Aktualności

Data publikacji: 07.11.2014 14:22, Rzecznik prasowy PTT

Informujemy, iż Federacja Tańca Sportowego  nie tylko nie wystosowała zaproszenia do pracy w komisji sędziowskiej podczas turnieju Polsih Cup do p. Pawła de Pourbaix, ale samowolnie wykorzystała jego nazwisko podejmując Uchwałę Zarządu FTS nr 59/2014 z dn. 10.10.2014.

P. Paweł de Pourbaix wice Prezes PTT odmówił przyjęcia  zaproszenia od organizatora turnieju Polish Cup do pracy w komisji sędziowskiej.

Traktujemy podjęcie w/w Uchwały przez Zarząd FTS jako prowokację, chęć wzburzenia środowiska tanecznego i działanie na szkodę p. Pawła de Pourbaix oraz Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Rzecznik prasowy PTT
Data publikacji: 04.11.2014 09:49, Rzecznik prasowy PTT

Z przyjemnością informujemy, że Mateusz Brzozowski – Justyna Możdżonek - para Polskiego Towarzystwa Tanecznego zdobyła tytuł II Vice Mistrza Świata w kombinacji 10 tańców w kategorii Młodzieży, podczas Mistrzostw, które odbyły się 31 października 2014 roku, w stolicy Łotwy - Rydze.

Zarówno parze jak i trenerom serdecznie gratulujemy!​

Rzecznik prasowy PTT

Data publikacji: 27.10.2014 12:28, Rzecznik prasowy PTT

Przypominamy, iż do 31 października 2014r. należy dokonać opłat licencyjnych na rok 2015. Prosimy w opisie przelewu napisać za co i za kogo robiona jest opłata.

Cennik w załączniku.

Rzecznik prasowyZałączniki:
Data publikacji: 19.10.2014 21:07, Rzecznik prasowy PTT

Konrad Kucharczyk i Aleksandra Podsiadły para Polskiego Towarzystwa Tanecznego zajęła 6 miejsce na WDSF Mistrzostwach Świata Juniorów II w 10 tańcach, które odbyły się 18.10.2014r w Guadalajara w Hiszpanii.

Zarówno parze jak i trenerom serdecznie gratulujemy. Jesteśmy dumni  z Waszego wyniku i cieszymy się, że reprezentujecie PTT.

Rzecznik prasowy PTT
Data publikacji: 10.10.2014 22:33, Rzecznik prasowy PTT

W związku z przyjęciem Uchwał ZG PTT nr 113/2014 oraz 114/2014 z dnia 6 października 2014r. nastąpiły zmiany w Przepisach STT PTT.

Już od tego weekendu (11-12.10.2014r) aby para zdobyła miejsce medalowe w danej kategorii musi startować minimum 4 pary z 2 klubów tanecznych. W przypadku mniejszej liczby par lub klubów pary otrzymują wyłącznie punkty za start, liczbę pokonanych par, punkty za miejsce na podium.

                                        

Rzecznik prasowy PTT

Załączniki:
Data publikacji: 10.10.2014 17:27, Rzecznik prasowy PTT

Członkowie PTT, Sędziowie, Organizatorzy.

W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji  oraz ochrony interesów organizatorów turniejów w ramach współzawodnictwa PTT informujemy, że :

ZG PTT zwrócił się do WDSF o przesłanie obowiązujących przepisów regulujących status, prawa i obowiązki sędziego posiadającego licencję WDSF, a także sędziego przynależącego do narodowej organizacji zrzeszonej w WDSF.

Do czasu wyjaśnienia w/w kwestii przyjmuje się za obowiązującą interpretację przepisów FTS/WDSF  przekazaną organizatorom w oficjalnych mailach od Zarządu FTS oraz Przewodniczącego Komisji Kontaktów Międzynarodowych FTS ( zał. 1,2,3).

Przyjmuje się, że  organizatorzy turniejów PTT, w których składach komisji sędziowskich są niezweryfikowani sędziowie PTT-FTS, mogą podlegać presji i żądaniom jak te z załączonych maili, łącznie z wycofaniem sędziów.

Sędziowie, którzy nie złożyli stosownych oświadczeń, nie mogą brać udział w pracach komisji sędziowskich turniejów PTT . Wyjątek stanowią turnieje rozgrywane do dnia  20.10.2014 r. których organizatorzy świadomie zgodzą się ponieść ryzyko.

Sędziowie, którzy nie zostali pozytywnie zweryfikowani  zostają odznaczeni  w CBD, a ich status  zmieni się natychmiast po spełnieniu wymogów.Załączniki:

Pliki do pobrania

Najpopularniejsze