Centralna Baza Danych PTT


2015-09-16

Informujemy, że Centralna Baza Danych Polskiego Towarzystwa Tanecznego znajduje się pod adresem: http://baza.taniec.pl/, wszystkie inne adresy są nieaktualne. Po zalogowaniu się do CBD PTT (Centralna Baza Danych Polskiego Towarzystwa Tanecznego) po prawej stronie górnego menu znajduje się zakładka POMOC, po wybraniu której otrzymamy dostęp do Instrukcji dla członka wspierającego, w tym  organizatora turnieju, czy też administratora okręgowego mówiącej między innymi o procedurze zgłaszania par na turnieje tańca. W przypadku braku możliwości zgłoszenia par, mimo poprawnie przeprowadzonej procedury rejestracji prosimy o kontakt z właściwym administratorem okręgowym w celu przeprowadzenia weryfikacji: opłat, poprawności wpisanych klas oraz stylów tanecznych. Do CBD PTT można wejść przez zakładkę CBD na stronie głównej naszego serwisu.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT