Walny Sprawozdawczy Zjazd PTT
2020-07-16

 

Zarząd Główny PTT informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 33/2020 zwołuje Walny Sprawozdawczy Zjazd PTT

 

 

Uchwała 33/2020

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego postanawia zwołać Walny Sprawozdawczy Zjazd PTT

w dniu 05.09.2020, I-szy termin godz. 11.00, II-gi termin 11.30.

 

a. w przypadku gdy ustawodawca zezwoli na spotkanie osobiste, miejsce Zjazdu: Kraków, ul. Kolna 2, Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Zjazdu,

2. Wybór Prezydium ,

3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej,

4. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu przez Komisję Mandatową,

5. Zatwierdzenie porządku obrad,

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe - bilans za 2019 rok,

7. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej ,

8. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego,

9. Dyskusja nad sprawozdaniami,

10. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań

11. Udzieleniu absolutorium dla władz,

12. Program działań i plan finansowy na rok 2020,

13. Podjęcie uchwał i wolne wnioski,

14. Zakończenie Zjazdu.

 

b. w przypadku, gdy ustawodawca nie zezwoli na spotkania osobiste Walny Zjazd odbędzie się w formie on-line na platformie konferencyjnej ZOOM z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zjazdu,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zjazdu,

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej,

4. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową,

5. Zatwierdzenie porządku obrad,

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2019 rok,

7. Zakończenie Zjazdu.

 

Szczegóły Zjazdu w formie on-line będą przekazane na 7 dni przed terminem odbycia Zjazdu.

 

Dokumenty sprawozdawcze będą dostępne dla zalogowanych, na 14 dni przed terminem Zjazdu w Centralnej Bazie Danych PTT, zakładka: informacje/dodatkowe materiały/materiały sprawozdawcze na Walne Zjazdy.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  


Korespondecję prosimy kierować: 
e-mail: ptt@taniec.pl


Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2024 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT