2016-01-17

Z dniem 14 stycznia 2016 r ZG PTT postanawia zwolnić z przynależności organizacyjnej Pana Łukasza Piekarskiego. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.taniec.pl i na stronach internetowych Okręgów.

ZA: Patrycja Kuszpit-Bachar, Paweł de Pourbaix, Mirosława Kwatek-Hoffmann, Dariusz Wiewiórka, Dariusz Dragan, Jerzy Oleszczyński, Bartłomiej Szarżanowicz, Adam Berkowicz, Anna Niedzielska, Grzegorz Rybicki, Dominika Górska-Jabłońska, Dorota Engler-Dudek, Andrzej Łaszczuk, Krzysztof Kulig, Waldemar Ziomek, Marek Trzemżalski, Izabela Słomka-Łabanowska, Grzegorz Podsiadły, Agata Szybiak Laukini, Grzegorz Kijkowski
PRZECIW:
WSTRZYMALI SI
Ę


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT