Przepisy dla Seniorów dot. strojów 2020
2019-12-27

Komisja ds Ruchu Seniorów PTT informuje, że w Regulaminie Rywalizacji w Kategoriach Seniorów obowiązujących od 1 stycznia 2020 punkt 4.2 Stroje taneczne został uproszczony. Pozostawiono tylko odwołanie do ogólnych Przepisów PTT dotyczących strojów tanecznych. Zmiana ta ma na celu uproszczenie przepisów i zmniejszenie rozbieżności Regulaminów dla seniorów od Regulaminów ogólnych do niezbędnego minimum.

W związku z przeciągającymi się pracami z nowymi regulacjami dotyczącymi strojów, które zaczną obowiązywać w 2020r. Komisja informuje, że do momentu wejścia w życie nowych Przepisów obowiązuje dotychczasowe brzmienie punktu 4.2 czyli:

"4.2.1 Pary klasy F wszystkich kategorii obowiązują stroje jak dla klas F,E,D,C grup sportowych w kategoriach Młodzież i Dorośli

 4.2.2 Pary pozostałych klas tanecznych obowiązują stroje jak dla klas B,A,S grup sportowych w kategorii Młodzież i Dorośli."

Informujemy także, że w nowych regulaminach nie będzie odstępstw od dotychczasowych obowiązujących strojów i dotychczas zgodne z regulaminem stroje będą dalej mogły być stosowane.

 

Życzymy sukcesów w nadchodzącym roku 2020.

Komisja ds Ruchu Seniorów PTT


powrót

Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  


Korespondecję prosimy kierować: 
e-mail: ptt@taniec.pl


Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2024 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT