                  (Nr 33/2004 – 64/2005)

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  33/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„Zarząd Główny PTT zwróci się do FTS z prośbą o złożenie wyjaśnienia powodów braku realizacji przez FTS warunków oferty w części dot. odpłatności za nocleg w czasie szkolenia sędziowskiego. Oferta została przyjęta przez ZG PTT w dniu 14.03.2004r. Koszt noclegu wynosić miał wg oferty 70 zł, a w rzeczywistości wynosił 100 zł.”

 

 

·         Poprawka do uchwały Prezydium ZG PTT nr  110/2004 z dnia 12.09.2004 r.

A. Golonka zaproponował zwolnienie państwa Anny i Lecha Romankiewiczów oraz Wojciecha Przemienieckiego z odpłatności za obowiązkowe szkolenie. Poza tym należy wprowadzić sprostowanie dot. obniżenia ryczałtu za szkolenie. Uchwała winna przyjąć następujące brzmienie:

„Prezydium ZG PTT:

w związku z niedotrzymaniem warunków organizacji obowiązkowego szkolenia   sędziowskiego PTT w dniach 11-12. 09.2004r w Elblągu postanawia obniżyć:

-        ryczałt dla organizatora szkolenia o kwotę 6.440 zł (było do wysokości 6.440 zł)

-        odpłatność za szkolenie dla uczestników do kwoty 260 zł/osobę,

postanawia zwolnić państwa Annę i Lecha Romankiewiczów oraz Wojciecha Przemienieckiego z odpłatności za obowiązkowe szkolenie.

Wniosek w formie uchwały przyjęto poniżej.

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  34/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT zatwierdza uchwały zrealizowane przez Prezydium ZG PTT za okres od 15.03.2004 do 12.11.2004r o nr 68-69, 77-86, 88-89, 93-100, 102, 104, 107-109, 110 z ww. poprawką, 112-114, 118-123.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  68/2004 z dnia 30.05.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia uzupełnić listę sędziów na rok 2004 o następujące osoby:

Skrutinerzy: P. Kozłowski, U. Moszczyńska, W. Siepsiak;

Sędziowie: M. Dul, K. Grzęska, Ł. Grzęski, J. Karcz, A. Orszulak, A. Romankiewicz, L. Romankiewicz, A. Wojnarowski.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  69/2004 z dnia 30.05.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia zatwierdzić skład komisji sędziowskiej na turnieje XI Polish Open Championship oraz IDSF International Open ST i LA w dniach 12-13 czerwca 2004 w zaproponowanym składzie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  77/2004 z dnia 04.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować w wysokości 2000 zł wyjazd delegatów PTT - G. Szymańskiego i Z. Zasadę na Kongres IDO w Oslo w dniu 14.06.2004 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  78/2004 z dnia 04.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować do wysokości rzeczywistych kosztów wyjazd delegatów PTT – A. Mierzwę i M. Kwatek-Hoffmann na Kongres IDSF w Lozannie w dniu 18-20.06.2004 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  79/2004 z dnia 04.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować w wysokości 1500 zł wyjazd delegatów PTT – A. Nowaka i L. Żuchowską na Kongres WRRC w Budapeszcie w dniu 12-13.03.2004 r. po spełnieniu warunków określonych w e-mailu z dnia 05.03.2004 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  80/2004 z dnia 04.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować Puchar Polski w dniach 18-19.09.2004 r. w wysokości 2500 zł z przeznaczeniem na puchary i medale”.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  81/2004 z dnia 04.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT nie wyraża zgody na przeprowadzenie w Staszowie w dniu 12.06.2004 r. turnieju tańca organizowanego przez KICK z Kielc.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  82/2004 z dnia 04.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne ROBERTO FAORO z Włoch.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  83/2004 z dnia 04.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT zatwierdza Protokół z egzaminu na sędziego freestyle zorganizowanego w dniu 09.05.2004 r. we Wrocławiu i postanawia wpisać na Listę Sędziów Freestyle PTT następujące osoby:

a)        Sylwia Górska-Romańczuk – I kat.

b)       Izabela Adamiec, Marek Chmielewski, Iwona Ptaszyńska i Anna Wesołowska – II kat.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  84/2004 z dnia 06.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej turniejów IDSF Open ST i IDSF Open LA organizowanych w dniach 01-03.10.2004 r. w Wiśle przez Crea-Dance z Olsztyna w ramach TROPICANA CUP 2004:

M. Chojnacki – Polska (chairman), S. Wloch – Ukraina, G. Bakke – Niemcy, A. Shamushurov – Rosja, B. Ambroz – Słowenia, M. Zwijsen – Holandia, G. Raducan – Rumunia, G. Weissenberg – Niemcy, R. Ostruvka – Czechy, H. Loft Jensen – Dania, C. James – Anglia, A. Jankowski – Polska, F. Witos – Polska, W. Ziomek – Polska.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  85/2004 z dnia 06.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej Pucharu Polski organizowanego w dniach 18-19.09.2004 r. w Warszawie przez ST CONTRA w zaproponowanym składzie

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  86/2004 z dnia 06.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych 2004:

A. Mierzwa (główny), K. Kurzak, K. Michlik, M. Sakowska, I. Stachura, I. Szymańska-Pavlović, W. Wójtowicz. Sędzia techniczny –R. Wota.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  88/2004 z dnia 06.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT przyjmuje rezygnację z samodzielnego prowadzenia Rankingów PTT przez Stanisława Olka.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  89/2004 z dnia 06.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia zwolnić z udziału w obowiązkowym szkoleniu sędziowskim w dniach 11-12.09.2004 w Elblągu następujących sędziów I kat.: J. Jakubowską, A. Jakubowskiego i I. Szymańską-Pavlović po dokonaniu stosownych opłat za w/w szkolenie.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  93/2004 z dnia 11.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia wyjątkowo wyrazić zgodę na organizację turnieju o Puchar Burmistrza m. Staszowa w dniu 12.06.2004 r. ”.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  94/2004 z dnia 15.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia zwolnić VAIDOTASA LACITISA z przynależności do Polskiego Towarzystwa Tanecznego.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  95/2004 z dnia 29.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne ANNIE KHRYCHOVEJ z Ukrainy.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  96/2004 z dnia 29.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć zaproponowane przez Organizatora – Zasady Organizacji MP Formacji Tanecznych na rok 2004 po uwzględnieniu Uchwały Prezydium ZG PTT nr  87/2004 z dnia 06.06.2004 r.”.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  97/2004 z dnia 01.08.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia dokonać zapłaty za prace związane z testowaniem programu skrutinerskiego PTT następującym osobom: W. Kuszpitowi – 1000 zł, J. Leszczyńskiemu – 500 zł, J. Zielińskiemu – 500 zł.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  98/2004 z dnia 01.08.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia uzupełnić listę sędziów na rok 2004 o sędziego freestyle Małgorzatę NITA.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  99/2004 z dnia 01.08.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia zwolnić z udziału w obowiązkowym szkoleniu sędziowskim w dniach 11-12.09.2004 w Elblągu Roberta Wotę .”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  100/2004 z dnia 01.08.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia usprawiedliwić nieobecność na obowiązkowym szkoleniu dla skrutinerów PTT w dniu 27.06.2004 r. w Warszawie następującym osobom: D. Górska-Jabłońska, R. Strugarek, M. Zamorska.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  102/2004 z dnia 01.08.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT wyraża zgodę na reprezentowanie przez Paulinę GLAZIK barw Litwy.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  104/2004 z dnia 04.09.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej Turnieju IDSF w Elblągu w dniach 23-24.10.2004 r. w osobach:

·         R. Wota – chairmann , A. Pavlović, K. Wasilewski, A. Grycmacher, W. Smirnow, M. Sakowska oraz sędziowie zagraniczni:T. Floysvik (Norwegia), M. Pavlinov (Białoruś), A. Swars (Łotwa), G. Barbierri (Włochy), M. Toome (Estonia), J. Krtićka (Czechy), S. Gozun (Mołdawia), S. Marich (Ukraina), S. Vlokh (Ukraina), G. Karaliauskas (Litwa), S. Raukovara (Szwecja), P. Palmgren (Szwecja),

·         towarzyszące turnieje: S. Martynienko (Rosja), A. Schiessler (Niemcy).

·         Skrutinerzy: J. Grunt, K. Ślizewski, M. Chudzik.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  107/2004 z dnia 04.09.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć w poczet członków nadzwyczajnych PTT JURIJA BOROWSKIEGO z Ukrainy.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  108/2004 z dnia 04.09.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia wpisać na Listę Sędziów PTT na rok 2004 Sławomira Kuczyńskiego.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  109/2004 z dnia 04.09.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia zwolnić z udziału w obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT w dniach 11-12.09.2004 w Elblągu Agnieszkę Dąbkowską po dokonaniu stosownych opłat za w/w szkolenie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  110/2004 z dnia 12.092004 r.

„ Prezydium ZG PTT z związku z niedotrzymaniem warunków organizacji obowiązkowego szkolenia sędziowskiego PTT w dniach 11-12.09.2004 r. w Elblągu postanawia obniżyć:

a)        ryczałt dla organizatora szkolenia z wysokości 14.000 zł do wysokości 6.440 zł,

b)       odpłatność za szkolenie dla uczestników do kwoty 260 zł/osobę.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  112/2004 z dnia 01.10.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia rozszerzyć skład komisji sędziowskiej turnieju BALTIC CUP w dniach 23-24.10.2004 r. w Elblągu o osobę Egilsa Smagris z Łotwy.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  113/2004 z dnia 01.10.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia zezwolić na wyjazd na szkolenie sędziów IDSF 25.10.2004 r w Moskwie w charakterze obserwatora Tadeusza Piątkowskiego z Krakowa.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  114/2004 z dnia 12.10.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia przyznać parze Mistrzów Polski Junior II: Damian Pawłowski – Marika Ostrowska ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Mistrzostwa Świata w wysokości 3.000zł na parę.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  118/2004 z dnia 31.10.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia usprawiedliwić nieobecność na obowiązkowym szkoleniu skrutinerskim PTT w dniach 27.06.2004 w Warszawie Pawłowi Łyczko

po dokonaniu stosownych opłat za w/w szkolenie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  119/2004 z dnia 31.10.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia usprawiedliwić nieobecność na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT w dniach 11-12.09.2004 w Elblągu następującym sędziom:

·         Kat. I  - W. Zopoth, I. Wójtowicz,

·         Kat. II – K. Byszewskiemu,

·         Kat. III – A. Mierzejewskiemu, J. Jelinek, M. Piwińskiemu,

po dokonaniu stosownych opłat za w/w szkolenie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  120/2004 z dnia 04.11.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć w poczet członków nadzwyczajnych PTT KARINĘ EREMIAN z Ukrainy.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  121/2004 z dnia 04.11.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT wyraża zgodę na reprezentowanie przez Annę ŁAPA barw Holandii.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  122/2004 z dnia 09.11.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT wyraża zgodę na reprezentowanie przez Anetę PIOTROWSKĄ barw Niemiec.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  123/2004 z dnia 09.11.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT rozszerza skład komisji sędziowskiej AMP w dniu 11.11.2004 r. we Wrocławiu o osobę Waldemara Ziomka.”

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  35/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT zatwierdza uchwały aktualnie realizowane przez Prezydium ZG PTT dotyczące działalności bieżącej o numerach: 76, 91, 101, 103 (z poprawką daty – zamiast 8.12.04 ma być 18.12.2004), 105-106, 117.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.’

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  76/2004 z dnia 04.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT zleca Biuru Rachunkowemu Izabeli Wójtowicz przeprowadzenie kontroli i uporządkowanie dokumentacji finansowej PTT za rok 2002 i 2003 za kwotę 5000 zł.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  91/2004 z dnia 06.06.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT deleguje G. Gargulę i F. Witosa do prac w zespole roboczym powołanym przez PTT, FTS i PZST mającym na celu utworzenie jednej wspólnej organizacji tańca w świetle polskiego prawodawstwa.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  101/2004 z dnia 01.08.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT zatwierdza zagranicznych sędziów na MP w 10 Tańcach 2005 r. we Wrocławiu w osobach: Stephen Hannah (Anglia), Holger Nietche (niemcy), Greg Smith (Holandia), Jens Werner (Dania).”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  103/2004 z dnia 04.09.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej Mistrzostw Polski Seniorów w dniu 08.12.2004 r. w Węglowicach w osobach:

·         A. Mierzwa – główny, K. Michlik, E. Kowalke, D. Trylska, A. Golonka, F. Witos, L. Lewandowski, K. Kurzak, M. Zdun. Rezerwa – S. Jawor

·         Skrutinerzy: P. Łyczko, D. Dudek.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  105/2004 z dnia 04.09.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej Turnieju IDSF w Sulejówku k/Warszawy  w dniach 27-28.11.2004 r. w osobach:

·         M. Tomasović (Słowacja)– chairman

·         STANDARD : A. Grycmacher (Polska), R. Wota (Polska) , P. Odstrćil (Czechy), P. Gozun (Mołdawia), M. Pavlinov (Białoruś), H. Goetz (Austria), N. Salgale (Łotwa), J. Norvaischa (Litwa), C. James (Anglia).

·         LATIN : K. Kurzak (Polska), G. Smirnow (Polska) , K. Brunbauer (Austria), C. James (Anglia), T. Harr (Norwegia), W. Fiedorczuk (Ukraina), H. De Maesschalck (Belgia), G. Gulaj (Rosja), G. Di Paulo (Włochy).

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  106/2004 z dnia 04.09.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej turnieju IDSF w Sosnowcu w dniu 11.12.2004 r.:

·         A.Jakubowskichairman, A. Laszlo (Węgry), L. Novotny (Czechy), J. Pauritsch (Austria), W. Misko (Ukraina), Z. Hamplova (Słowacja)

·         Skrutinerzy: P. Łyczko, A. Drąg.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  117/2004 z dnia 31.10.2004 r.

„ Prezydium ZG PTT zleca Waldemarowi Ziomkowi przeprowadzenie rozmów z sędziami zagranicznymi wytypowanymi do sędziowania MP 2005 i postanawia zwrócić koszty poniesionych rozmów telefonicznych wg załączonych bilingów.”

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  36/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  92/2004)

„ZG PTT postanawia wyrazić zgodę na organizację Mistrzostw Polski 2004 w Tańcach Standardowych w kategorii SENIOR w dniu 18.12.2004 r. w Węglowicach przez MDK im. Wł. Sebyły w Kłobucku.

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  37/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

(Uchwały Prezydium ZG PTT nr  71, 72 i 73/2004)

„ZG PTT ustala termin i Organizatora MP LATIN na rok 2005 jak niżej:

termin: 05-06.03.2005 r. miejsce: Sosnowiec, Organizator – „KIEPURA” Sosnowiec

„ZG PTT ustala termin i Organizatora MP STANDARD na rok 2005 jak niżej:

termin: 12-13.03.2005 r. miejsce: Ostrołęka, Organizator – OCK i KTT „FAN” Ostrołęka

„ZG PTT ustala termin i Organizatora MP FORMACJI na rok 2005 jak niżej:

termin: 18-19.09.2005 r. miejsce: Chełm, Organizator – Chełmski Dom Kultury Chełm

 

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  38/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  70/2004)

„ZG PTT postanawia wyrazić zgodę na organizację turnieju rangi IDSF Open ST i LA w Sulejówku k/ Warszawy w dniach 27-28 listopada 2004 r. – Szkole Tańca SMIRNOW z Warszawy.

Przyznanie praw organizacji nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  39/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  111/2004)

„ZG PTT postanawia wspólnie z Federacją Tańca Sportowego zorganizować w roku 2004 Mistrzostwa Polski Dzieci II oraz Junior I.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  40/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  115/2004)

„ZG PTT na mocy porozumienia pomiędzy PTT a FTS proponuje, aby Zarząd FTS wyznaczył dwóch, spośród czterech sędziów zagranicznych, na Mistrzostwa Polski w roku 2005 w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  41/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  74 i  116/2004)

„ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie prawa organizacji turniejów rangi IDSF Open ST i LA w dniu 24-25.09. 2005 r. w Jeleniej Górze przez ST KURZAK i ZAMORSKI

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  42/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT wyraża jednorazowo zgodę na organizowanie turniejów tańca w 2004r w terminie Mistrzostw Polski Dzieci II oraz Mistrzostw Polski Junior I.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Poprawka do uchwały Prezydium ZG PTT nr  73/2004 z dnia 4.06.2004r

 

Uchwała ZG PTT Nr  43/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG postanawia, że Mistrzostwa Polski Formacji ST i LA w Chełmie odbędą się 03.09.2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  44/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT upoważnia Prezydium PTT do ustalenia ostatecznego terminu Mistrzostw Polski w stylu STANDARD w Ostrołęce w 2005r, po otrzymaniu wniosku na piśmie w sprawie przesunięcia terminu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  45/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  75/2004)

„ >>Zasady typowania par i formacji tanecznych na turnieje mistrzowskie IDSF.

Na turnieje mistrzowskie IDSF par i formacji tanecznych typowani są w pierwszej kolejności Mistrzowie Polski, a w przypadku niemożności wzięcia przez nich udziału w tych imprezach na ich miejsce typowane są kolejne pary i zespoły ostatnich Mistrzostw Polski.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Niniejsza uchwała anuluje uchwały ZG PTT: Nr 19/1999 z dn. 20 grudnia 1999 r. oraz Nr 32/2002 z dn. 10 marca 2002 r., załącznik nr 7 pkt. V „Kwalifikowanie par na turnieje mistrzowskie i pucharowe”.<<

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  46/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  87/2004)

„ZG PTT wprowadza do Regulaminu MP Formacji Tanecznych następujący punkt:

„Dopuszcza się udział w składzie formacji w kategorii pow. 15 lat tancerzy w wieku 13-15 lat.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  47/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  90 /2004)

„ZG PTT wyraża zgodę na:

a)  start par Hobby w kategoriach wiekowych w turniejach Senior bez utraty statusu hobby na okres do 30.06.2005 r.

b)  łączenia max. dwóch sąsiadujących ze sobą kategorii wiekowych HOBBY;

c)  łączenia poziomów w danej kategorii wiekowej (turnieje OPEN).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  48/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT postanawia dopuścić w turniejach Hobby do:

a) obliczania wyników zgodnie ze Skating Systemem, natomiast eliminacji na podstawie ilości typowań sędziowskich,

b) rozgrywania turniejów w kombinacji stylów (ST + LA).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  49/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ ZG PTT uchwala Kalendarz Organizacyjny PTT na 2005 rok w pkt. 1,2,12,13,14,16.

Pozostałe terminy zebrań zostaną przyjęte przez nowy Zarząd.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

1.

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

9 stycznia 2005  g. 11.00   Warszawa

Wiceprezesi

2.

I Zebranie ZG PTT

..................... 2005  g. 11.00   Warszawa

Sekretarz

3.

II Zebranie ZG PTT

..................... 2005  g. 11.00   Warszawa

Sekretarz

4.

I Zebranie

Prezydium ZG PTT

 

..................... 2005  g. 11.00

Sekretarz

5.

II Zebranie

Prezydium ZG PTT

 

..................... 2005  g. 11.00

Sekretarz

6.

III Zebranie

Prezydium ZG PTT

 

..................... 2005  g. 11.00

Sekretarz

7.

IV Zebranie

Prezydium ZG PTT

 

..................... 2005  g. 11.00

Sekretarz

8.

V Zebranie

Prezydium ZG PTT

 

..................... 2005  g. 11.00

Sekretarz

9.

VI Zebranie

Prezydium ZG PTT

 

..................... 2005  g. 11.00

Sekretarz

10.

VII Zebranie

Prezydium ZG PTT

 

..................... 2005  g. 11.00

Sekretarz

11.

VIII Zebranie

Prezydium ZG PTT

 

..................... 2005  g. 11.00

Sekretarz

12.

Ostateczny termin składania wniosków na organizację turniejów mistrzowskich i IDSF w 2006 roku

31 stycznia 2005

Formularze wniosków do pobrania w Okręgach, biurze PTT i na stronie internetowej

Wiceprezesi

13.

Szkolenie skrutinerskie

 

26 czerwca 2005 r

Przew. Komisji ds. Skrutinerów

14.

Szkolenia sędziowskie

 tańca towarzyskiego

 

10-11 września 2005 r

Przew. Komisji ds. Sportu oraz Przew. Komisji ds. Sędziów i Szkoleń

15.

Szkolenia sędziowskie

 innych form tanecznych

 

............................... 2005 r

Przew. Komisji ds. innych form tanecznych

16.

Ostateczny termin wnoszenia rocznych opłat członkowskich i licencyjnych

31 pażdziernika 2005 r.

Skarbnik

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  50/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT wyraża zgodę na odroczenie płatności zobowiązań Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PTT na rzecz ZG PTT do końca 2005 r.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  51/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT przyjmuje, że typowanie na Listę Sędziów Mistrzostw Polski w 2006 r. odbywać się będzie wg Wariantu II.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  52 /2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT ustala opłatę startową na Mistrzostwach Polski na 2005 r. w wysokości 30 zł, opłata po terminie zgłoszeń wynosi 60 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  53/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT przyjmuje, że ostateczny termin wpływu na konto ZG PTT licencji sędziowskiej oraz składki członkowskiej za rok 2005  od wszystkich sędziów upływa z dniem 13 listopada 2004r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  54/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„Zarząd Główny PTT zatwierdza Komisje Sędziowskie na MP 2004 w składzie:

MP w 10 tańcach (Wrocław):

·         Piasta Ryszard

·         Wójtowicz Wojciech

·         Lewandowski Bernard

·         Zdun Michał

·         Jakubowski Andrzej

Sędziowie rezerwowi:

Wota Robert, Golonka Andrzej, Jawor Stanisław

 

MP w LA (Sosnowiec):

·         Grycmacher Antoni

·         Olszak Wojciech

·         Ziomek Waldemar

·         Mierzwa Andrzej

·         Kurzak Kazimierz

Sędziowie rezerwowi:

Wasilewski Krzysztof, Sakowska Monika, Golonka Andrzej

 

MP w ST (Ostrołęka):

·         Jawor Stanisław

·         Wójtowicz Wojciech

·         Kurzak Kazimierz

·         Majewska Alicja

·         Olszak Wojciech

Sędziowie rezerwowi:

Czyżyk Antoni, Oleszczyński Jerzy, Krupiński Tadeusz

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  55/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT zatwierdza przedstawicieli PTT i Sędziów Głównych na Mistrzostwa Polski w składzie:

MP w 10 tańcach    – W. Ziomek,                                        L. Lewandowski (sędzia główny)

MP w LA               – M. Kwatek-Hoffmann,                      F. Witos (sędzia główny)

MP w ST                – R. Wota,                                             A. Golonka (sędzia główny)

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  56/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT przyjmuje, że MP odbywać się będą w następujący sposób:

MP STANDARD          Ostrołęka, 12-13 marca 2005 r.

·         sobota – Dorośli (tańce standardowe)            Juniorzy I (t. latynoamerykańskie)

·         niedziela – Młodzież (tańce standardowe)     Juniorzy II (t. latynoamerykańskie)

 

MP LATIN                 Sosnowiec, 5-6 marca 2005 r.

·         sobota – Dorośli (t. latynoamerykańskie)          Juniorzy I (tańce standardowe)

·         niedziela – Młodzież (t. latynoamerykańskie)   Juniorzy II (tańce standardowe)

 

MP 10 Tańców           Wrocław, 12-13 lutego 2005 r.

·         sobota – Dorośli           Juniorzy I

·         niedziela – Młodzież   Juniorzy I

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  57/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT wprowadza poprawkę w Przepisach Turniejowych STT dotycząca ilości tańców obowiązujących dla Pierwszego Kroku.

W punkcie 8:

·         w kat. do 9 lat      – do 6 tańców

·         w kat. 10-11 lat    – do 8 tańców

·         w kat. 12-13 lat    – do 8 tańców

·         w pozostałych kategoriach – do 10 tańców

Szczegółową decyzję pozostawia się do kompetencji organizatora turnieju.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  58/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT określa warunki uczestnictwa w sportowej rywalizacji tanecznej:

Warunki uczestnictwa w sportowej rywalizacji tanecznej PTT

I.    Warunki ogólne

1.              Posiadanie członkostwa PTT

2.              Posiadanie członkostwa innej organizacji, z którą PTT ma zawarte stosowne porozumienie w zakresie sportowej rywalizacji tanecznej.

3.              W sportowej rywalizacji tanecznej nie może uczestniczyć osoba, która:

a/ prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, w której zakresie jest nauka tańca lub pokazy tańca,

b/ umieszcza swoje nazwisko jako osoby prowadzącej naukę tańca w jakiejkolwiek formie reklamy publicznej np. telewizja, radio, prasa, internet, plakaty, ulotki itp.

II  Warunki szczegółowe

1.        Przepisy z zakresu sportowej rywalizacji tanecznej obowiązujące w PTT

2.        Regulaminy uzyskiwania licencji uprawniającej do udziału sportowej rywalizacji tanecznej PTT obowiązujące w PTT.

3.        Członkowie PTT zgłaszający się do sportowej rywalizacji tanecznej PTT w kategoriach wiekowych „dorośli 16 lat i starsi”, „dorośli II 25 lat i starsi” i „seniorzy  35 lat i starsi” podpisują poniższe oświadczenie:

 

Ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że

a/ nie prowadzę zarejestrowanej działalności gospodarczej, w której zakresie jest nauka tańca lub pokazy tańca,

b/ nie umieszczam swojego nazwiska jako osoby prowadzącej naukę tańca w jakiejkolwiek formie reklamy publicznej np. telewizja, radio, prasa, internet, plakaty, ulotki itp.,

c/    powiadomię Okręg PTT w przypadku kiedy mój status spowoduje, że nie spełniam warunków określonych w punktach a/ lub b/,

………………………………………………………………………………………………

dane osobowe członka PTT                                 miejsce, data                                          podpis członka PTT

*  niepotrzebne skreślić

 

III  Osoby, które naruszyły ww. zasady nie będą brały udziału w sportowej rywalizacji tanecznej PTT. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Okręgu. Odwołanie od tych decyzji rozpatruje Prezydium ZG PTT lub ZG PTT.”

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  59/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT tworzy Sekcję Freestyle PTT na prawach Okręgu i powierza organizację działalności Sekcji Komisji ds. Freestyle PTT. Terenem działalności Sekcji Freestyle PTT jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

 

·         Propozycje zmian w STATUCIE PTT

 

Art.5 ust. 2 pkt 2 przyjmuje brzmienie:

„ niepełnoletnia w wieku 16-18 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych”

 

Art. 5 ust. 6           przyjmuje brzmienie:

„członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot zainteresowany realizacją celów towarzystwa i opłacający składkę członka wspierającego”

 

Art. 5 ust. 7                 po słowie „PTT” dopisuje się słowa

na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu PTT.

Opłaty składki nowoprzyjęty członek wspierający dokonuje w terminie 14 dni od dnia przyjęcia w poczet członków”.

 

Art. 5 ust. 8

po słowie „honorowi należy dopisać słowa „oraz wspierający”

 

Art. 10 ust. 1             przyjmuje brzmienie:

„Zarząd Główny składa się z 11 członków wybieranych przez Walny Zjazd PTT”

 

Art.10 ust. 2

słowo „sześciu” zastępuje się słowem „dziesięciu”

 

Art.10 ust. 3                          otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Główny wybiera spośród siebie 5-osobowe Prezydium, uwzględniając uprzedni wybór prezesa. Skład Prezydium stanowią: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik. Pierwszeństwo zgłaszania kandydatów na członków Prezydium przysługuje nowo wybranemu prezesowi Zarządu Głównego”.

 

Art.15 ust.1

po słowie „obowiązków” należy dopisać słowa „za wiedzą ZG PTT”

 

·         Propozycje zmian w REGULAMINIE WALNEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO PTT

 

§ 13 pkt.1 ppkt 1             otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Główny składający się z jedenastu członków wybieranych przez Walny Zjazd, w tym prezesa Zarządu Głównego w głosowaniu bezpośrednim”

 

§ 15 pkt.5 ppkt 2 

słowo „sześć” zastępuje się słowem „dziesięć”

 

Przyjęte przez Walny Zjazd zmiany Regulaminu są obowiązujące od następnego Zjazdu PTT.

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  60/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT przyjmuje poprawki do statutu PTT oraz Ordynacji Wyborczej zgodnie z załącznikiem.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  61/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT powołuje Komisję ds. wyróżnień i odznaczeń w celu opracowania zasad przyznawania odznaki Zasłużonego Członka PTT z uwzględnieniem przywilejów dla sędziów w wieku emerytalnym. Skład komisji:

M. Seredyn – przewodniczący

A. Skibiński – członek

L. Lewandowski – członek

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  62/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT upoważnia Prezydium do wytypowania na Mistrzostwa Świata w kategorii Youth w 10 Tańcach, które odbędą się 05.02.2005 r. w Antwerpii pierwszą parę z poprzednich MP w 10 Tańcach, która odpowiada tej kategorii wiekowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  63/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

„ZG PTT zobowiązuje Wiceprezesa F.Witosa do sporządzenia raportu dotyczącego stanu prawnego pomiędzy PTT, PZST, FTS w relacji:

·         regulamin, statuty, porozumienia

·         składy osobowe – pełnione funkcje w tych stowarzyszeniach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  64/2004 z dnia 13 listopada 2004 r.

1.                   Okręg Kujawsko-Pomorski kieruje sprawę do Sądu Koleżeńskiego tego Okręgu w sprawie sędziowania przez A. Urbana (brak uprawnień sędziowskich) Turnieju Tańca Baltic Cup.

2.                   Komisja ds. Szkoleń i Sędziów kieruje zapytanie do Sędziego Głównego TT Baltic Cup – A. Czyżyka w sprawie sędziowania ww. turnieju przez A. Urbana.

3.                   Zarząd Główny zwróci się do Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego o wyjaśnienie zaakceptowania A. Urbana w składzie Komisji Sędziowskiej TT Baltic Cup.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.11.2004 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”