2016-01-16

ZG PTT przyznaje prawa do organizacji Mistrzostw Polski PTT w klasach C, B, A, które odbędą się 12-13 marca 2016 r w Łomiankach, Zarządowi Okręgu Mazowieckiego PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www. taniec.pl i na stronach Okręgów PTT.

ZA: Paweł de Pourbaix, Jerzy Oleszczyński, Dariusz Wiewiórka, Mirosława Kwatek-Hoffmann, Adam Berkowicz, Anna Niedzielska, Grzegorz Rybicki, Dominika Górska-Jabłońska, Dorota Engler-Dudek, Andrzej Łaszczuk, Marek Trzemżalski, Izabela Słomka-Łabanowska, Grzegorz Podsiadły, Waldemar Ziomek, Agata Szybiak Laukini

PRZECIW:
WSTRZYMALI SI
Ę: Dariusz Dragan 


powrót




Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48 12 414 27 39 / +48  669 993 611  



e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

Newsletter



Polityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT