2016-01-26

Zarząd Główny zatwierdza zmianę nazwy Komisji ds. Ruchu Seniorów i Hobby na Komisję ds. Ruchu Seniorów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i na stronach internetowych Okręgów

ZA: Patrycja Kuszpit-Bachar, Paweł de Pourbaix, Anna Niedzielska, Grzegorz Kijkowski, Izabela Słomka-Łabanowska, Janusz Biały, Grzegorz Rybicki, Mirosława Kwatek-Hoffmann, Marek Trzemżalski, Bartłomiej Szarżanowicz, Krzysztof Kulig, Dorota Engler-Dudek, Dariusz Wiewiórka, Grzegorz Podsiadły, Waldemar Ziomek

PRZECIW: WSTRZYMALI SIĘ 


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT