Mistrzostwa Polski PTT 2020
2020-10-09

         

Informacje mające wpływ na przebieg i rozgrywanie Mistrzostw Polski w 2020 roku:

      1. Sędzia Główny decyduje o liczbie par typowanych i przechodzących do następnej rundy oraz o liczbie grup w poszczególnych rundach.


      2. W Mistrzostwach Polski PTT stosuje się zasadę przechodzenia do następnej rundy co najmniej 50 % uczestniczących par, z wyjątkiem finału – typowanie 6 par. W kategorii Dorośli stosuje się baraże, jeśli liczba zgłoszonych par przekroczy 30. Wówczas pary z I, II i III miejsca z poprzednich Mistrzostw Polski rozpoczynają start od drugiej rundy.

 

     3. Wszystkie uczestniczące pary startujące w Mistrzostwach Polski w stylach otrzymują jeden punkt Premium (nie dotyczy par kl. S).

 

     4. Mistrzostwa Polski PTT w stylach – klasę najwyższą w poszczególnych kat. otrzymują:

  • -w kat. Dorosłych klasę S – półfinał*, klasę A – ćwierćfinał, klasę B 1/8 finału**
  • -w kat. Młodzieży Starszej klasę S – finał, klasę A – półfinał, klasę B ćwierćfinał**
  • -w kat. Młodzieży klasę S – finał, klasę A – półfinał, klasę B – ćwierćfinał*
  • -w kat. Juniorów starszych klasę B – finał, klasę C półfinał*
  • -w kat. Juniorów młodszych klasę C – finał.-

W przypadku startu w kat. Dorosłych 60 par i więcej:- klasę S zdobywają pary z miejsc1-20, - klasę A - miejsc 21-30,- klasę B z miejsc 31-50.

**- warunkiem jest rozgrywanie MP od rundy niższej , liczy się przejście jednej rundy.

 

     5. W 2020 roku Mistrzostwa Polski w kat. 10-11 lat rozegrane zostaną wyłącznie w kombinacji 8 tańców, na których przeklasyfikowane zostaną pary finalistów do klasy D w obu stylach tanecznych.

 

     6. Finałowe prezentacje indywidualne Foxtrota (Pasodoble) w kategorii Dorośli i Zawodowców odbywają się na początku finału. Czas prezentacji indywidualnych wynosi 1 minutę. Po prezentacji indywidualnej pary tańczą ten sam taniec w grupie. Czas prezentacji grupy wynosi 1 minutę.

 

     7. Sędzia Główny ustala konkretny czas trwania utworu w danej rundzie turnieju.

 

     8. Długość przerwy między rundami danej kategorii powinna wynosić co najmniej 20 minut.

 

     9. W Mistrzostwach Polski PTT w stylu standardowym pary kategorii Juniorów Starszych, Młodzieży,Młodzieży Starszej i Dorośli tańczą w rundach eliminacyjnych, dodatkowy (szósty) tzw. basicowy taniec repertuarowy Walc angielski (ChaChaCha) złożony zgodnie z przepisami STT PTT z podstawowych figur. Taniec repertuarowy tańczony będzie na początku każdej rundy. W przypadku przekroczenia repertuaru Sędzia Główny jednokrotnie upomina, a przy następnym przekroczeniu ma prawo zdyskwalifikować parę z turnieju.

 

    10. Wielkość parkietu: 14m x 26 m

 

    11. Nie obowiązują kwalifikacje par do Mistrzostw.

 

    12. Nie obowiązują zwolnienia pierwszych sześciu par z zaktualizowanej na trzy dni przed Mistrzostwami listy Rankingu Sportowego, a także zwolnienia par z miejsc I, II i III z poprzednich Mistrzostw Polski , które miały prawo do rozpoczynania startu od drugiej rundy.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  


Korespondecję prosimy kierować: 
e-mail: ptt@taniec.pl


Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2024 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT