2016-02-07

Zarząd Główny PTT zatwierdza poprawki-zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, zal_do_uchwaly_nr_15_2016 dotyczące nowelizacji Systemu PREMIUM. Uchwała wchodzi w życie ` dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgów.

ZA: Paweł de Pourbaix, Bartłomiej Szarżanowicz, Grzegorz Podsiadły, Krzysztof Kulig, Grzegorz Kałmuczak, Dariusz Wiewiórka, Waldemar Ziomek, Andrzej Łaszczuk, Marek Trzemżalski, Anna Niedzielska, Adam Berkowicz, Janusz Biały, Izabela Słomka-Łabanowska, Mirosława Kwatek-Hoffmann
PRZECIW:
WSTRZYMALI SI
Ę


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT