KLASA E w SOLO DANCE
2020-09-16

Dobra wiadomość dla solistów i solistek. Zarząd Główny PTT dopuszcza rozgrywanie kategorii Solo Dance jako konkurencji także dla tancerzy klasy E w kategoriach do 15 roku życia zgodnie z obowiązującymi przepisami STT PTT, Systemem PREMIUM oraz Zasadami Współzawodnictwa Solo Dance w PTT.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  


Korespondecję prosimy kierować: 
e-mail: ptt@taniec.pl


Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2024 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT