Klasa A
2018-01-24

ZG PTT postanawia dodać w pkt.1.1 Systemu Premium możliwość rozgrywania ogólnopolskich turniejów klasowych także w klasie A w stosownej kategorii wiekowej.
Tym samym punkty 1.1 , 1.2. i 1.3 Systemu PREMIUM uzyskują następującą treść:

1.1. Turnieje w Systemie PREMIUM to turnieje ogólnopolskie, rozgrywane stosownie do kategorii wiekowej, w klasach tanecznych: H, G, F, E, D, C, B i A. System PREMIUM nie obejmuje rywalizacji w najwyższej klasie danej kategorii wiekowej.

1.2. W klasach F, E, D, C, B i A - podwyższenie klasy poprzez punkty PREMIUM jest także możliwe poprzez udział w turniejach klasyfikacyjnych ( zgodnie z przepisami STT PTT-patrz pkt.9).

1.3. Dopuszcza się rozgrywanie turnieju PREMIUM kategorii Młodzieży oraz 
Dorosłych łącznie - jako kategorii wiekowej powyżej 15 lat klasa F, E, D, C, B lub A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r.


powrót

Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT