Nowe Władze PTT
2017-06-16

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca br. uchwałą nr 106/2017 - ukonstytuował się wybrany podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego (w dn. 08.06. 2017 r.) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego konstytuuje się zgodnie z poniższą listą: 
1. Janusz Biały - Prezes Zarządu Głównego
2. Dariusz Dragan - Wiceprezes Zarządu Głównego
3. Anna NIedzielska - Wiceprezes Zarządu Głównego
4. Mirosława Cydzik - Sekretarz Zarzadu Głównego
5. Dariusz Wiewiórka - Skarbnik Zarządu Głównego
6. Piotr Andruszkiewicz - Członek Zarządu Głównego
7. Paweł de Pourbaix - Członek Zarządu Głównego
8. Dorota Englert- Dudek - Członek Zarządu Głównego
9. Dominika Górska- Jabłońska - Członek Zarządu Głównego
10.Grzegorz Kijkowski - Członek Zarządu Głównego
11. Marcin Kiszteliński - Członek Zarządu Głównego
12. Gracjan Konstantynowicz - Członek Zarządu Głównego
13. Dagmara Korcz - Członek Zarządu Głównego
14. Patrycja Kuszpit- Bachar - Członek Zarządu Głównego
15. Mirosława Kwatek- Hoffmann - Członek Zarządu Głównego
16. Andrzej Łaszczuk - Członek Zarządu Głównego
17. Jerzy Oleszczyński - Członek Zarządu Głównego
18. Grzegorz Podsiadły - Członek Zarządu Głównego
19. Jacek Porazik - Członek Zarządu Głównego
20. Barbara Przemieniecka - Członek Zarządu Głównego
21. Grzegorz Rybicki - Członek Zarządu Głównego
22.Marek Trzemżalski - Członek Zarządu Głównego
23. Joanna Ziomek - Członek Zarządu Głównego

 

Pełny skład nowych władz w zakładce CBD - baza.taniec.pl -> WŁADZE


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT