Szkolenie sędziowskie 20232023-07-24

Szkolenie sędziowskie 2023

Zarząd Główny PTT zatwierdza realizacje szkolenia sędziowskiego 2023 r. w postaci hybrydowej:

1. Wykłady online w dn. 10.09.2023 r.

2. Pobranie z zakładki „sędziowie” materiałów szkoleniowych, oraz przesłanie oświadczenia o zapoznaniu się z ich treścią. Składka za szkolenie wynosi 100 pln.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  


Korespondecję prosimy kierować: 
e-mail: ptt@taniec.pl


Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2024 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT