2015-12-30
ZG PTT postanawia, że w roku 2016 rozegrane zostanie 8 turniejów z cyklu GPP PTT. ZG PTT przyjmuje kalendarz turniejów GPP PTT zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl
  •   ZA: Patrycja Kuszpit-Bachar, Paweł de Pourbaix, Dominika Górska-Jabłońska, Bartłomiej Szarżanowicz, Dariusz Wiewiórka, Grzegorz Rybicki, Mirosława Kwatek- Hoffmann, Dorota Engler-Dudek, Anna Niedzielska, Krzysztof Kulig, Marek Trzemżalski, Grzegorz Podsiadły, Waldemar Ziomek

  •   PRZECIW:

  •   WSTRZYMALI SIĘ: Grzegorz Kijkowski, Janusz Biały 


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT