NOWY TERMIN WALNEGO ZJAZDU


2017-05-11

ZG PTT wyznacza kolejny termin WZSW na dzień 8 czerwca 2017 r. (czwartek)

godz. 12.00 I termin,

godz. 12.30 II. Termin

 

MIEJSCE:  D 2012 (Sala Senatu), budynek D, Jagiellońska 57 Warszawa

 


Porz
ądek obrad z dnia 7 maja 2017 r pozostaje bez zmian

 

Porządek obrad Walnego Sprawozdawczego Zjazdu PTT:

 

1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego

3. Wybór Prezydium

4. Wybór Komisji Mandatowej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu

8. Zatwierdzenie porządku obrad

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego

10. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej

11. Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego

12. Dyskusja nad sprawozdaniami

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej

15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego

16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępujących władz

17. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności władz

18. Wybór Prezesa Zarządu Głównego

19. Wybór członków Zarządu Głównego

20. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej

21. Wybór członków Głównego Sądu Koleżeńskiego

22. Przyjęcie uchwał i wniosków, tym: - zmian statutowych

23. Zakończenie Walnego Zjazdu S-W.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT