ZASADY RANKINGU PTT


 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z uchwałą ZG PTT Ranking Sportowy PTT na rok 2020 będzie prowadzony osobno w stylach i osobno w kombinacji 10 tańców.
 Zachęcamy Wszystkich do aktywnego udziału w imprezach ujętych w  Rankingu.
 Do zobaczenia na parkiecie!

 

 

 

Sposób nalicznia punktów RANKINGU na 2020 rok przedstwaiamy poniżej

 

 

RANKING PTT

RANKING POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO - jest dopełnieniem systemu PREMIUM i OPTIMUM, jest systemem motywacyjnym, wspierającym rozwój tancerzy, premiującym starty w kategoriach open. Ranking jest podstawowym źródłem wiedzy na temat aktualnego stanu aktywności par- uczestniczących w rywalizacji tanecznej PTT. 

1. Ranking obejmuje starty w kat. open w turniejach tanecznych
Polskiego Towarzystwa Tanecznego, wyszczególnionych w tabeli Rankingu PTT, w okresie 1 roku kalendarzowego. Do rankingu mogą zostać wliczone (decyzja ZG PTT)wyniki par , uzyskane podczas uznanych, światowej rangi turniejów zagranicznych.

2. Ranking PTT został opracowany z myślą o parach PTT, które:
- uzyskały najwyższą przewidywaną w swojej kategorii wiekowej klasę taneczną i w związku z tym 

nie mogą rywalizować w ramach Systemu PREMIUM,
- chcą rywalizacji tanecznej w formule open ( niezależnie od posiadanej klasy),
- z różnych względów nie mogą uczestniczyć w systemie PREMIUM i dzięki turniejom open 

mogą wybrać trudniejszą, ale zarazem bardziej dynamiczną ścieżkę rozwoju. 

3.Ranking PTT ma na celu nobilitację tancerzy oraz ich aktywności, a jego wyniki mogą
stanowić podstawę do prowadzenia przez Polskie Towarzystwo Taneczne działalności bonusowej względem najlepszych / najaktywniejszych par w poszczególnych kategoriach wiekowych, łącznie z podstawą do wyłonienia kadry sportowej PTT. 

4.Punkty w Rankingu PTT są obliczane jako suma punktów: - za udział w turnieju,
- za liczbę pokonanych par, 

- za uzyskany bonus punktowy za miejsca 1-7. 

5.Ranking PTT ulega aktualizacji w każdy wtorek do godz.22.00. 

6. Nagrodami, zatwierdzanymi przez ZG PTT za dany rok, mogą być min.:
-uzyskanie gwiazdki poprzez zwolnienie z pierwszej rundy eliminacyjnej na MP
-podstawa do wyłonienia kadry sportowej PTT
-udział w szkoleniu lub obozie ogólnopolskim
-nagrody finansowe na szkolenie
-warsztaty treningowe z innych form i technik
-bezpłatne wejściówki na spektakularne imprezy taneczne, taneczne programy telewizyjne... -sponsoring rzeczowy 

-wyróżnienie na stronie PTT 

- list pochwalny -i inne. 

Projekt opracowała :Komisja ds. Rozwoju Ruchu Tanecznego PTT-Anna Niedzielska Autor RS PTT: Paweł Mroczka
Obsługa RS PTT- IX-XII 2015: Paweł Mroczka 


Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT