Uchwały ZG PTT z dnia 20 marca 2005 r.                       (Nr 1/2005 – 24/2005)

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  1/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  134/2004 z dnia 19.12.2004 r.)

 

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski POLISH OPEN 2005 w dniach 10-12.06.2005 r. w Olsztynie w wysokości 5000 zł.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  2/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  1/2005 z dnia 14.01.2005 r.)

„Prezydium przyjmuje zasady organizacji pracy Biura PTT, Prezydium, Zarządu, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  3/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  11/2005 z dnia 31.01.2005 r.)

„W nawiązaniu do Uchwały Prezydium nr  4/2005 z 14.01.2005 r., Prezydium ZG PTT weryfikuje cenę wydruku Biuletynu Lista Sędziów i Skrutinerów na 2005 rok i ustala ostateczne warunki wydruku Biuletynu. Prezydium ZG PTT zleca firmie STUDIO W z Wrocławia druk Biuletynu na warunkach: 800 sztuk za 1.850 zł wydrukowane w terminie 14 dni od przedstawienia Listy sędziów i skrutinerów przez Biuro ZG PTT.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  4/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  18/2005 z dnia 11.02.2005 r.)

„Prezydium ZG PTT przychyla się do propozycji organizatorów V Międzynarodowego Festiwalu Tańca TROPICANA CUP Supadance 2005 IDSF Open Standard, IDSF Open Latin i nominuje na Oficjalnego Przedstawiciela PTT Waldemara Ziomka.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  5/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza zrealizowane Uchwały Prezydium ZG PTT o numerach: 125-128/2004, 130-133/2004, 135-143/2004, 2-3/2005, 5-9/2005, 10/2005, 13-17/2005, 19-26/2005, 27-28/2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 19.12.2004 r. Kraków                (124/2004 – 143/2004)

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 14.01.2004 r. Kraków                (1/2005 – 9/2005)

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 31.01.2005 r. telefon.  (10/2005 – 12/2005)

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 11.02.2005 r. Wrocław              (13/2005 – 22/2005)

Uchwały Prezydium ZG PTT po dniu 11.02.2005 r. telefon.               (23/2005 – 26/2005)

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 04.03.2005 r. Sosnowiec            (27/2005 – 28/2005)

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  125/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT wprowadza następujące zmiany w Regulaminie i Przepisach Organizacji MP wg załącznika nr 7 oraz nr 12.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  126/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza sędziów zagranicznych na MP LA w Sosnowcu w dniach 05-06.03.2005 r. w osobach:

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  127/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza sędziów zagranicznych na MP ST w Ostrołęce w dniach 12-13.03.2005 r. w osobach:

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  128/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza komisje skrutacyjne na MP w składzie:

MP w 10 tańcach   ( 12-13.02.2005 r. – Wrocław ):

 

MP w LA   ( 05-06.02.2005 r. – Sosnowiec ):

 

MP w ST   ( 12-13.03.2005 r. – Ostrołęka ):

 

MP Formacji   ( 03.09.2005 r. – Chełm ):

 

AMP   ( 11.11.2005 r. – Wrocław ):

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  130/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować turnieje finałowe w ST (04.12.2004 r. – Warszawa) i LA (11.12.2004 r. – Sosnowiec) w łącznej kwocie 3000 zł, tytułem partycypacji kosztów realizacji cyklu GP Polski za rok 2004.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  131/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia zrefundować Okręgowi Dolnośląskiemu pokrycie kosztów przejazdu na MŚ Senior ST w Belgii dla Emila i Doroty GAJDA z klubu „PERFECT DANCE”z Wrocławia w wysokości 420 zł”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  132/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować zakup medali i pucharów na Turniej o Puchar prof. M. Wieczystego w dniach 15-16.01.2005 r. w Krakowie w wysokości 5000 zł.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  133/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT zobowiązuje Prezesów Okręgów PTT do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  135/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza Protokół z egzaminów na sędziów tańca sportowego PTT i nadaje następującym osobom:

Kat. I     - K. Byszewski, D. Dragan, A. Dominiak

Kat II    - M. Czarnecka, J. Dziedziczak, M. Korzeb

Kat III   - M. Belczyk, T. Kadylak, P. Kuszpit, D. Schulz, M. Skalski.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  136/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia usprawiedliwić nieobecność na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT w dniach 11-12.09.2004 r. w Elblągu następującym sędziom:

Kat. I  - M. Sienkiewicz,

Kat. II – Z. Gardyańczyk, M. Zamorska,

Kat. III – M. Janicka,

po dokonaniu stosownych opłat za w/w szkolenie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  137/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT nominuje A. Wantuch na Szkolenie Sędziów IDSF w Tokio w marcu 2005 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  138/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT nie nominuje T. Piątkowskiego na Szkolenie Sędziów IDSF w Tokio w marcu 2005 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  139/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT wyznacza R. Wotę na kapitana drużyny polskiej na turnieju IDSF w dniach 23-28.02.2005 r. w Tralee ( Irlandia ) oraz zobowiązuje go do ustalenia składu oraz przygotowania prezentacji artystycznej drużyny.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  140/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT wyraża zgodę na zorganizowanie w dniu 05.02.2005 r. w Iławie – MP Północnej (Okręg Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-Mazurski i Podlaski) po przedłożeniu Regulaminu Mistrzostw.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  141/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT stosownie do Uchwały ZG PTT Nr  61/2004 nominuje parę Paweł GODEK – Martyna JANIK (z klubu „Raz, Dwa, Trzy” z Bydgoszczy), na Mistrzostwa Świata Youth w 10 Tańcach w dniu 05.02.2005 r. w Antwerpii.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  142/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT wyraża zgodę na reprezentowanie przez Marka Kosatego barw litewskiego klubu tanecznego „Sukurys” Kowno.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  143/2004 z dnia 19.12.2004 r.

„Prezydium ZG PTT nominuje Andrzeja Mierzwę na delegata na Walne Zgromadzenie PKOL w dniu 27.02.2005 r. w Warszawie i zgłasza jego kandydaturę na członka Zarządu PKOL.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  2/2005 z dnia 14.01.2005 r.

„Prezydium ZG PTT przychyla się do wniosku Gliwickiego Stowarzyszenia Tanecznego SZOK Gliwice i postanawia wystąpić do IDSF o zgodę na organizację turnieju w dniach 23-24 kwietnia 2005 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  3/2005 z dnia 14.01.2005 r.

„Prezydium ZG PTT przychyla się do wniosku Studio Tańca SMIRNOW Warszawa i postanawia wystąpić do IDSF o zgodę na organizację turnieju w dniach 12-13 listopada 2005 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  5/2005 z dnia 14.01.2005 r.

„Prezydium ZG PTT biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki działalności Pana G. Szymańskiego udziela Pełnomocnictwa do reprezentowania Sekcji Freestyle w Sekretariacie IDO.

Pieczątka otrzymuje brzmienie:

                               „Z upoważnienia Prezesa ZG PTT

                               Grzegorz Szymański

                               Prezes Sekcji Freestyle”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  6/2005 z dnia 14.01.2005 r.

„Prezydium ZG PTT przyjmuje Przepisy Organizacji MP, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  7/2005 z dnia 14.01.2005 r.

„Prezydium ZG PTT przyjmuje Regulaminy MP 2005, stanowiące:

- Regulamin  MP w 10 T   - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

- Regulamin  MP w LA      - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

- Regulamin  MP w ST       - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  8/2005 z dnia 14.01.2005 r.

„Prezydium przyjmuje Kalendarz Organizacyjny jak niżej:

 

Lp

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

1

Walny Zjazd

Sprawozd.-Wyborczy

9 stycznia 2005

g. 11.00  Warszawa

Wiceprezesi

2

I Zebranie ZG PTT

9 stycznia 2005

po WZ   Warszawa

Sekretarz

3

II Zebranie ZG PTT

20 marca 2005/n

g. 11.00  Warszawa

Sekretarz

4

III Zebranie ZG PTT

 

18 czerwca 2005/s

11.00  Warszawa

Sekretarz

5

IV Zebranie ZG PTT

17 grudnia 2005/s

11.00  Warszawa

Sekretarz

6

I Zebranie

Prezydium ZG PTT

 

14 stycznia 2005/p

g. 11.00  Kraków

Sekretarz

7

II Zebranie

Prezydium ZG PTT

11 lutego 2005/p

g. 17.00  Wrocław

Sekretarz

8

III Zebranie

Prezydium ZG PTT

4 marca 2005/p

g. 14.00  Sosnowiec

Sekretarz

9

III Zebranie

Prezydium ZG PTT

15 maja 2005/n

g. 11.00

Sekretarz

10

IV Zebranie

Prezydium ZG PTT

18 czerwca 2005/s

g. 9.00

Sekretarz

11

V Zebranie

Prezydium ZG PTT

4 września 2005/n

g. 11.00

Sekretarz

12

VI Zebranie

Prezydium ZG PTT

10 września 2005/s

g. 11.00

Sekretarz

13

VII Zebranie

Prezydium ZG PTT

5 listopada 2005/s

g. 11.00

Sekretarz

14

VIII Zebranie

Prezydium ZG PTT

17 grudnia 2005/s

g. 9.00

Sekretarz

15

Ostateczny termin składania wniosków na organizację turniejów mistrzowskich i IDSF w 2006 roku

31 stycznia 2005

Formularze wniosków do pobrania w Okręgach, biurze PTT i na stronie internetowej

Wiceprezesi

16

Szkolenie skrutinerskie

 

26 czerwca 2005

Przew. Komisji ds. Skrutinerów

17

Szkolenia sędziowskie

 tańca towarzyskiego

10-11 września 2005

Przew. Komisji ds. Sportu oraz Przew. Komisji ds. Sędziów i Szkoleń

18

Szkolenia sędziowskie

 innych form tanecznych

 

6 lutego 2005

Wrocław

27 lutego 2005

Kielce

Przew. Komisji ds. innych form tanecznych

19

Ostateczny termin wnoszenia rocznych opłat członkowskich i licencyjnych

31 października 2005

Skarbnik

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  9/2005 z dnia 14.01.2005 r.

„W związku z koniecznością zapewnienia bieżących zapisów z działalności Prezydium i Zarządu Głównego PTT, a także zapewnienia stałego i bieżącego dostępu do dokumentacji PTT Prezydium wyraża zgodę na zakup notebooka dla Sekretarza ZG PTT. Jednocześnie zobowiązuje G. Szymańskiego do przedłożenia najkorzystniejszej oferty cenowej celem jej zatwierdzenia.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  10/2005 z dnia 31.01.2005 r.

„Prezydium ZG PTT organizuje szkolenie z zakresu Systemu Informatycznego PTT w dniu 5 lutego w Warszawie, zaprasza do poprowadzenia szkolenia współwykonawcę Systemu pana Krzysztofa Śliżewskiego i ustala jego honorarium (łącznie z kosztami przejazdu) w wysokości 500 zł.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  13/2005 z dnia 11.02.2005 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza Protokół z Zebrań Prezydium w dniach 7 stycznia 2005 r. we Wrocławiu oraz 14 stycznia 2005 r. w Krakowie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  14/2005 z dnia 11.02.2005 r.

„Prezydium ZG PTT przyjmuje „Listę Sędziów i Skrutinerów na 2005 rok” według stanu na dzień 28 stycznia 2005 r. Jednocześnie Prezydium przyjmuje, że wszyscy sędziowie, którzy dokonali należnych opłat po dniu 31 października 2004 r., zgodnie z terminem określonym Uchwałą ZG PTT, zostają umieszczeni na „Liście Sędziów i Skrutinerów” warunkowo.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  15/2005 z dnia 11.02 2005 r.

„Prezydium ZG PTT po rozpatrzeniu propozycji firmy „Il Mar sp. jawna, Ilona i Mariusz Bukowscy Wrocław” przedstawionej przez G. Szymańskiego postanawia zakupić notebook Aristo SMART 300 za cenę 2.827,87 zł netto, 3.450 zł brutto wraz z zasilaczem w cenie 188,52 zł netto, 229,99 zł brutto.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  16/2005 z dnia 11.02.2005 r.

„Prezydium ZG PTT w związku ze zmianami w składach Komisji Sędziowskich na Mistrzostwa Polski postanawia rozszerzyć składy o osoby:

Jerry Abrate – Włochy                      MP w 10 tańcach we Wrocławiu

Nicole Burns-Hansen – Szkocja     MP w Sosnowcu

Irina Solomatina – Rosja                 MP w Ostrołęce.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  17/2005 z dnia 11.02.2005 r.

„Prezydium ZG PTT wyraża zgodę na zorganizowanie TTT „o Krakowską czapeczkę” z rozszerzonym programem tańców o krakowiaka.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  19/2005 z dnia 14.02.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne JEGOROWI POGREBNIAKOWI.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  20/2005 z dnia 14.02.2005 r.

„Prezydium ZG PTT nominuje na World Games 2005 w Duisburgu parę Andrzej SADECKI – Karina NAWROT w tańcach standardowych oraz parę Marcin HAKIEL – Magda SOSZYŃSKA w tańcach latynoamerykańskich.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  21/2005 z dnia 14.02.2005 r.

„Prezydium ZG PTT nominuje Stanisławę A. Wantuch na szkolenie sędziów IDSF 25.03.2005 r. w Wilnie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  22/2005 z dnia 14.02.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia zezwolić na wyjazd na szkolenie sędziów IDSF 25.03.2005 r. w Wilnie w charakterze obserwatora Tadeusza Piątkowskiego.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  23/2005

„Prezydium ZG PTT postanawia udzielić zgody MICHAŁOWI CHMIELOWI na reprezentowanie barw Niemiec.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  24/2005

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne ANNIE STEPUNINIE.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  25/2005

„Prezydium ZG PTT postanawia wydelegować na Kongres Sędziowski IDSF w Wilnie dwóch nowych kandydatów w osobach: Grzegorz Kałmuczak, Włodzimierz Ciok.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  26/2005

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować Puchar Świata w Rock and Rollu w dniu 5 marca 2005 w Krakowie w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na puchary i upominki.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  27/2005 z dnia 04.03.2005 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej turniejów IDSF Open ST, IDSF Open LA, IDSF Open 10 tańców organizowanych w dniach 15-17.04.2005 r. w Mikołajkach rozgrywanych w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Tanecznego TROPICANA CUP 2005 wg załączonej listy.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  28/2005 z dnia 04.03.2005 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej turniejów IDSF Open ST, IDSF Open LA organizowanych w dniach 23-24.04.2005 r. w Gliwicach w ramach GALA TANECZNA GLIWICE 2005 wg załączonej listy.”

 

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  6/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza Budżet Zarządu Głównego PTT na rok 2005 przedstawiony przez Skarbnika – A. Golonkę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  7/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT ustala stawki ryczałtowe na dojazdy na zebrania dla wszystkich członków organów statutowych PTT, tj. członków Zarządu Głównego, GKR i GSK w następujących wysokościach:

a) odległość do 150 km                                    - 150 zł,

b) odległość do 300 km                                    - 250 zł,

c) odległość powyżej 300 km                          - 300 zł.

d) zebranie w miejscu zamieszkania             - 50 zł.

Moc traci Uchwała ZG PTT o stawce ryczałtu w wysokości 250 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  8/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT upoważnia Prezydium do wstępnego zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  9/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT przyjmuje:

Zasady uczestnictwa członków PTT i FTS w prowadzonych przez te organizacje rywalizacjach sportowych. Zasady przechodzenia zawodników z jednej organizacji do drugiej.

 

1.       Zawodnik może reprezentować tylko jedną organizację PTT lub określony Klub FTS.

2.       Przejście zawodników z PTT do Klubu FTS oraz odwrotnie odbywa się według regulaminu zmiany barw klubowych FTS z dnia 03 sierpnia 2003 r., przy czym zawodników zrzeszonych w PTT traktuje się odpowiednio jako członków Klubu FTS.

3.       Rozliczenie finansowe następuje na drodze Klub FTS – Zarząd Główny PTT.

4.       Zgodnie z posiadaną klasą taneczną i kategorią wiekową:

- pary FTS mogą uczestniczyć we wszystkich turniejach organizowanych przez PTT,

- pary PTT mogą uczestniczyć we wszystkich zawodach organizowanych przez FTS.

Powyższe obowiązuje do 18 czerwca 2005 roku.

5.       Pary FTS mogą uczestniczyć w turniejach zagranicznych za zgodą PTT.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  10/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT ustala termin i Organizatora MP w tańcach latynoamerykańskich w kategorii dorośli i młodzież oraz MP w tańcach standardowych w kategorii juniorzy II i juniorzy I.

Termin: 4-5.03.2006 r., Organizator – LIDER Lublin.

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  11/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT ustala termin i Organizatora Mistrzostwa Polski Formacji.

Termin: 2 (lub 3).09.2006 r., Organizator – Dzielnicowe Centrum Promocji i Kultury Warszawa.

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  12/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie niżej wymienionym organizatorom następujących turniejów IDSF International Open w 2006 roku:

 

·         13-14.05.2006 r. – ZABRZE CUP 2006   (GCT Gliwice) – IDSF International Open LA

·         09-10.06.2006 r. – POLISH OPEN 2006   (ESTELA Olsztyn) – IDSF International Open ST i LA

·                                        BALTIC CUP 2006   (CKiWM Elbląg) – IDSF International Open ST

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionych turniejów pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  13/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie prawa organizacji turniejów rangi IDSF Open:

 

·         22-23.04.2006 r. – TROPICANA CUP (Mikołajki) – CT „CREA DANCE” Olsztyn – IDSF Open ST i LA

·         13-14.05.2006 r. – ZABRZE CUP 2006 – GCT Gliwice – IDSF Open ST

·         16-17.09.2006 r. – PUCHAR POLSKI 2006 – ST CONTRA Warszawa – IDSF Open ST i LA

·         23-24.09.2006 r. – KARKONOSZE OPEN 2006 – ST KURZAK ZAMORSKI – IDSF Open S i LA

·                                        BALTIC CUP 2006 CKiWM Elbląg – IDSF Open LA

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionych turniejów pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  14/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„Prezydium ZG PTT w kwestii odpłatności proponuje ustalić wynagrodzenie dla administratorów danych w Okręgach w wysokości 10 % części składki członka zwyczajnego pozostającej w dyspozycji Okręgu tj. 2,40 zł od jednego członka zwyczajnego. Powyższe wynagrodzenie dotyczy pracy wykonywanej w 2005 r.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  15/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT ustala odpłatności na Mistrzostwach Polski w następujących wysokościach:

a) sędzia główny (nie punktujący)                 120% odpłatności sędziego punktującego,

b) sędzia rezerwowy                                           100% odpłatności sędziego punktującego,

c) przedstawiciel ZG PTT                                  125% odpłatności sędziego punktującego.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  16/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT przyjmuje zasady funkcjonowania sekcji ds. Freestyle określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  17/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT upoważnia Prezydium do podjęcia działań w kierunku śledzenia drogi dojścia do uzyskania statusu dyscypliny olimpijskiej przez taniec sportowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  18/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza przewodniczących Komisji:

·         Komisja ds. Sportu i Przepisów Tańca Turniejowego – przewodniczący Kazimierz Kurzak

·         Komisja Marketingowa – przewodniczący Krzysztof Kamiński

·         Komisja ds. Kontaktów Zagranicznych – przewodniczący Waldemar Ziomek

·         Komisja ds. Rankingu Par Tanecznych PTT – przewodniczący Jerzy Oleszczyński

·         Komisja ds. Sędziów i Szkoleń – przewodniczący Adam Berkowicz

·         Komisja ds. wyróżnień i odznaczeń – przewodniczący Marek Seredyn

·         Komisja ds. Obcokrajowców – przewodniczący Andrzej Dominiak

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  19/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT powierza opracowanie Regulaminu działania Komisji Dyscyplinarnej, zmian w Statucie PTT w tym zakresie oraz przygotowanie projektu uchwały na Walny Zjazd PTT w 2006 r. Na koordynatora proponuje Wojciecha Wojtowicza.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  20/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT nominuje Mistrzów Polski Formacji lub następną formację w kolejności zajętych miejsc na MP Formacji w 2004 roku na Mistrzostwa Europy Formacji w tańcach latynoamerykańskich rozgrywanych w dniu 21 maja 2005 r. w Bremen.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  21/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT nominuje A. Mierzwę i W. Ziomka na Kongres IDSF (General Meeting IDSF 2005) w Pradze w dniu 11-12 czerwca 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  22/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT przyznaje organizację szkolenia sędziowskiego Okręgowi Małopolskiemu według kosztów rzeczywistych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  23/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT wyjątkowo wyraża zgodę na przeprowadzenie Pucharu Okręgu w Okręgu Małopolskim w jednym dniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  24/2005 z dnia 20 marca 2005 r.

„ZG PTT postanawia dofinansować Mistrzostw Polski w Hip Hop i Electric Boogie w dniach 16-17 kwietnia 2005 r. we Wrocławiu w wysokości 2.500 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.03.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwały ZG PTT z dnia 22 kwietnia 2005 r.                   (Nr 25/2005 – 38/2005)

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  25/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT deleguje Franciszka Witosa na przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Komitecie Założycielskim powołanym w celu stworzenia jednej, wspólnej organizacji tanecznej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  26/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT przychyla się do prośby o objęcie patronatem przez Polskie Towarzystwo Taneczne III Europejskich Spotkań Tanecznych organizowanych w Warszawie w dniach 15-26 sierpnia 2005 r. przez Egurrola Dance Studio i Fundację Świat Tańca.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  27/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne KIRILLOWI BATURIN.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  28/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej turniejów MFT „ZABRZE 2005” IDSF Open ST, IDSF Internatonal Open LA organizowanych w dniach 7.05.2005 r. w Zabrzu. Waldemar Ziomek (chairman), Basaric Niko – Słowenia, Da Rosa Olivier – Francja, Horacek Peter – Słowacja, Ostruwka Radek – Czechy, Parakhnevich Vladimir – Białoruś, Visockas Virginijus – Litwa, Volpe Angelo – Austria, Witos Franciszek, Trzemżalski Marek (LA/ST), Zirkler Bernhard – Niemcy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  29/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej turniejów „KARKONOSZE OPEN 2005” IDSF Open ST, IDSF Open LA organizowanych w dniach 24-25.09.2005 r. w Jeleniej Górze. Andrzej Mierzwa (chairman), Dietmar Guertler – Austria ST/LA, Stefan Horvath – Słowacja ST/LA, Jaroslav Krticka – Czechy ST/LA, Nina Salgale – Łotwa ST/LA, Aleksander Kozyro – Białoruś ST/LA, Dalia Sleiviene – Litwa ST/LA, Volodimir Kozak – Ukraina ST, Natalia Pasha – Ukraina LA, Antoni Czyżyk – Polska ST, Stanisław Jawor – Polska ST, Antoni Grycmacher – Polska LA, Kazimierz Kurzak – Polska LA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  30/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT postanawia udzielić zgody KATARZYNIE KAPRAL na reprezentowanie barw Włoch (Włoskiej Federacji Tańca Sportowego – FIDS).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  31/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT postanawia przyjąć rezygnację z członkostwa nadzwyczajnego przez WŁADYSŁAWA KULYASA z Rosji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  32/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT ustala termin i Organizatora MP w 10 Tańcach na rok 2006 jak niżej:

termin: 11-12 lutego 2006 r., miejsce: Iława, Organizator: UKS GRACJA Iława.

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

UWAGA: Uzupełnienie daty nastąpiło na zebraniu ZG PTT 18.06.2005            termin:11-12 lutego 2006 r.

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  33/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT postanawia przyznać parze Mistrzów Polski w kategorii Juniorzy II: PAWEŁ BARTELIK – ANETA JASKÓLSKA ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Mistrzostwa Świata w 10 Tańcach 23 kwietnia 2005 r. w Kiszyniowie (Mołdawia) w wysokości 1.500 zł na parę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  34/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT powołuje Komisję ds. Sportu i Przepisów dot. Turniejów Tańca w składzie:

1.       Kazimierz Kurzak – przewodniczący

2.       Iwona Szymańska-Pavlović – członek

3.       Jerzy Oleszczyński – członek

4.       Tadeusz Krupiński – członek

5.       Joanna Ziomek – członek

6.       Grzegorz Gargula – członek.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  35/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT powołuje Komisję ds. Skrutinerów i zatwierdza Regulamin Komisji. Skład Komisji:

1.       Wojciech Kowalski – przewodniczący

2.       Aleksander Skibiński – członek

3.       Włodzimierz Kuszpit – członek

4.       Jacek Leszczyński – członek

5.       Krzysztof Ślizewski – członek

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  36/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT powołuje Komisję ds. Rankingu Sportowego. Skład Komisji:

1.       Jerzy Oleszczyński – przewodniczący

2.       Marcin Ściegliński – członek

3.       Paweł de Pourbaix – członek

4.       Antoni Czyżyk – członek

5.       Stanisław Olek – członek

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  37/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

„ZG PTT powołuje Komisję ds. wyróżnień i odznaczeń. Skład komisji:

1.       Marek Seredyn – przewodniczący

2.       Andrzej Jakubowski – członek

3.       Leszek Lewandowski – członek

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  38/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  12/2005 z dnia 31.01.2005 r.)

„Prezydium ZG PTT zleca firmie ASGRAF z Wrocławia wykonanie medali na Mistrzostwa Polski 2005 we Wrocławiu, w Sosnowcu i w Ostrołęce w cenie 20 zł/szt.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.04.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwały ZG PTT z dnia 18 czerwca 2005 r.                    (Nr 39/2005 – 57/2005)

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  39/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT w dniu 20 marca 2005 r. z poprawkami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  40/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT w dniu 22 kwietnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  41/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza Uchwały Prezydium ZG PTT o numerach: 30/2005 – 37/2005 z dnia 3.06.2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  30/2005 z dnia 3.06.2005 r.

„Prezydium ZG PTT deleguje Franciszka Witosa na wspólne posiedzenie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Kierownictwa i Rady Polskiej Konfederacji Sportu w dniu 8 czerwca 2005r w Warszawie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  31/2005 z dnia 3.06.2005 r.

„Prezydium ZG PTT przyjmuje Regulamin Mistrzostw Polski Południowej 2005 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  32/2005 z dnia 3.06.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia udzielić zgody EWIE SZABATIN na reprezentowanie barw Niemiec.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  33/2005 z dnia 3.06.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne LUDMILE BOBRYSZEWEJ.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  34/2005 z dnia 3.06.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyznać parze Mistrzów Polski w kategorii Młodzież: KRYSTIAN RADZIEJOWSKI – SYLWIA MACZEK ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Mistrzostwa Świata w Tańcach Latynoamerykańskich 23 kwietnia 2005 r. w Wels (Austria) w wysokości 1.000 zł na parę.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  35/2005 z dnia 3.06.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyznać Formacji Latynoamerykańskiej DCPK Warszawa ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Mistrzostwa Europy w Tańcach Latynoamerykańskich 21 maja 2005 r. w Bremen (Niemcy) w wysokości 1.500 zł.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  36/2005 z dnia 3.06.2005 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej turniejów IDSF International Open ST, IDSF International Open LA organizowanych w dniach 11-12.06.2005 r. w Olsztynie rozgrywanych w ramach XII POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS 2005 – Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn w składzie: Robert Wota (Chairman), Robin Short – Anglia, Donnie Burns – Szkocja, Katia Vanone – Włochy, Brian Torner – Kanada, Colin James – Anglia, Fredi Novak – Słowenia, Virginius Visockas – Litwa, Angelina Diektarienko – Rosja, Rostislav Filgas – Czechy, Igor Gutowski – Ukraina, Aigars Svars – Łotwa, Aleksander Kozyro – Białoruś, Andrei Todorov – Bułgaria, Merle Klandorf – Estonia, Antoni Czyżyk – Polska, Marek Chojnacki – Polska, Arkadiusz Pavlović – Polska.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  37/2005 z dnia 3.06.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć usprawiedliwienie nieobecności na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT w dniach 10-11.09.2005 r. w Krakowie następującym sędziom:

·         Kat. I – Janina Jakubowska, Andrzej Jakubowski po dokonaniu stosownych opłat za ww. szkolenie.”

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  42/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT postanawia wystąpić do GKR z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w Okręgu Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  43/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT przyznaje Firmie Izabela Wójtowicz Biuro Rachunkowe dodatkowy ryczałt w wysokości 300 zł miesięcznie tytułem zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem korespondencji, rozmowami telefonicznymi i kontaktami z Okręgami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  44/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT przyjmuje Sprawozdanie Finansowe za 2004 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  45/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT postanawia przeprowadzić zebranie ZG PTT w dniu 17 grudnia 2005 r. we Wrocławiu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  46/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

(Uchwała Prezydium ZG PTT nr  29/2005 z dnia 3.06.2005 r.)

„Prezydium ZG PTT zatwierdza szkolenie skrutinerskie w dniu 26 czerwca 2005 r. w Warszawie wg przedstawionej propozycji Komisji ds. skrutinerów.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  47/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza szkolenie dla kandydatów na skrutinerów i egzamin na podwyższenie kategorii skrutinerskiej w dniach 3-4 września 2005 r. we Wrocławiu wg przedstawionej propozycji Komisji ds. skrutinerów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  48/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza proponowany program szkolenia sędziowskiego w dniach 10-11 września 2005 r. w Krakowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  49/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT ustala termin i Organizatora MP w kategorii Seniorzy. Termin: 24.09.2006 r., Organizator: ST Kurzak-Zamorski Jelenia Góra.

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  50/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT ustala terminy Otwartych Mistrzostw Polski w Olsztynie na 7-9 kwietnia 2006 r. i 6-8 kwietnia 2007 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  51/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT postanawia wydelegować na Kongres Sędziowski IDSF w Stuttgarcie dwóch nowych kandydatów w osobach: Adam Berkowicz, Tadeusz Piatkowski.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  52/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza wzór Regulaminu Mistrzostw Regionalnych PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  53/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza poprawkę do Przepisów Organizacji MP w punkcie I 12) o treści: „Sędzia może być wylosowany do sędziowania tylko 1 Mistrzostw Polski w danym roku kalendarzowym.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  54/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Formacji i skład Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych w Chełmie w dniu 3 września 2005 r. Komisja Sędziowska w składzie: sędzia techniczny – W. Wójtowicz, sędzia główny – A. Mierzwa, sędziowie: F. Witos, I. Stachura, A. Golonka, W. Ziomek, A. Łukomski, A. Berkowicz; sędziowie rezerwowi: K. Kurzak, K. Michlik.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  55/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT wyraża zgodę na wprowadzenie przez Okręgi rywalizacji na poziomie rekreacyjnym w oparciu o wzór przygotowany przez Komisję ds. Sportu od dnia 1 września 2005 r. do momentu uchwalenia nowych przepisów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

UWAGA: wykonanie Uchwały zostało wstrzymane Uchwałą Prezydium nr 44/2005.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  44/2005 z dnia 4.09.2005 r.

„W związku ze zgłoszeniem przez Komisję ds. Sportu zmian do „Przepisów współzawodnictwa turniejowego w okręgach PTT GRUPY REKREACYJNE”, przyjętych przez ZG PTT Uchwałą Nr  55/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r. Prezydium ZG PTT wstrzymuje wykonanie tej uchwały do czasu:

1) zapoznania z przepisami członków PTT (poprzez prezesów okręgów),

2) zatwierdzenia na posiedzeniu ZG PTT w dniu 17 grudnia 2005 r. zmian

Prezydium wnosi o wdrożenie w życie powyższych przepisów z dniem 1 stycznia 2006 r.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  56/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT postanawia w dniach 12-13 listopada 2005 r. przeprowadzić egzaminy dla kandydatów na sędziów PTT i sędziów starających się o podwyższenie kategorii sędziowskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  57/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne WIKTOROWI TALYZIN.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwały ZG PTT z dnia 17 grudnia 2005 r.   (Nr  58/2005 – 79/2005)

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  58/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT w dniu 18 czerwca 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie http://www.taniec.pl/.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  59/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza Uchwały Prezydium ZG PTT o numerach 38/2005 – 48/2005, 50/2005 – 57/2005, 59/2005 – 81/2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie http://www.taniec.pl/.”

 

Uchwały Prezydium ZG PTT                                          (telefoniczne        nr 38/2005, 39/2005 i 40/2005)

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 4.09.2005 r. Kraków                       (nr 41/2005 – 48/2005)     bez 49/2005

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 10-11.09.2005 r. Kraków               (nr 50/2005 – 55/2005)

Poprawka do Uchwały Prezydium ZG PTT nr  55/2005 z 11.09.2005 r. (telefon. poprawka z 16.09.2005 r.)

Uchwały Prezydium ZG PTT po 11.09.2005 r.           (telefoniczne        nr 56-66/2005)    bez 58/2005

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 6.11.2005 r. Wrocław                     (nr 67/2005 – 77/2005)

Uchwały Prezydium ZG PTT po 6.11.2005 r.              (telefoniczne        nr 78-81/2005)

 

Uchwały Prezydium ZG PTT        (telefoniczne                       nr 38/2005, 39/2005 i 40/2005)

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 4.09.2005 r. Kraków   (nr 41/2005 – 49/2005)

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  38/2005 z dnia 6.07.2005 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej turniejów IDSF Open ST, IDSF Open LA organizowanych w dniach 17-18 września 2005 r. w Warszawie, rozgrywanych w ramach POLISH CUP 2005:

Dorokhov Pavel – Rosja (chairman IDSF), Marek Chojnacki – sędzia główny,

Abrate Jerry – Włochy, Cacciari Davide – Włochy, De Maeschalck Hubert – Belgia, Fedorchuk Valentina – Ukraina, Gabusi Davide – Włochy, Godet Jean-Sebastian – Francja, Gozun Petru – Mołdawia, Kozyro Aleksander – Białoruś, Koerner Harry – Niemcy, Mangelsdorff Peter – Niemcy, Martynienko Sergey – Rosja, Marych Sergey – Ukraina, Ostruvka Radoslav – Czechy, Shaughnessy Tommy – Irlandia, Svars Aigars – Łotwa, Tan John – Singapur, Titkova Anastasyja – Rosja, Tomasevicova Petra – Słowacja, Visockas Virginijus – Litwa, Wloch Sviatoslav – Ukraina, Zhekov Sviatozar – Bułgaria, Mierzwa Andrzej – Polska, Pavlovic Iwona – Polska, Wasilewski Krzysztof – Polska, Robert Wota – Polska, de Pourbaix Paweł – Polska.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  39/2005 z dnia 4.08.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia udzielić zgody ANECIE DRABCZYŃSKIEJ na reprezentowanie barw Niemiec (Niemieckiej Federacji Tańca Sportowego – DTV).”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  40/2005 z dnia 19.08.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne dla COJOCA RAVESA z Rumunii.”

 

 

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 4.09.2005 r. Kraków   (nr 41/2005 – 49/2005)

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  41/2005 z dnia 4.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT wnosi do Zarządu Okręgu Podlaskiego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, w celu przeprowadzenia w terminie do 30 września 2005 r. ponownych wyborów Prezesa Okręgu Podlaskiego, zgodnie z art. 16 w związku z art..7 ust. 8 Statutu PTT.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  42/2005 z dnia 4.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć usprawiedliwienie nieobecności na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT w dniach 10-11.09.2005 r. w Krakowie następującym sędziom I kategorii: Stanisław Olek, Jerzy Mierzwa, Marek Chojnacki, Andrzej Błażejczyk po dokonaniu stosownych opłat za ww. szkolenie.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  43/2005 z dnia 4.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT ustala dla członka nadzwyczajnego opłatę wpisowego w wysokości 1.000 zł. Powyższe obowiązuje od dnia 4 września 2005 r. Opłaty należy dokonać na konto ZG PTT w terminie 14 dni od daty podjęcia Uchwały o nadaniu członkostwa nadzwyczajnego. Dowód wpłaty stanowi podstawę wydania książeczki członka nadzwyczajnego.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  44/2005 z dnia 4.09.2005 r.

„W związku ze zgłoszeniem przez Komisję ds. Sportu zmian do „Przepisów współzawodnictwa turniejowego w okręgach PTT GRUPY REKREACYJNE”, przyjętych przez ZG PTT Uchwałą Nr  55/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r. Prezydium ZG PTT wstrzymuje wykonanie tej uchwały do czasu:

1) zapoznania z przepisami członków PTT (poprzez prezesów okręgów),

2) zatwierdzenia na posiedzeniu ZG PTT w dniu 17 grudnia 2005 r. zmian

Prezydium wnosi o wdrożenie w życie powyższych przepisów z dniem 1 stycznia 2006 r.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  45/2005 z dnia 4.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia członkom trójstronnej Komisji PTT-FTS-PZST na zebraniu w dniu 9 września 2005 r. w Krakowie.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  46/2005 z dnia 4.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT ustala termin i Organizatora MP w tańcach standardowych w kategorii dorośli i młodzież oraz MP w tańcach latynoamerykańskich w kategorii juniorzy II i juniorzy I.

Termin: 11-12.03.2006 r., Organizator – Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe SZOK-Gliwice.

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP pomiędzy PTT a Organizatorem.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  47/2005 z dnia 4.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej turniejów IDSF International Open ST, IDSF Open LA organizowanych w dniach 25-27.11.2005 r. w Elblągu w ramach MTT „Baltic Cup 2005”. Skład Komisji:

Heinz Spaeker – Niemcy (chairman IDSF), Juris Baumanis – Łotwa, Fabio Selmi – Włochy, Sami Yli Piipari – Finlandia, John Wood – Anglia, Cheslovas Norvaisha – Litwa, Lidia Kats-Lazareva – Białoruś, Rostislav Filgas – Czechy, Peter Gozun – Mołdawia.

Robert Wota – Polska, Antoni Grycmacher – Polska, Andrzej Mierzwa – Polska, Marek Chojnacki – Polska.”

 

Prezydium nie przychyla się do propozycji sędziowania Davida Burtowa – Ukraina.

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  48/2005 z dnia 4.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT nominuje Franciszka Witosa na Oficjalnego Przedstawiciela PTT na Akademickie Mistrzostwa Polski 2005 w dniu 11.11.2005 r. we Wrocławiu.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  49/2005 z dnia 4.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT udziela jednorazowej zgody na zorganizowanie w dniu 5 listopada 2005 r. jednocześnie dwóch turniejów tańca na terenie Okręgu Mazowieckiego przez Studio Tańca Falcon Płock i Dom Kultury Borki Radom.”

 

 

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 10-11.09.2005 r. Kraków                (nr 50/2005 – 55/2005)

 

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  50/2005 z dnia 10.09.2005 r.

„W związku ze złożeniem protestu Studia Tańca i Ruchu Falcon Płock, Prezydium ZG PTT uznaje zasadność protestu i postanawia cofnąć zgodę na organizację turnieju tańca OPEN RADOM organizowanego przez DK Borki w Radomiu, w dniu 5 listopada br. Uchwała Prezydium ZG PTT nr  49/2005 z dnia 4.09.2005 r. traci ważność.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  51/2005 z dnia 10.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć usprawiedliwienie nieobecności w drugim dniu na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT w dniach 10-11.09.2005 r. w Krakowie następującym sędziom: Iwona Szymańska-Pavlović, Antoni Czyżyk, Barbara Mareńczak po dokonaniu stosownych opłat za ww. szkolenie.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  52/2005 z dnia 11.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza uzupełniające szkolenie sędziowskie dla wszystkich sędziów, którzy nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu sędziowskim w dniach 10-11 września 2005 r. w Krakowie i wystąpili do ZG PTT z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności. Szkolenie uzupełniające odbędzie się w dniu 6 listopada 2005 r. we Wrocławiu. Opłata za szkolenie uzupełniające wynosi 150 zł. Powyższą opłatę należy uiścić obok opłaty 300 zł za szkolenie w terminie 10-11 września 2005 r.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  53/2005 z dnia 11.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT ustala termin, miejsce i organizatora Pucharu Polski w tańcu osób niepełnosprawnych i Finału Grand Prix Młodzieży, rozgrywanych w ramach turnieju tańca INTEGRACJA 2005. Termin i miejsce: 18.12.2005 r., Ostrołęka. Organizatorzy – KTT Impuls Ostrołęka, Studio Tańca Danuty Woty i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  54/2005 z dnia 11.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia zwolnić Annę Romankiewicz, Lecha Romankiewicza oraz Wojciecha Przemienieckiego z odpłatności za obowiązkowe szkolenie sędziowskie.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  55/2005 z dnia 11.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT przyjmuje datę 1 czerwca 2005 r. jako datę uruchomienia Centralnej Bazy Danych PTT. W związku z tym biorąc pod uwagę zapis w paragrafie 3 pkt.1d umowy PTT – zawartej 14 listopada 2002 r. na wykonanie m.in. bazy PTT, Prezydium ZG PTT ustala terminy realizacji płatności w danym roku w układzie kwartalnym. Rozliczenie wynagrodzenia (dot. 1000 szt kart rocznie) winno nastąpić na koniec każdego roku kalendarzowego.”

 

Z poprawką głosowaną telefonicznie w dniu 16.09.2005 r.: datę wprowadzenia Systemu Informatycznego PTT ustala się na dzień 1 czerwca 2005 r. zamiast: 1 lipca 2005 r.

 

 

Poprawka do Uchwały Prezydium ZG PTT nr  55/2005 z 11.09.2005 r.   (telefoniczna poprawka z dnia 16.09.2005 r.)

Uchwały Prezydium ZG PTT po 11.09.2005 r.        (telefoniczne                       nr 56-66/2005)

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  55/2005 z dnia 11.09.2005 r.

„Prezydium ZG PTT przyjmuje datę 1 czerwca 2005 r. jako datę uruchomienia Centralnej Bazy Danych PTT. W związku z tym biorąc pod uwagę zapis w paragrafie 3 pkt.1d umowy PTT – zawartej 14 listopada 2002 r. na wykonanie m.in. bazy PTT, Prezydium ZG PTT ustala terminy realizacji płatności w danym roku w układzie kwartalnym. Rozliczenie wynagrodzenia (dot. 1000 szt. kart rocznie) winno nastąpić na koniec każdego roku kalendarzowego.”

 

Poprawka głosowana telefonicznie w dniu 16.09.2005 r.: datę wprowadzenia Systemu Informatycznego PTT ustala się na dzień 1 czerwca 2005 r. zamiast: 1 lipca 2005 r.

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  56/2005 z dnia 13.09.2005 r.          (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne WIACZESŁAWOWI KLIMKINOWI.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  57/2005 z dnia 14.09.2005 r.          (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne PAVELOVI NOVIKOVI.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  58/2005 z dnia 16.09.2005 r.          (telefoniczna)

W związku z uruchomieniem Centralnej Bazy PTT (CB PTT) Prezydium ZG PTT wprowadza następujące zobowiązania dla użytkowników:

 

ZAWODNICY

1.       Każdy zawodnik (członek zwyczajny PTT) zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty za wydanie karty magnetycznej oraz opłaty członka zwyczajnego PTT na dany rok (na rok 2006 wpłata do dnia 31 października 2005 r.) oraz przekazanie stosownych dokumentów Członkowi Wspierającemu, który zgłasza go do rywalizacji sportowej organizowanej przez PTT.

2.       Po uzyskaniu karty magnetycznej, członek zwyczajny PTT jest zobowiązany do sprawdzenia swoich danych osobowych i w przypadku stwierdzenia niezgodności winien je zgłosić Członkowi Wspierającemu, który zgłasza go do rywalizacji sportowej organizowanej przez PTT.

 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

 1. Każdy Członek Wspierający jest zobowiązany do sprawdzenia swoich danych oraz danych swoich zawodników.
 2. Jeżeli występują niezgodności w danych należy zgłosić się do Administratora Okręgowego celem wyjaśnienia lub ewentualnej korekty.
 3. Każdy Członek Wspierający ma obowiązek przekazać książeczki startowe swoich zawodników do dnia 15 grudnia 2005 roku – termin ostateczny, do Siedziby Okręgu, celem umożliwienia Administratorowi Okręgowemu wprowadzenia do CB PTT informacji, określających aktualny poziom taneczny zawodników oraz utworzyć z nich pary taneczne (zgodnie z zapisem w książeczkach).
 4. Dla zawodników, którzy nie posiadają jeszcze karty magnetycznej Członek Wspierający zobowiązany jest do przekazania zdjęcia (lub zeskanowanego zdjęcia – 300DPI o wymiarach 15x20 mm), podstawowych danych swoich zawodników oraz dokumentów wykazujących dokonanie stosownych opłat, do Siedziby Okręgu, celem przesłania do Administratora Okręgowego.
 5. Członek Wspierający ma obowiązek zgłoszenia każdej zmiany zestawienia pary tanecznej w Siedzibie Okręgu lub bezpośrednio Administratorowi Okręgowemu, celem rozłączenia starej pary i zapisania nowej.
 6. Każdy Członek Wspierający zgłasza do rywalizacji sportowej PTT na dany rok 2006 pary taneczne oraz solistów (lista par i solistów) wraz z dokumentami wykazującymi uiszczenie stosownych opłat (opłata Członka Wspierającego PTT na rok 2006 i opłaty członków zwyczajnych PTT na rok 2006). Zgłoszenie winno być dokonane w Siedzibie Okręgu, w terminie do dnia 15 grudnia 2005 r. i powinno obejmować również książeczki startowe, jeśli Członek Wspierający nie przekazał książeczek startowych do dnia 30 czerwca 2005 r.

 

OKRĘGI

 1. Każdy Okręg zobowiązany jest do sprawdzenia swoich danych i przynależnych do niego Członków Wspierających.
 2. Po uzyskaniu danych od Członków Wspierających Okręg ma obowiązek przesłania danych do CB PTT.
 3. Okręg wyrażając zgodę na zorganizowanie turnieju powinien bezwzględnie powiadomić to tym Administratora Okręgowego, celem zarejestrowania go w kalendarzu imprez w Centralnej Bazie Danych (turniej nie zarejestrowany w Centralnej Bazie Danych nie jest turniejem punktowym).

 

ADMINISTRATORZY OKRĘGOWI

 1. Wprowadzając nowego zawodnika do bazy Administrator ma obowiązek poinformować Członka Wspierającego o nadanym ID dla zawodnika oraz iż pierwszym hasłem jest jego data urodzenia, zapisana w następujący sposób RRRRMMDD. Ponadto ma obowiązek przesłania zdjęć nowych członków do wykonawców kart magnetycznych.
 2. Administrator Okręgowy ma obowiązek nadzoru oraz kontroli wszystkich członków i zawodników w ramach okręgu (dopisywanie oraz dokonywanie korekt danych w Centralnej Bazie Danych) oraz umieszczania turniejów w kalendarzu imprez w Centralnej Bazie Danych (turniej nie zarejestrowany w Centralnej Bazie Danych nie jest turniejem punktowym).

 

SĘDZIOWIE

 1. Każdy Sędzia zobowiązany jest do sprawdzenia swoich danych osobowych.
 2. Sędziowie skrutinerzy mają obowiązek pobierania danych (przed każdą imprezą w ramach kalendarza) nie wcześniej niż w czwartek przez danym weekendem, w którym odbywać się będzie dana impreza.
 3. Przesyłania danych (po każdej imprezie zarówno danych związanych z punktami przetwarzanymi przez bazę jak i plik w wynikami turnieju) nastąpi nie później niż 2 dni po imprezie.
 4. Jeżeli w danych, do których Sędzia nie ma dostępu i możliwości zmiany występują niezgodności należy to zgłosić do Zarządu PTT, celem wyjaśnienia lub ewentualnej korekty.

 

ZARZĄD

 1. Zarząd ma obowiązek kontrolować czy poszczególne Okręgi, a co za tym idzie Członkowie Wspierający, wywiązują się ze swoich obowiązków (wprowadzenie informacji dotyczących poziomu tanecznego zawodników oraz utworzenie par tanecznych).
 2. Zarząd ma obowiązek dokonywania aktualizacji i dopisywania danych sędziów.

 

OGÓLNE

 1. W okresie wrzesień-grudzień 2005 para, która nie jest zarejestrowana w Centralnej Bazie Danych może startować na turnieju, zaś punkty zdobyte na tej imprezie będą wprowadzone przez Administratora Okręgowego do końca 2005 roku, po przedstawieniu książeczek startowych (najpóźniej do dnia 15 grudnia 2005 roku – termin ostateczny).
 2. Para nie ma prawa samodzielnego zgłaszania się na turnieje tańca.
 3. Para, która zdobywa klasę wyższą na turnieju jednego dnia ma prawo startu w klasie dotychczas posiadanej w dniu następnym. Natomiast nie ma możliwości startu w nowej klasie.
 4. Oficjalnie wszystkie klasy będą nadawane w środę każdego tygodnia.

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  59/2005 z dnia 16.09.2005 r.          (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia udzielić zgody MICHAŁOWI STUKANOWI na reprezentowanie barw Niemiec (Niemieckiej Federacji Tańca Sportowego – DTV).”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  60/2005 z dnia 24.09.2005 r.          (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia pokryć koszty przejazdu samochodem (ryczałt paliwowy) na trasie Wrocław-Bremen-Wrocław, nocleg i wyżywienie w dniach 27-28 września 2005 r. w kwocie 800 zł dla p. Zbigniewa Zasady pełniącego funkcję kapitana reprezentacji Polski w pierwszym dniu Mistrzostw Świata w Hip Hop, Break Dance i Electric Boogie.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  61/2005 z dnia 3.10.2005 r.            (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne KSENI BOBROWSKIEJ.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  62/2005 z dnia 10.10.2005 r.          (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia udzielić zgody DOMINICE CHOROSZKO na reprezentowanie barw Anglii.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  63/2005 z dnia 28.10.2005 r.          (telefoniczna)

„W związku z nadesłaniem przez Łódzki Okręg PTT kompletu zaległej dokumentacji Prezydium ZG PTT postanawia wystąpić do GKR PTT o odstąpienie od realizacji Uchwały ZG PTT Nr  42/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r. w przypadku Okręgu Łódzkiego PTT

 

 

Dot. Uchwała ZG PTT Nr  42/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r.

„ZG PTT postanawia wystąpić do GKR z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w Okręgu Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.06.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie http://www.taniec.pl/.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  64/2005 z dnia 28.10.2005 r.          (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na XXX Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim we Wrocławiu, w dniu 11 listopada 2005 r.:

Zbigniew St. Zasada – Wrocław – sędzia główny niepunktujący, Andrzej Mierzwa – Legnica, Robert Wota – Olsztyn, Waldemar Ziomek – Poznań, Antoni Grycmacher – Szczecin, Kazimierz Kurzak – Jelenia Góra, Andrzej Łukomski – Radom, Andrzej Bieniek – Wrocław.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  65/2005 z dnia 28.10.2005 r.          (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować jubileuszowe XXX Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim we Wrocławiu, w dniu 11 listopada 2005 r. kwotą 1500 złotych.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  66/2005 z dnia 28.10.2005 r.          (telefoniczna)

„ZG PTT postanawia przyjąć rezygnację z członkostwa nadzwyczajnego przez KARINĘ EREMIAN z Rosji.

 

 

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 6.11.2005 r. Wrocław                 (nr 67/2005 – 77/2005)

Uchwały Prezydium ZG PTT po 6.11.2005 r.          (telefoniczne                       nr 78 – 81/2005)

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  67/2005 z dnia 6.11.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia partycypować w kosztach sportowego obozu tanecznego „Sportowe Taneczne Letnie Wakacje 2005” zorganizowanego w Iławie w lipcu 2005 r. i określa udział finansowy PTT na 7.000 zł.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  68/2005 z dnia 6.11.2005 r.

„W związku z koniecznością ustalenia ostatecznej liczby członków PTT, Prezydium ZG PTT zobowiązuje Prezesów Okręgów do podjęcia działań w tym zakresie w terminie do dnia 10 grudnia 2005 r.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  69/2005 z dnia 6.11.2005 r.

„W związku z uruchomieniem Centralnej Bazy Danych PTT, Prezydium ZG PTT postanawia przypisać administrowanie danymi tancerza do tego Okręgu, który tancerz określił w swoim oświadczeniu.”

 

Treść oświadczenia:

 

Proszę o wprowadzenie moich danych do Centralnej Bazy Danych PTT

w Okręgu ………………………… w związku z reprezentowaniem

przeze mnie  ………………………….

(dane członka wspierającego)

Jednocześnie oświadczam, że składkę członkowską PTT uiszczę na konto wyżej wymienionego Okręgu.

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  70/2005 z dnia 6.11.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyznać Centrum Tańca Crea Dance Olsztyn organizację turniejów IDSF Senior I oraz IDSF Senior II w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Tańca Tropicana Cup Supadance 2006 w Mikołajkach w dniach 20-23 kwietnia 2006 r.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  71/2005 z dnia 6.11.2005 r.

„Prezydium ZG PTT przyjmuje Regulamin Akademickich Mistrzostw Polski 2005, które odbędą się we Wrocławiu w dniu 11 listopada 2005 r.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  72/2005 z dnia 6.11.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyznać SKT Perfect Dance z Wrocławia organizację Mistrzostw Polski Seniorów na rok 2005 w dniu 11 grudnia 2005 r. oraz zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej w osobach: sędzia główny: Krzysztof Majewski, Tadeusz Krupiński, Antoni Grycmacher, Bernard Lewandowski, Grzegorz Depta, Antonio Gioncada – Włochy, Pavol Paulis – Słowacja, rezerwa: Stanisław Olek, Grzegorz Gargula.

Prezydium ZG PTT postanawia, że Mistrzostwa Polski mogą odbywać się tylko w kategorii Seniorzy; grupa Hobby jako turniej towarzyszący; ustala opłatę startową w wysokości 30 zł w terminie i 60 zł a po terminie zgłoszeń od osoby.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  73/2005 z dnia 6.11.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć Protokół Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu na sędziego skrutinera PTT z dnia 4.09.2005 r. we Wrocławiu i nadaje z dniem 01.01.2006 r. następującym sędziom skrutinerom:

Kategoria I: Apolinary Bor, Małgorzata Kocińska, Paweł Kozłowski, Izabela Słomka

po dokonaniu stosownych opłat sędziowskich.

Kategoria II: Krzysztof Dąbkowski, Marcin Politowski, Justyna Śmiech, Krzysztof Cedro, Zbigniew Wrzyszcz, Tomasz Filip

po zaliczeniu do 31.12.2005 r. minimum 5 turniejów jako skrutiner – stażysta i dokonaniu stosownych opłat.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  74/2005 z dnia 6.11.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować XXXII Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego w kwocie 5.000 zł.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  75/2005 z dnia 6.11.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia, że XXXII Turniej o Puchar prof. Mariana Wieczystego jest turniejem punktowym na zasadach turniejów pucharowych – zdobyte punkty są mnożone przez 2. Ponadto szczególną premią na tym turnieju będzie przeklasyfikowanie par do wyższej klasy w każdej kategorii wiekowej (za wyjątkiem klasy S). Przeklasyfikowanie może obejmować do 10% par uczestniczących w danej klasie i kategorii, jednak nie mniej niż trzy pierwsze pary. Przeklasyfikowanie nie dotyczy par przekraczających repertuar.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  76/2005 z dnia 6.11.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży dla zaproszonych na posiedzenie Prezydium ZG PTT w dniu 6 listopada 2005 r. we Wrocławiu, przedstawicieli Federacji Tańca Sportowego w osobie Antoniego Grycmachera oraz Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego w osobie Roberta Woty.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  77/2005 z dnia 6.11.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia usprawiedliwić nieobecność na uzupełniającym szkoleniu dla sędziów PTT w dniu 6 listopada 2005 r. we Wrocławiu następującym osobom: Andrzej Błażejczyk, Marek Sienkiewicz, Janusz Piątek, Jerzy Mierzwa.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  78/2005 z dnia 18.11.2005 r.          (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia, że na Listę sędziów MP 2006 (uprawnionych do sędziowania Mistrzostw Polski 2006) mogą wejść sędziowie, którzy na dzień 17 listopada 2005 r. spełniają wszystkie warunki umieszczenia na Liście sędziów i skrutinerów 2006.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  79/2005 z dnia 29.11.2005 r.          (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia udzielić zgody GRZEGORZOWI BRZESZCZAKOWI na reprezentowanie barw Litwy.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  80/2005 z dnia 29.11.2005 r.          (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować turnieje finałowe w ST i LA (11.12.2005 r. we Wrocławiu) w łącznej kwocie 4.000 zł, tytułem partycypacji w kosztach realizacji cyklu Grand Prix Polski za rok 2005 oraz nominuje p. Kazimierza Kurzaka na Oficjalnego Przedstawiciela PTT na finał Grand Prix Polski we Wrocławiu.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  81/2005 z dnia 8.12.2005 r.            (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia wydelegować p. Krzysztofa Sarneckiego do Warszawy w celu przeprowadzenia rozmów z członkami Polskiego Komitetu Olimpijskiego.”

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  60/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT przyjmuje „Przepisy turniejowe sportowego tańca towarzyskiego” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Jednocześnie tracą moc wcześniejsze uregulowania w sprawach objętych działaniem powyższych przepisów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01 2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  61/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT po wysłuchaniu zaprezentowanych przez przedstawicieli GKR PTT na Zebraniu ZG PTT 17 grudnia 2005 r. informacji GKR PTT zakończonych wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PTT i po analizie przedstawionych informacji zwraca się do GKR PTT o ponowne przeanalizowanie zasadności wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PTT uwzględniając przedstawioną przez ZG PTT opinię prawną.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  62/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT przyjmuje „Listę sędziów PTT na 2006 r. ZG PTT przyjmuje datę – 17 listopada 2005 r. – jako ostateczny termin wpływu na konto ZG PTT opłat z tytułu licencji sędziowskiej oraz składki członkowskiej sędziów na rok 2006, jako podstawę ujęcia w wykazie sędziów, uprawnionych do sędziowania w 2006 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  63/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT postanawia przyjąć Protokół Komisji Egzaminacyjnej z egzaminów na sędziów tańca sportowego PTT z dnia 13.11.2005 r. w Krakowie i nadaje następującym sędziom:

Kat.  I    - Orszulak Andrzej. Reindl Tomasz, Witos Ewa

Kat III   - Fidurski Jacek, Potocka Marta, Rumin-Gebel Beata

Kandydat na sędziego PTT - Kijkowski Grzegorz

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  64/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT zleca druk Biuletynu „Przepisy Turniejowe Sportowego Tańca Towarzyskiego” Firmie Handlowo-Usługowej MULTICOPY Dorota Bańska z Jeleniej Górze w ilości 1.000 sztuk. Koszt usługi nie może przekroczyć kwoty 2.500 zł brutto.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  65/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT ustala „Warunki wpisu na Listę Sędziów”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  66/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT przyjmuje „Listę Skrutinerów na 2006 rok” według stanu na dzień 17 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  67/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„W związku z uruchomieniem Centralnej Bazy Danych PTT (CBD PTT), ZG PTT wprowadza zasady korzystania z CBD oraz zakres obowiązków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  68/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT ustala opłatę startową na Mistrzostwach Polski na 2006 r. w wysokości 35 zł, opłata po terminie zgłoszeń wynosi 70 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  69/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT przyjmuje Regulaminy MP 2006:

- Regulamin  MP w 10 T   - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

- Regulamin  MP w LA      - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

- Regulamin  MP w ST       - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  70 /2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„Zarząd Główny PTT zatwierdza Komisje Sędziowskie (sędziowie z Polski) na MP 2006 w składach:

 

MP w 10 tańcach (Iława, 11-12 lutego 2006):

Sędziowie punktujący:

1.       Iwona Szymańska-Pavlović    Olsztyn

2.       Jerzy Oleszczyński                     Lublin

3.       Andrzej Golonka                        Kraków

4.       Antoni Czyżyk                           Elbląg

5.       Leszek Lewandowski                                Wrocław

 

Sędziowie rezerwowi:

1.       Stanisław Jawor                         Poznań

2.       Krzysztof Majewski                  Wrocław

3.       nie wyłoniono

 

 

MP w LA (Lublin, 4-5 marca 2006)

Sędziowie punktujący:

1.       Andrzej Bieniek                          Wrocław

2.       Andrzej Mierzwa                        Legnica

3.       Grzegorz Gargula                       Kraków

4.       Monika Sakowska                     Warszawa

5.       Włodzimierz Ciok                      Warszawa

 

Sędziowie rezerwowi:

1.       Karolina Felska                          Olsztyn

2.       Maria Nowak                              Kraków

3.       Wojciech Wójtowicz                 Rzeszów

 

 

MP w ST (Gliwice, 11-12 marca 2006)

Sędziowie punktujący:

1.       Waldemar Ziomek                     Poznań

2.       Adam Berkowicz                       Trzcinica

3.       Arkadiusz Pavlović                    Olsztyn

4.       Antoni Grycmacher                   Szczecin

5.       Franciszek Witos                        Gliwice

 

Sędziowie rezerwowi:

1.       Robert Wota                                               Olsztyn

2.       Irena Stachura                            Szczecin

3.       Waldemar Sakowski                 Warszawa

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  71/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT zatwierdza Oficjalnych Przedstawicieli PTT i Sędziów Głównych na Mistrzostwa Polski 2006 w osobach:

MP w 10 tańcach (Iława) Waldemar Ziomek (przedstawiciel PTT)                      Kazimierz Kurzak (S. Główny)

MP w LA (Lublin)               Mirosława Kwatek-Hoffmann (przedstawiciel PTT) Jerzy Oleszczyński (S. Główny)

MP w ST (Gliwice)              Grzegorz Szymański (przedstawiciel PTT)                    Andrzej Mierzwa (S. Główny)

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  72/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„Zarząd Główny PTT zatwierdza Komisje Skrutacyjne na MP 2006 w składach:

 

MP w 10 T (Iława)                            MP Latin (Lublin)                            MP Standard (Gliwice)

1. Wojciech Kowalski                       1. Jerzy Zieliński                                 1. Włodzimierz Kuszpit

2. Krzysztof Ślizewski                       2. Mieczysław Kowalski                   2. Jacek Leszczyński

3. Jarosław Grunt                               3. Halina Średniawska-Siepsiak      3. Aleksander Skibiński

 

MP Formacji (Warszawa)              AMP (Wrocław)

1. Piotr Lach                                        1. Monika Zamorska

2. Izabela Słomka                             2. Robert Strugarek

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  73/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT przyznaje prawo organizacji MP w tańcach standardowych i latynoamerykańskich w kategorii Dzieci II, KTT AXEL Rzeszów, w terminie 30 września 2006 r.

Realizacja praw Organizatora może nastąpić po podpisaniu stosownej umowy, pomiędzy PTT a Organizatorem, określającej szczegółowe zasady organizacji, przebiegu i nadzoru przez PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  74/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT przyznaje prawo organizacji Akademickich Mistrzostw Polski w 2006 roku Dolnośląskiemu Klubowi Tańca Sportowego „JAST – SPORT” i Szkole Tańca JAST, w terminie 11 listopada 2006r.

Realizacja praw Organizatora może nastąpić po podpisaniu stosownej umowy, pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  75/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT przyjmuje Przepisy „Ranking Grand Prix Polski PTT” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Niniejsza uchwała anuluje poprzednie przepisy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01 2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  76/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„ZG PTT ustala najbliższe Zebrania w następujący sposób:

·         Zebranie Prezydium ZG PTT – termin: 13 stycznia 2006 r., początek: godz. 15.00, miejsce: Biuro ZG PTT

·         Zebranie ZG PTT – termin: 28 stycznia 2006 r., początek: godz. 11.00, miejsce: Kraków, ul. Komandosów 21 (Os. Podwawelskie) Krakowskie Centrum Tańca – Podwawelski Ośrodek Sportu i Rekreacji

·         Nadzwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy – termin: 18 marca 2006 r.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  77/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„W związku z ustąpieniem Andrzeja Mierzwy z funkcji Prezesa PTT, ZG PTT powierza z dniem 1 stycznia 2006 r. pełnienie obowiązków Prezesa ZG PTT wiceprezesowi Franciszkowi Witosowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  78/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„Prezydium ZG PTT zobowiązuje Prezesów Okręgów – do przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spisu z natury we wszystkich Okręgach, a Skarbnika ZG PTT w Biurze PTT – w zakresie środków materialnych oraz środków pieniężnych, a także należności i zobowiązań, wg stanu na dzień 31.12.2005 r.

Arkusze spisowe należy dostarczyć do Biura ZG (Biura obsługi rachunkowej) do dnia 2 stycznia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  79/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r.

„Z uwagi na brak technicznych możliwości zastosowania programu skrutinerskiego PTT do obsługi Turnieju o Puchar prof. M. Wieczystego, ZG PTT wyraża zgodę na jednorazową obsługę tego turnieju programem skrutinerskim, będącym własnością Mirosława Wolaka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.12.2005 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”