6 czerwca - IV etap - pytania i odpowiedzi
2020-06-01

Zamieszczamy informacje opublikowane na stronie Ministerstwa

LINK do strony MINISTERSTWA - PYTANIA i ODPOWIEDZI

Pytanie nr 38

Czy można korzystać z sal tanecznych?

 

Tak można korzystać z sal tanecznych z wyjątkiem dyskotek i klubów nocnych.

 

Pytanie nr 39.  

Czy można poprowadzić zajęcia taneczne dla grupy 40 osób w sali do tańca o powierzchni 200 m²?

 

Tak można. Rozporządzenie nie określa dopuszczalnej liczby uczestników określonych zajęć w stosunku do metrażu obiektu. Określa jedynie limit liczby osób uczestniczących w zajęciach w tym samym momencie w tym samym miejscu, tj. 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt. Należy pamiętać, że ww. limit przyjęty został w ramach przepisów ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii i limituje prowadzenie działalności do określonej liczby uczestników, nie zmienia przepisów szczególnych, które regulują ile osób może jednocześnie przebywać na danym obiekcie (np. przepisy przeciwpożarowe, inne).  Jeśli te przepisy dopuszczają mniejszą liczbę osób na danym obiekcie, to oczywiście może tam jednocześnie przebywać mniejsza liczba osób.


powrót

Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT