/* Plik baza/dzien_2019-02-18.sql.php ju┼╝ istnieje */