Członkowie Honorowi PTT
2016-05-09

 

Walny Zjazd Sprawozdawczy  PTT  W dniu 8 maja 2016 nadał Godność Członka Honorowego  osobom :
 
1, Berkowicz Adam
2. Gomułka Ewa
3. Górska Alicja
4. Kubalski Mirosław
5. Lewandowski Leszek
6. Piasta Ryszard
7. Pisarska-Gubernat Barbara
8. Wójtowicz Wojciech
 
Delegaci Walnego Zjazdu  składają serdeczne GRATULACJE oraz życzenia długich lat  w poczuciu satysfakcji z dokonań na rzecz rozwoju tańca w Polsce oraz dalszego nieustannego zaangażowania w środowisku tanecznym. 
Niech Państwa autorytet, będzie przykładem dla tych, którzy są w trakcie realizacji swoich marzeń, pasji i dążeń.

Mirosława Kwatek-Hoffmann
Wiceprzewodnicząca WZS


powrót

Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT